Semantik

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

Semantik (saking Basa Yunani: semantikos, maringii tandha, wigati, saking têmbung sema, tandha) inggih punika salah satunggaling cabang ngélmu Linguistik ingkang mliginipun nyinaoni babagan makna basa. Semantik adatipun dipungayutaken kaliyan kalih ngélmu linguistik sanes: sintaksis, ngélmu babagan ngroncé tembung dados ukara, lan pragmatik, ngélmu babagan basa utawa sandhi ingkang namung dipun-ginakaken ing wekadal tartemtu.