Begawan Darmajati

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Begawan Darmajati pandhita ing Pertapan Lemah Putih. Tokoh iki mung tinemu ing lakon Prabu Tuguwasesa.

Kacarita Prabu Duryudana kang kalah perange mungsuh Prabu Tuguwasesa, kasil entuk bebantu kadange ipe, yaiku Prabu Baladewa.

Ana ing dalan prapatan, Prabu Duryudana lan Prabu Baladewa ketemu Prabu Tuguwasesa kang didherekake Patih Yudana lan Pandhita Durna. Prabu Tuguwasesa ngendika marang Prabu Duryudana, yen wiwit dina iki Ngastina dadi kukubane Gilingwesi.

Prabu Baladewa muring midhanget ngendikane Prabu Tuguwasesa. Nuli nantang perang, makili Prabu Duryudana. Yen Baladewa menang perange, panguwasa Ngastina bali ing tangane Duryudana, lan Gilingwesi dadi jajahane Ngastina.

Prabu Tuguwasesa ngina Prabu Baladewa, ing atase kadang tuwa kok seneng dadi bature adhine ipe, terus melik diganjar apa? Prabu Baladewa saya muring, sigra nrajang Prabu Tuguwasesa, dadi tarung rame. Prabu Baladewa kuwalahan, banjur ngetokake Senjata Nenggala. Dumadakan Raden Antawasesa jumedhul, nyandhak bedhoring Nenggala karo nebak dhadhane Prabu Baladewa. Prabu Baladewa njungkel, ora eling.

Katungka praptane Prabu Kresna, Raden Gathutkaca, Raden Abimanyu, Begawan Darmajati, lan Puthut Panjangjiwa. Puthut Panjangjiwa kang dadi jagone Prabu Kresna banjur diedu nandhingi Prabu Tuguwasesa.

Sadurunge tandhing yuda, Puthut Panjangjiwa ngucap, "Mila sampun satrepe yen Prabu Duryudana niku dilengserake saking dhampare, awit rumiyin saged dadi ratu ing Ngastina amargi kanthi cara licik. Nyingkiraken para Pandhawa kanthi cara dipunobong wonten ing Bale Sigala-gala. Senadyan para Pandhawa wilujeng lan mboten males ukum, nanging ukum karma tetep lumampah. Sakmenika gilirane Prabu Duryudana kedah ngrasakake ditundhung saka prajane."

Prabu Duryudana kaya disembret pasuryane. Dheweke mung tumungkul ngampet wirang (isin kang kaweruhan ing akeh).

Puthut Panjangjiwa banjur tandhing yuda mungsuh Prabu Tuguwasesa. Tarunge rame banget. Nanging wasanane Puthut Panjangjiwa kena dicandhak mungsuhe, banjur dibanting ing watu gajah. Ilang sipating Puthut Panjangjiwa, badhar dadi Raden Janaka.

Begawan Darmajati banjur maju nyaketi ratu gagah gedhe dhuwur iku. Prabu Tuguwasesa nantang perang tandhing. Nanging Begawan Darmajati ora nglanggati, "Ora kabeh prakara iku kudu dirampungake kanthi gontok-gontokan," Rampung pangandikane, Begawan Darmajati banjur nglukari (nguculi) agemane, satemah katon wujud asline, yaiku Prabu Puntadewa.

Prabu Tuguwasesa semono uga. Bareng lukar busana keprabon, katon wujud asline, yaiku Raden Werkudara. Ora adoh saka papan kono, Raden Gathutkaca lagi tandhing yuda mungsuh Raden Antawasesa. Antawasesa ketaman Aji Narantaka, badhar dadi Raden Antasena.