Rubber (filem 2010)

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Poster Rubber (filem 2010)

Rubber ya iku filem kemidhi ila-ila swatantra abasa Inggris saka Prancis taun 2010 ngenani ban sing urip lan bisa matèni manungsa sarana daya psikis. Quentin Dupieux dadi sing nyutradarani lan nulis filem iki. Taun 2010, filem Rubber ditontonaké ing Karaméan Cannes. Filem iki nampa akèh ulasan positif saka para kritikus.

Jejer[besut | besut sumber]

Sagolongan wong ing sawijining segara wedhi ing California padha ngumpul saperlu nonton "filem". Chad (Stephen Spinella), ndhapuk sèrif, kandha yèn ing filem kuwi akèh kadadéan sing dumadi "tanpa alesan", lan yèn urip iku uga padha-padha kebak kadadéan sing "tanpa alesan". "Filem iki" (kaya-kayané ana gayutané karo "filem" sing ditonton barengan iku lan karo filem Rubber dhéwé) sajatiné duwé aliran carita "tanpa alesan".

Ana akuntan (Jack Plotnick) sing mènèhi kèker marang wong-wong ing kono, nuli lunga ngepit. Para pamiarsa kuwi banjur wiwit ndelok ing kadohan sarana kèker iku sambi ngentèni lekasing "filem". Sasuwéné filem kuwi diputer, wong-wong iki padha mulih saperlu nemtokaké panemuné marang apa-apa sing wis dumadi tekan sapréné.

Ing pungkasané taun 90-an, ing sawijining papan ing segara wedhi California, sawijining ban aran Robert dumadakan urip. Kawitané, Robert ajar caranè ngadeg lan caranè ngglundhung. Banjur dhèwèkè kepranggul sawijining botol banyu lan ketonggèng, sawisé mikir-mikir sedhéla, botol lan ketonggèng kuwi dilindhes. Sakwisè kuwi, Robert képranggul botol bir saka kaca kang ora bisa diremukaké sarana dilindhes. Banjur dhèwèké wiwit ontrag banter banget lan migunakaké daya psikisé sing marakaké botol kuwi benthèt. Kuwi uga marakaké sawijining kalèng lan terwèlu mbledhos.

Robert banjur weruh sawijining wanodya (Roxane Mesquida) liwat kono lan njajal nggunakaké kekuwatané marang wanodya mau nanging mung kasil gawé montoré mogok. Bebarengan karo ban kuwi ngglindhing tumuju montor sing mogok, sawijining trek liwat lan nglindhes ban iku. Iki marakaké sesambungané dayané Robert pedhot saéngga montor kuwi bisa mlaku manèh. Ban kuwi nuli mbeldhosaké manuk gagak, banjur nggolèki wong lanang sing mau nyupiri trek sing nglindhes dhèwèké lan mbledhagaké sirahé.

Saktekané ing kutha cedhak segara wedhi kana, Robert kepranggul manèh karo wanodya sing nduwé montor mogok mau nginep ana ing sawijining papan panginepan. Dhèwèké ndelok wanodya kuwi adus, banjur dhèwèké mlebu ing bilik jèjèré. Jebul ana setap papan panginepan kuwi sing ngonangi Robert adus, setap kuwi nuli mbuwang Robert metu saka bilik kuwi. Robert banjur mlebu manèh lan mbledhagaké sirahé setap kuwi. Chad, serif kang ana ing wiwitané filem kuwi mencungul saperlu nylidhiki rajapati mau. Chad kala-kala dadi sing nyritakaké filem kuwi lan kala-kala mèlu ing sawijining adégan.

Si akuntan mau banjur njajal mungkasi filem kuwi sarana wènèh iwak kalkun sing uwis diracun marang para pamiarsa mau kajaba wong lanang sing ana ing kursi rodha, saéngga dhèwèké slamet. Akuntan mau nuli ngabari Chad. Chad menangi Robert matèni juragané papan panginepan mau sing uwis mikara dhèwèké. Sawetara kuwi, akuntan mau nyoba kanggo ngracun wong lanang sing ana ing kursi rodha mau kanthi awèh panganan manèh sing luwéh akèh, nanging malah dipangan karo dhèwèké dhéwé nganti nemahi pati.

Nalika Robert lagi nggendring saka para pulisi, dhèwèké mrangguli sagolongan uwong kang lagi ngobong tumpukan ban. Film kuwi banjur mbluncat tumuju telung dina sabanjuré. Para pulisi menangi Robert lagi nonton acara balapan ana ing sawijining omah, ln dhèwèké jebul uwis matèni sing nduwé omah. Chad nuli masang dinamit ana manekin sing mèmper karo wanodya sing narik kawigatènné ban mau, supaya yèn ban kuwi mbledhagaké sirahé manekin, dinamité bakal mèlu njeblug. Nanging, jebul kuwi ora kasil. Chad,kanthi mawinga-winga mbedhil lan matèni ban kuwi nganggo bedhil pacar wutah. Sawisé kuwi, dhèwèké menèhake ban kuwi marang wong lanang ing kursi rodha. Banjur, sawijining pit rodha telu metu saka njero omah lan matèni wong lanang ing kursi rodha mau. Pit kuwi nuli mlaku marang dalanan; lan ban-ban liyané wiwit nginthil mlaku ana mburiné tumuju Hollywood, lan filem kuwi bubar.

Pranala njaba[besut | besut sumber]