World Wide Web

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Representasi grafis dari World Wide Web di seluruh Wikipedia Inggris

World Wide Web utawi Waring Wera Wanua[butuh sitiran], biasa langkung misuhur dipuncèkak dados WWW inggih punika suatu ruang informasi ingkang dipundamèl dènèng pengènal global ingkang dipunsèbat Pengidentifikasi Sumber Seragam kanggè nèpang supados sumbèr daya ingkang migunani. WWW asring dipunanggèp sami kaliyan Internet sècara sèdayanipun, ananging sèjatosipun punika namung bagian saking Internet.[1]

WWW punika kèmpalan peladen web saking sèdaya dunia ingkang gadahi kagunaan kanggè nyèdiakèn data lan informasi kanggè dipunginaakèn sagèd kaliyan sami-sami .[2] WWW adalah bagian yang paling menarik dari Internet.[3] ngelampahi web, para pengguna saged ngakses informasi-informasi ingkang boten namung arupa teks ananging ugi saged arupa gambar, suara, video lan animasi.[3]

Kagunaanipun punika kagolongaken tasih enggal dipunbandingaken surat elektronik, sajotosipun WWW punika kempalan dokumen ingkang kasimpen ing peladen web, lan ingkang peladenipun ingkang kasebar ing gangsal bawana kalebet Indonesia ingkang kahubung punika satunggal ngelampahi jaringan Internet.[3] Dokumen-dokumen informasi punika dipunsimpen utawi dipundamel kaliyan format HTML (Hypertext Markup Language).[3]

Ing halaman dokumen informasi saged kaperang saking teks ingkang gegayutan kaliyan teks sanesipun utawi kaliyan dokumen sanes .[3] Gegayutan halaman ngelangkungi teks punika dipunsebat pranala. Dokumen infomasi punika boten namung kaperang saking teks ananging saged ugi arupa gambar, ngandut suanten ugi klip video.[3] Kaitan antar-dokumen ingkang kadas punika saged dipunsebat hipermedia.[3] Ananging saged dipundudut menawi WWW inggih punika sekempalam dokumen multimedia ingkang saling gegayutan kaliyan ginaaken tautan hiperteks. Kaliyan ngeklik pranala (hipertaut), mila para pengguna saged gantos saking satunggal dokumen ing dokumen sanesipun.[3]

Sejarah[besut | besut sumber]

WWW inggih punika suatu program ingkang dipuntemtuaken déning Tim Berners-Lee ing tahn 1991.[4] Wiwitaning Berners-Lee namung badhe nemuaken cara kangge nyusun arsip-arsip risetipun.[4] menawi mekaten, beliau ngerembakaken suatu sistem kangge kabetahan pribadi.[4] Sistem punika ya iku program peranti lunak ingkang dipunparingi asma Enquire.[4] Kaliyan program punika, Berners-Lee kasilipun nyiptaaken jaringan ingkang nautaken pinten-pinten arsip pramila gampilaken pencarian informasi ingkang dipunbetahaken.[4] punika ingkang kelak dados dasar saking sebuah perkembangan pesat ingkang dipuntepang dados WWW.

WWW dipunrembakake ingkang kawiwitan ing Pusat Penelitian Fisika Partikel Éropah (CERN), Jenewa, Swiss.[5] Ing taun 1989 Berners-lee ndamel pengajuan kangge proyek ndamel hiperteks global, saklajengipun ing wulan Oktober 1990, 'World Wide Web' sampun saged kalampahaken ing lingkungan CERN.[6] Ing musim panas taun 1991, WWW secara resmi dipunginaaken secara luas ing jaringan Internet.[6]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ Darma, Jarot S., Shenia A (2009). Buku Pintar Menguasai Internet. Media Kita. ISBN 979-794-172-8. 
  2. ^ Kurweni Ukar, S.E.,Ak. (2006). Student Guide Series Pengenalan Komputer. Elex Media Komputindo. ISBN 979-20-8802-4. 
  3. ^ a b c d e f g h Sunarto, S.Kom (2006). Teknologi Informasi & Komunikasi untuk SMP IX. Grasindo. ISBN 9789790251540. 
  4. ^ a b c d e Lia Kuswayanto (2006). Mahir dan Terampil Berkomputer. Grafindo. ISBN 979-758-381-3. 
  5. ^ M.Suyanto (Amikom Yogyakarta) (2006). Multimedia Alat untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing. ANDI. ISBN 979-763-061-7. 
  6. ^ a b Yuhefizar (2008). 10 Jam Menguasai Internet, Teknologi & Aplikasinya + CD. Elex Media Komputindo. ISBN 978-979-27-3470-6.