Sindrom Down

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Sindrom Down
Sindrom Down

Sindrom Down miturut mèdis dipunwastani trisomi inggih punika suatu kahanan ing pundi baha génètik dipuntambahi nyèbapakén katarlambatan ing cara menawi bocah ngérémbag, punapa secara mental saha fisik. Fitur fisik lan prakawis gégayutan kaliyan sindrom down sagéd bervariasi saking sétunggal bocah kaliyan bocah sanès. Sakménika pintén-pintén bocah kaliyan sindrom down bétahakén katah kawigatosan mèdis, ingkang sanès ngélampahi kauripan ingkang kawarasan. Kédah dipunmangèrtosi ménawi pényakit sindromdown botén sagéd dipuncegah, ananging sindrom down sagéd dipundeteksi sakdèrèngè bocah mijil utawi ing massa prenatal tasih ing kandungan.[1] Sindrom down punika istilah medis dipunmangertosi ingkang wiwitan déning dhokter Longdon Down ing tahun 1866 kangge gambaraken gangguan mental ing bocah. Sindrom down utawi saged dipunsebatb Down sindrom ing pinten-pinten dekade pungkasan secara dramatis nunjuaken arepan gesang ningkataken kaliyan perawatan medis saha inklusi sosial ingkang langkung sae. Menawi sindrom down kaliyan kahanan ingkang sae kira-kira gesang ngantos yuswa 55 tahun utawi langkung. Kelahiran gesang ingkang nyebapaken utaminipun gangguan kognitif. Sindrom down wiwit saking enteng ngantos Sindrom down inggih punika gangguan genetik ingkang kedadosan ing 1 ngantos 800 mijil ingkang mijil ingkang gesang nyebapaken utaminipun gangguan kognitif. Katah tiyang ingkang gadahi penyakit sindrom dwon ugi gadahi cacat kayata : Jantung, Leukimia, wiwitipun penyakit Alzheimer, prakawis gastrointestinal, saha perkawis sanesipun.[2] down Syndrome dipuntemuaken JLH Down, menawi kelainan Kariotype trisomi 21 ing tahun 1866. Bocah ingkang ngalami Down Syndrome ngelampahi hipotoni tonus otot ingkang lemes, lathi ingkang njulur amergi ageng , mustaka ingkang alit, grananipun datar saha oksiput ingkang datar. Kelainan mayor ingkang asring gegayutan inggih punika kelainan janin 30-40%. atresia gastrointestinal, ]]leukimia]] saha penyakit tiroid.[3].

Sebabapipun Sindrom Down[besut | besut sumber]

John Langdon Haydon Down Menawinipun bayi marisi informasi genetik saking bapa lan ibune ing wujud 46 kromosom. Materigenetik punika nyebapaken fitur fisik saha katarlembatan lan ngerembag ingkang gegayutan kaliyan penyakit sindrom down. Menawi boten wonten ingkang mangertosi, sindrom down kedadosan saha boten wonten cara kangge nyegah kaluputan kromosom. Sindrom down ngaruhi kemampuan bocah kangge sinau kanti cara ingkang benten, biasanipungadahi gangguan intelektual enteng ngantos sedang. Bocah-bocah kaliyan penyakit sindrom down saged sianu, lan mampu ngerembaaken kauripanipun. Sedaya punika namung gayuh ancas kaliyan kecepatan ingkang benten.[4]. Sindrow down dipunsebapaken kaliyan kromosom 21 ekstra, pramila saben sel salira gadahi total 47 kromosom, amergi sel-sel trisomik punika kromosom 21, sindrom down asring dipunsebat trisomi. Sindrom down nyakup titikanipun pasuryan ingkang khas, salira cendhak, cacat jantung.[5]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ Cithakan:InSindrom Down (dipununduh Tanggal 16 Oktober 2012)
  2. ^ Pengertian Sindrom Down (dipununduh Tanggal 16 oktober 2012)
  3. ^ Sindrom down deteksi dalam kehamilan (dipununduh Tanggal 16 oktober 2012)
  4. ^ Sindrom down (dipununduh Tanggal 16 Oktober 2012)
  5. ^ Campbell,Neila A,dkk."BIOLOGI Edisi Kedelapan Jilid 1".ISBN.Erlangga.Jakarta.(2008:323)