Rasulan

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Rasulan ya iku salah siwijining budaya ingkang wonten ing tlatah Gunungkidul. Rasulan punika dipunwontenaken kanggé ngonjukaké raos puja puji syukur marang Gusti, awit sadaya nikmat ingkang sampun diparingaken dhumateng masarakat wonten ing tlatah mau. Rasulan utawi bersih dhusun punika sampun nyawiji kaliyan gesangipun masarakat Jawa, khususipun masarakat Gunungkidul. Saged dipunpirsani bilih sakpérangan dhusun utawa désa wonten Gunungkidul sadaya sami ngawontenaken Rasulan utawa Bersih dhusun. Wonten ing Rasulan punika limrahipun wonten pagelaran ringgit wacucal sedalu natas.

Rasulan wonten ing tlatah Gunungkidul punika saben dhusun boten sami wakdalipun. Gumantung saking pirembagan warga utawi masarakat dhusunipun piyambak-piyambak. Manawi wanci rasul saben griya utawi kulawarga sami damel panganan ingkang kas kados ta pèyèk, jadah témpé, jenang, tapé ketan lan sapituruté.

Kanggé upacara genduri, saben kulawarga medalaken sega gurih lan pitik ingkung (kawastanan sega berkatutawi sega gurih). Manawi wayah awan sadèrèngipun berkatan utawi genduri wonten ing balai désa, para warga damel sega berkat lajeng dipunkempalaken dados satunggal. Manawi sampun kakempalaken sadaya banjur dipunparingi dedonga déning Kĝyai utawi sesepuh lan ingkang pungkasan sega kalawau dipundhahar sareng-sareng. Wonten ugi ingkang dipunbeta manthuk, utawi dipunbagekaken dhumateng warga ingkang kirang mampu. Padatanipun manawi wanci siyang sadèrèngipun andum sega berkat punika wonten kesenian kados ta réyog, dogeran, lan jathilan lan wonten ing ndalunipun wonten ringgit wacucal sedalu natas.