RAM

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
RAM-Random Access Memory

RAM punika singkatan saking Basa Inggris Random Access Memory. Manawi wonten ing Basa Indonesia Memori Aksès Acak inggih punika piranti kasar utawi hardware komputer ingkang kalebet médhia kanggé nyimpen ingkang isinipun saged dipun-akses wonten ing wekdal ingkang tetep. Boten nggatosaken papanipun data wonten ing memori mau. Punika walikan kaliyan piranti memori ingkang uru kados ta tape magnetic, disk lan drum. Awit obahan mekanikal saking médhia panyimpenan punika meksa komputer supados ngakses data kanthi urut [1].

RAM utawi Random Acces Memory punika dipuntepangaken nalika taun 60'an. Nanging wanci wekdal punika memori semikonduktor dèrèng kawéntar amargi reginipun ingkang awis sanget. Nalika rumiyin padatanipun kanggé ngginakaken memori utama magnetic.

Perusahaan semi konduktor kados Intel murwakani debutipun kanthi damel utawi produksi RAM mliginipun ingkang jinis DRAM.

padatanipun RAM saged dipunserat saha dipunwaos, walikan kaliyan ROM singkatan saking Read Only Memory. Limrahipun Ram dipun-ginakaken kanggé nyimpen data primer (memori utama) wonten ing komputer supados dipun-ginakaken kanggé ngéwahi informaasi kanthi aktif ananing namung pinten piranti ingkang nganggé jinising RAM kanggé nyimpen data sekundèr jangka ingkang langkung dangu.

Nanging wonten ugi ingkang gadhah pamanggih bilih ROM Read Only Memory punika wujud sanèsipun saking RAM RAndom Access memory. Amargi sipatipun ingkang sajatosipun ugi Random Access kados SRAM utawi DRAM. Namung prosès panyeratan wonten ing ROM punika mbetahaken prosès mirunggan ingkang boten gampil lan fleksibel kados SRAM lan DRAM. Kajawi punika péranganing space address RAM (memori utama) saking sistem ingkang dipun-peta dhateng satunggal utawi kalih chip ROM.

Jinising RAM[besut | besut sumber]

  • DRAM: Dynamic RAM punika memori chip ingkang kaginakaken wonten ing memori utama komputer. DRAM gadhah jarakter ingkang kedah terus dipunrefresh kanthi pulsa listrik kanggé nahan data ingkang kasimpen ing chip[2].
  • SRAM: Static RAM punika chip ingkang kaginakaken minangka memori cache. SRAM langkung rikat tinimbang DRAM [2].
  • EDO RAM: mmemori jinis punika saged nyimpen lan mendhet isi memori kanthi simultan. Jinis memori punika kathah nggantos primary memori ingkang wonten ing PC rumiyin inggih punika (FPM|Fast Page Memory) RAM.
  • SDRAM: Synchronous DRAM punika DRAM ingkang saged ngoperasi kanthi sinkronisasi kaliyan bus memori. Kanthi 168 pin lan 2 notch [2]
  • RDRAM: kanthi 232 pin, wonten sistem penyejuk khas lan kaginakaken wonten ing komputer dangu (1999, 2000)
  • NV-RAM
  • VGRAM [3].

Produsèn peringkat inggil RAM[besut | besut sumber]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. [1] Archived 2012-08-14 at the Wayback Machine., RAM (dipunakses tanggal 31 Oktober 2012)
  2. a b c [2] Archived 2011-12-15 at the Wayback Machine., (id)http://www.belajarpc.info Archived 2012-12-22 at the Wayback Machine. (dipunakses tanggal 29 November 2012)
  3. [3] Archived 2012-10-22 at the Wayback Machine., Tips komputer (dipunakses tanggal 31 Oktober 2012)