World Wide Web

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Representasi grafis dari World Wide Web di seluruh Wikipedia Inggris

World Wide Web biyasa langkung misuwur dipuncekak dados WWW inggih punika suatu ruang informasi ingkang dipundamel déning pengènal global ingkang dipunsebat Pengidentifikasi Sumber Seragam kanggé nepang supados sumber daya ingkang migunani. WWW asring dipunanggep sami kaliyan Internet kanthi sadayanipun, ananging sajatosipun punika namung péranganing Internet.[1]

WWW punika kèmpalan peladen web saking sedaya donya ingkang gadhah kagunaan kanggé nyèdiakèn data lan informasi kanggé dipunginaakèn saged kaliyan sami-sami.[2] WWW ya iku pérangan yang paling menarik dari Internet.[3] nglampahi web, para pengguna saged ngakses informasi-informasi ingkang boten namung arupa teks ananging ugi saged arupa gambar, suara, video lan animasi.[3]

Kagunaanipun punika kagolongaken taksih énggal dipunbandingaken surat elektronik, sajotosipun WWW punika kempalan dokumen ingkang kasimpen ing peladen web, lan ingkang peladenipun ingkang kasebar ing gangsal bawana kalebet Indonesia ingkang kahubung punika satunggal nglampahi jaringan Internet.[3] Dokumen-dokumen informasi punika dipunsimpen utawi dipundamel kaliyan format HTML (Hypertext Markup Language).[3]

Ing halaman dokumen informasi saged kapérang saking teks ingkang gegayutan kaliyan teks sanèsipun utawi kaliyan dokumen sanès.[3] Gegayutan halaman ngelangkungi teks punika dipunsebat pranala. Dokumen infomasi punika boten namung kapérang saking teks ananging saged ugi arupa gambar, ngandut swanten ugi klip video.[3] Kaitan antar-dokumen ingkang kadas punika saged dipunsebat hipermedia.[3] Ananging saged dipundudut manawi WWW inggih punika sekempalam dokumen multimedia ingkang saling gegayutan kaliyan ngginakaken tautan hiperteks. Kaliyan ngeklik pranala (hipertaut), mila para pengguna saged gantos saking satunggal dokumen ing dokumen sanèsipun.[3]

Sajarah[besut | besut sumber]

WWW inggih punika suatu program ingkang dipuntemtuaken déning Tim Berners-Lee ing tahn 1991.[4] Wiwitaning Berners-Lee namung badhé nemuaken cara kanggé nyusun arsip-arsip risetipun.[4] manawi makaten, beliau ngerembakaken suatu sistem kanggé kabetahan pribadi.[4] Sistem punika ya iku program peranti lunak ingkang dipunparingi asma Enquire.[4] Kaliyan program punika, Berners-Lee kasilipun nyiptaaken jaringan ingkang nautaken pinten-pinten arsip pramila gampilaken pencarian informasi ingkang dipunbetahaken.[4] punika ingkang kelak dados dhasar saking sebuah perkembangan pesat ingkang dipuntepang dados WWW.

WWW dipunrembakake ingkang kawiwitan ing Pusat Penelitian Fisika Partikel Éropah (CERN), Jenewa, Swiss.[5] Ing taun 1989 Berners-lee ndamel pengajuan kanggé proyek ndamel hiperteks global, salajengipun ing wulan Oktober 1990, 'World Wide Web' sampun saged kalampahaken ing lingkungan CERN.[6] Ing musim panas taun 1991, WWW kanthi resmi dipun-ginakaken kanthi luas ing jaringan Internet.[6]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ Darma, Jarot S., Shenia A (2009). Buku Pintar Menguasai Internet. Media Kita. ISBN 979-794-172-8. 
  2. ^ Kurweni Ukar, S.E.,Ak. (2006). Student Guide Series Pengenalan Komputer. Elex Media Komputindo. ISBN 979-20-8802-4. 
  3. ^ a b c d e f g h Sunarto, S.Kom (2006). Teknologi Informasi & Komunikasi untuk SMP IX. Grasindo. ISBN 9789790251540. 
  4. ^ a b c d e Lia Kuswayanto (2006). Mahir dan Terampil Berkomputer. Grafindo. ISBN 979-758-381-3. 
  5. ^ M.Suyanto (Amikom Yogyakarta) (2006). Multimedia Piranti untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing. ANDI. ISBN 979-763-061-7. 
  6. ^ a b Yuhefizar (2008). 10 Jam Menguasai Internet, Teknologi & Aplikasinya + CD. Elex Media Komputindo. ISBN 978-979-27-3470-6.