Mekanika fluida

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Mekanika fluida

Mèkanika fliuda inggih punika disiplin ilmu saking bidang mèkanika térapan ingkang ngaji prilaku saking zat-zat cair, lan gas ing kahanan mèndèl utawi gérak. Bidang mèkanika punika sampun gamblang nyangkup pinén-pintén prékawis ingkang bervariasi , wiwit saking kajian babagan alitan darah ing saluran-saluran kapilèr ngantos kajian aliran lénga méntah ingkang ngélampahi Alaska ngélangkungi pipa diamètérè namung 4 feet.[1](dipununduh Tanggal 2 Oktober 2012). Fluida inggih punika zat ingkang sagéd ngalir sahingga ingkang kalébét fluida inggih punika cair lan gas.[2] Prinsip tèori mèkanika fluida dipunpérlukakén kanggè jélèntréhakè punapa pésawat térbang ingkang wujudipun stremline kaliyan pérmukaanipu mulus kanggè èfisiènsi penerbangan ingkang langkung saè. Téori mèkanika fluida gégayutan kaliyan fluida. Fluida ménika sagéd dipun tégésakén dados zat cair. Nanging ing kasunyatanipun botné sédaya zat cair sagéd dipunkatégorikan dados fluida, sécara khusus fluida dipun artosakén dados zat ingkang dèformasi terus-menerus ménawi tasih dipunpengaruhi tégangan gésér. Sebuah tégangan gésér ingkang wujudipun ménawi gaya tangensial mérdamél ing permukaan.[3](dipununduh Tanggal 2 Oktober 2012).

Jénising Fluida[besut | besut sumber]

Fluida dipunbènténakén dados kalih jénis, inggih punika fluida gérak utawi dinamika fluida, lan fluida botén gérak utawi statika fluida. Dipuntingali saking jénis zatnya, fluida sagéd dibénténakè dados zat cair lan gas. Gas lan cairan dipunbénténakén amérgi gaya kohèsinipun ingkang berlainan. Cairan gadahi molèkul-molèkul ingkang gégayutan kaliya gaya kohèsi ingkang rèlatif kiat, ménawi molèkul gas kasusun sècara arang ntawis satuggal kaliyan sanèsipun, sérta gégayutan kaliyan gaya kohèsi igkang sagéd diabaikan. Cairan céndérung mempertahanake wujud ingkang jumbuh kaliyan wujud wadahipun, ananging gas bébas berekspansi ngantos ing dinding padat. Bénténipun ugi cairan ménawi mlébét ing salébéting béjana ingkang kabuka lan ing ngandap péngaruh gravitasi cairan bakalan wujud permukaan bebas. Bntén malih kaliyan gas ingkang botén sagéd wujud permukaan bebas ananging sagéd wujud atmosfer.[3]

Asumsi Dasar[besut | besut sumber]

Kadasta model matematika ing umumipun, mekanika fluida damel pinten-pinten asumsi dasar ingkang gegayutan kaliyan studi ingkang dipunlampahi. Asumsi-asumsi punika saklajengipun dipunterjemahaken ing salebeting persamaan-persamaan matematis ingkang kedhah dipunjangkepi menawi asumsi-asumsi ingkang sampun dipunlampahi .

Mekanika fluida engasumsiaken menawi sadaya fluida dherek:

Biasanipun, badhe langkung mupangat (lan realistis) menawi dipunasumsiaken suatu fluida ingkang asifat inkompresibel. tegese inggih punika densitas saking fluida boten kaubah ingkang dipunparingi tekanan. Cairan biasanipun saged dimodelaken dados fluida inkompresibel ananging sadaya gas boten saged.

sanesipun punika, biasanipun viskositas saking suatu fluida saged dipunasumsiaken nilai nol (fluida boten viskos). Ananging gas ugi saged dipunasumsiaken asifat boten viskos. menawi fluida asifat viskos lan aliranipun dipuntampung ing suatu cara (kadasta ing pipa), mila aliran ing wates sistemipun gadahi kecepatan nol. kangge fluida ingkang viskos, mila wates sistemipun boten berpori, mila gaya geser antawis fluida kaliyan wates sistem badhe maringi resultan kecepatan nol ing wates fluida.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ Hukum Termodinamika
  2. ^ Kanginan,marthen.FISIKA untuk SMA Kelas XI.Erlangga.Jakarta.(2006:227)
  3. ^ a b Mekanika Fluida

[[