Mekanika fluida

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Mekanika fluida

Mèkanika fliuda inggih punika disiplin ilmu saking babagan mèkanika térapan ingkang ngaji prilaku saking zat-zat cair, lan gas ing kahanan mèndèl utawi gérak. Babagan mèkanika punika sampun gamblang nyangkup pinén-pintén prékawis ingkang bervariasi , wiwit saking kajian babagan alitan darah ing saluran-saluran kapilèr ngantos kajian aliran lénga méntah ingkang ngélampahi Alaska ngélangkungi pipa diamètérè namung 4 feet.[1](dipununduh Tanggal 2 Oktober 2012). Fluida inggih punika zat ingkang sagéd ngalir saéngga ingkang kalébét fluida inggih punika cair lan gas.[2] Prinsip téyori mèkanika fluida dipunpérlukakén kanggé jélèntréhakè punapa pésawat térbang ingkang wujudipun stremline kaliyan pérmukaanipu mulus kanggé èfisiènsi penerbangan ingkang langkung saé. Téyori mèkanika fluida gégayutan kaliyan fluida. Fluida ménika sagéd dipuntégésakén dados zat cair. Nanging ing kasunyatanipun botné sédaya zat cair sagéd dipunkatégorikan dados fluida, kanthi mirunggan fluida dipunartosakén dados zat ingkang dèformasi terus-menerus ménawi taksih dipunpengaruhi tégangan gésér. Sebuah tégangan gésér ingkang wujudipun ménawi gaya tangensial mérdamél ing lumah.[3](dipununduh Tanggal 2 Oktober 2012).

Jinising Fluida[besut | besut sumber]

Fluida dipunbènténakén dados kalih jénis, inggih punika fluida gérak utawi dinamika fluida, lan fluida botén gérak utawi statika fluida. Dipuntingali saking jénis zatnya, fluida sagéd dibénténakè dados zat cair lan gas. Gas lan cuwèran dipunbénténakén amérgi gaya kohèsinipun ingkang berlainan. Cairan gadahi molèkul-molèkul ingkang gégayutan kaliya gaya kohèsi ingkang rèlatif kiat, ménawi molèkul gas kasusun sècara arang ntawis satuggal kaliyan sanèsipun, sérta gégayutan kaliyan gaya kohèsi igkang sagéd diabaikan. Cairan céndérung mempertahanake wujud ingkang jumbuh kaliyan wujud wadahipun, ananging gas bébas berekspansi ngantos ing dinding padat. Bénténipun ugi cuwèran ménawi mlébét ing salébéting béjana ingkang kabuka lan ing ngandap péngaruh gravitasi cuwèran bakalan wujud lumah bébas. Bntén malih kaliyan gas ingkang botén sagéd wujud lumah bébas ananging sagéd wujud atmosfer.[3]

Asumsi Dasar[besut | besut sumber]

Kadasta model matematika ing umumipun, mekanika fluida damel pinten-pinten asumsi dhasar ingkang gegayutan kaliyan studi ingkang dipunlampahi. Asumsi-asumsi punika salajengipun dipunterjemahaken ing salebeting persamaan-persamaan matematis ingkang kedah dipunjangkepi manawi asumsi-asumsi ingkang sampun dipunlampahi.

Mekanika fluida engasumsiaken manawi sadaya fluida dherek:

Biasanipun, badhé langkung mupangat (lan realistis) manawi dipunasumsiaken suatu fluida ingkang asifat inkompresibel. tegese inggih punika densitas saking fluida boten kaubah ingkang dipunparingi tekanan. Cairan biasanipun saged dimodelaken dados fluida inkompresibel ananging sadaya gas boten saged.

sanèsipun punika, biasanipun viskositas saking suatu fluida saged dipunasumsiaken nilai nol (fluida boten viskos). Ananging gas ugi saged dipunasumsiaken asifat boten viskos. manawi fluida asifat viskos lan aliranipun dipuntampung ing suatu cara (kadasta ing pipa), mila aliran ing wates sistemipun gadahi kecepatan nol. kanggé fluida ingkang viskos, mila wates sistemipun boten berpori, mila gaya geser antawis fluida kaliyan wates sistem badhé maringi resultan kecepatan nol ing wates fluida.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ Hukum Termodinamika
  2. ^ Kanginan,marthen.FISIKA untuk SMA Kelas XI.Erlangga.Jakarta.(2006:227)
  3. ^ a b Mekanika Fluida

[[