Brajadhenta

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Brajadhenta punika tokoh wayang wonten ing Mahabharata, Brajadenta punika putra katiga Prabu Arimbaka, raja raseksa saking nagari Pringgandani patutan kaliyan Dèwi Hadimba. Brajadhenta gadhah pitu sadhèrèk tunggal bapa biyung inggih punika: Arimba, Dèwi Arimbi, Arya Prabakesana, Brajamusti, Brajalamatan, Brajawikalpa lan Kalabendana. Brajadhenta awatak keras manah, péngin menang piyambak, kendel sarta péngin tansah miturutaken swanten manahipun. Brajadhenta punika sekti sanget. Déning mbakyunipun, Dèwi Arimbi, Brajadhenta kapatah minangka wakil raja nyepeng tampuk papréntahan nagari Pringgandani nalika Dèwi Arimbi tumut ingkang garwa Bima lenggah wonten ing Jodhipati.

Brajadhenta ngraman[besut | besut sumber]

Amargi boten sarujuk kanthi pangangkatan Gathotkaca, putra Dèwi Arimbi kaliyan Bima minangka raja Pringgandani, Brajadhenta kanthi dipunbiyantu déning katiga rayinipun inggih punika Brajamusti, Brajalamatan lan Brajawikalpa, lajeng ngawontenaken pambrontakan. Pambrontakanipun saged katumpes déning Gathotkaca kanthi tiwasipun Brajalamatan lan Brajawikalpa. Brajadhenta lan Brajamusti kasil mlajar lan singidan wonten ing kratonipun sadhèrèk inggih punika Prabu Arimbaji, putra Prabu Arimba ingkang dados ratu ing nagari Gowasiluman ing wana Tunggarana. Kanthi bantuan Bathari Durga, Brajadhenta mlebet malih dhumateng nagari Pringgandani saperlu mrejaya Gathotkaca. Upadosipun punika inggih boten kasil malih amargi kawon ing tetandhingan. Brajadhenta wusananipun tiwas ing paprangan lan njélma dados ajian (kasektèn) lan mrasuk (manunggal) ing salebeting waja Gathotkaca. Wiwit saking dinten punika Gathotkaca gadhah kasektèn: sok sintena ingkang kacakot tumunten bakal pralaya.