Pedhèt emas

Saka Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawi
(Dipunpindhah saking Anak lembu emas)
Langsung menyang: pandhu arah, pados
Penyembahan Anak Lembu Emas karya Nicolas Poussin

Pedhèt emas (עגל הזהב Egel haZahav) inggih punika berhala ingkang dipundamel déning bangsa Israel nalika Musa minggah dhateng Gunung Sinai. Miturut kitab Keluaran[1], anak lembu emas punika dipundamel déning Harun kanggé nuruti kekarepaning bangsa Israel, déné Quran[2] nyebutaken ingkang damel inggih punika Samiri.

Wonten ing Ibrani, kedadosan punika dipunkenal minangka "Chet ha'Egel" (חטא העגל) utawi "Dosa Anak Lembu".

Nalika Musa dipundhawuhi Allah kanggé minggah dhateng Gunung Sinai saperlu nampi parèntah Gusti (Keluaran 24:12) piyambakipun dumunung ing nginggil gunung sadanguning 40 dinten 40 dalu. Bangsa Israel ajrih Musa boten wangsul lan ngendika dhateng Harun saperlu ndamelaken kanggé allah (Keluaran 32:1). Harun ndahwuhi para warga kanggé ngempalaken anting-anting emas lajeng saking anting-anting ingkang sampul kakempalaken dipunbentuk lan dipundamel anak lembu tuangan. Harun ugi ndhirikaken mezbah ing sangajenging anak lembu kasebut. Énjingipun dipunnyatakaken Harun minangka dinten riyaya kanggé Gusti lan sedaya bangsa Israel maringi sesembahan korban, dhahar lan unjukan, lan sami seneng - seneng.

Gusti lajeng ndhawuhi Musa mandhap lan piyambakipun kagungan rencana kanggé mbrasta bangsa Israel lan damel Musa dados bangsa ing éngga lan ageng. Musa Nyobi nglunakaken galihing Gusti saèngga Gusti boten siyos mbrasta bangsa pilihan-Nipun kasebut (Keluaran 32:9-14). Musa lajeng mandhap gunung kanthi mbekta kalih loh watu ingkang dipunserat déning Allah piyambak. Nalika piyambakipun kapanggih kaliyan Yosua ingkang nengga piyambakipun mandhap saking gunung, Yosua ngendika bilih piyambakipun mireng unén - unén perang ing perkemahan Israel, ananging Musa mbangsuli Yosua bilih ingkang dipunmirengaken sanès minangka nyanyian kemenangan utawi kekalahan, ananging nyanyian ingkang sinautan. Nalika mandhap saking gunung kasebut Musa ningali anak lembu emas lan tiyang ingkang sami jejogedan, saèngga Musa dados duka, kekalih loh watu ingkang dipunbekta lajeng dipunbalangaken saking astanipun lan dipunpecahaken ing kaki gunung kasebut. Musa lajeng mbakar anak lembu emas kasebut kanthi latu, dipungiling dumugi alus, lajeng dipunsawuraken ing nginggiling toya lan tiyang Israel dipundhawuhi sami ngunjuk. Musa lajeng nyuwun pirsa dhateng Harun kénging punapa piyambakipun ngrawuhaken dosa ingkang ageng punika dhateng bangsa Israel, ingkang dipunwangsuli Harun bilih dhasaripun bangsa Israel minangka bangsa nista; piyambakipun ndhawuhi bangsa saperlu ninggalaken emasipun, lan nalika emas sampun kakumpul lan piyambakipun nguncalaken ing salebeting latu, lajeng medal anak lembu itu (Keluaran 32:22-24).

Musa ningali bilih tiyang Israel sampun kados kuda ucul saking kandhang, lan Harun ingkang nguculaken, dumugi dados enyèkan kanggé sedaya mungsuhipun, saèngga Musa ngundhang sedaya tiyang Israel ingkang mihak dhateng piyambakipun lan sedaya bani Lewi sami kempal dhateng Musa. Musa lajeng maringi parèntah Gusti dhateng para bani Lewi saperlu lumampah samsaya mriki kanthi sami ngiketaken pedhang ing pinggangipun, saking lawang gerbang perkemahan dumugi lawang gerbang ingkang satunggalipun, sami patèn - patènan sadhèrèk lan tangga tepalihipun. Para bani Lewi sami nindakaken punapa ingkang dipundhawuhaken Musa lan sami tumpes 3.000 tiyang saking bangsa Israel (Keluaran 32:28).


Cathetan suku[sunting | Owah sumber]


Pranala njaba[sunting | Owah sumber]

Logo Wikimedia Commons
Pirsani galeri bab Pedhèt emas ing Wikimedia Commons.

Cithakan:Keluaran

Sumber artikel punika saking kaca situs web: "https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedhèt_emas&oldid=935274"