Parembugan Panganggo:Meursault2004/arsip-2007-II

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

pl:Grudziądz[besut sumber]

Sagst Du mir noch Mal, was brauchst Du zu Grudziądz beschrieben? Leider habe ich noch doch heute Deiner Schreibung in Javanesa Wikipedia gesehen. Am liebsten schreibst Du zu mir, auf polnische meine Seite (Diskusion). Grüße.--Wladyslaw Golinski 19:22, 7 Oktober 2007 (UTC)

Sampun diganti[besut sumber]

Taun PS sampun kula gantos, lan kula tambahi pranala luar kala wingi. BTW, kok artikel lan gambar pinilih wulan punika kosong? Tracy 00:29, 8 Oktober 2007 (UTC)

 :) Sampun mboten kosong. Tracy 16:54, 29 Oktober 2007 (UTC)

Amerika Latin lan Amerika Kidul[besut sumber]

Sami sami mas, Sugeng Riyadin, nyuwun pangapunten lair saha batos.

Bab artikel enggal kanthi irah irahan "Amerika Latin" punika kula namung nyobi ngisi artikel "abrit" wonten ing "Daftar Artikel Dasar". Dumadakan sampun wonten artikel ingkang sami inggih punika "Amerika Kidul". Sepindhah malih nyuwun gunging pangaksami, lan sumangga manawi badhé dipun busak kémawon.

Kaping kalihipun, kawula radi prihatin bab tuwuhing artikel basa Jawi ingkang kirang subur. Minangka pambandhing, Wiki Basa Sunda ingkang pangagemipun namung sekawan atusan kémawon sampun nggadhahi 13 èwon artikel, kamangka Wiki Basa Jawi pengagemipun langkung kathah (nem atusan).

Punapa kénging usul mbok bilih saged dipun sosialisaèkaken wonten ing Milis-milis komunitas Jawi, sepertos :

 • Grup Sekarjagad: [1]
 • Jawa Group: [2]
 • Web Forum PlasaCom: [3]
 • Milis grup alumni sekolah saking tlatah Jawi, lan milis Jawi sanèsipun.

Bab sosialisasi mekaten punika menapa nglanggar kabijakan Wiki?? Matur nuwun. Pras 22:49, 12 Oktober 2007 (UTC)

re:aktif[besut sumber]

aku dhéwé isih durung nemu formula pas kanggo aktif manèh nang wiki jv. gawéyan kok kayané ora ana mendhané.

prakara serang2an kuwi lak pancèn salah sawijining asik-é nang wiki? ha ha ha... aku nonton nang milis kok katoné id lagi resik2... ang 02:47, 25 Oktober 2007 (UTC)

Banawa / bawana[besut sumber]

Sugeng sonten mas Meursault,

Nuwun sewu, menawi mboten lepat basa Jawinipun benua punika "Bawana" (Sugiarto, dkk, Kamus Indonesia - Daerah Jawa Bali Sunda Madura) .

Wonten ing artikel Bawana Amerika irah-irahanipun kok "Benawa"?? Nanging wonten isinipun sampun leres "bawana".

Menawi mboten klentu "benawi" punika artosipun Bengawan?? (S.A. Mangun Suwito, Kamus Lengkap Bahasa Jawa).

Nyuwun duko menawi lancang, wilujeng berkarya, supados Wiki Jv langkung ngejrèng..hehe Pras 12:57, 25 Oktober 2007 (UTC)

Tuhan[besut sumber]

Yèn didadèkaké "Gusti Allah" kok katoné kurang sreg (dadi mung ngrujuk marang Nasrani-Islam). Piyè yèn "Hyang" ? Katoné tembung "Hyang" sok digunakaké ing serat2 jawa anyar (maksudé: Islam Kraton nganggo, ora mung Hindhu Bali thok). Mung yèn dirunut adoh, nèk ora salah "hyang" iku ngrujuk marang "leluhur." Déné, tembung "tuhan" iku yèn ing kawi lak nduwé teges sing béda, to? Lah terus, Gusti iku ya mèh padha karo "tuhan" sing yèn ngrujuk jaman Damar Wulan adol nggantheng tegesé (yèn ora salah) jabatan pamarèntahan/sosial masyarakat ang 08:19, 26 Oktober 2007 (UTC)

Basa Krama[besut sumber]

Matur nuwun Mas Meursault, kula namumg nyobi-nyobi mbiyantu ngisi sak kadharipun, sinambi kalaning nganggur. Kinten-kinten langkung saé nganggé basa krama punapa ngoko nggih? Bab punika pancèn ndamel pekèwed, ingkang langkung populèr tamtu inggih basa ngoko, nanging dangu-dangu mangké mboten wonten tiyang Jawi ingkang saged basa krami, amargi mboten wonten wacan populèr ingkang nganggé basa krama. Ingkang paling saé mbokmanawi kedah wonten kalih versi, krama lan ngoko, utaminipun wonten artikel ingkang dhasar utawi ingkang populèr lan magepokan kaliyan basa?? Ananging kanggè sementawis katingalipun dèrèng memungkinkan. Sugeng Weekend. Pras 11:50, 27 Oktober 2007 (UTC)

Cerkak[besut sumber]

Matur nuwun koreksinipun mas, nyuwun pangapunten manawi klenta klentu, maklum taksih blajaran. Cerkak "Cinta Monyet" (lan sanesipun) punika suwau kangge ngaturi conto wonten ing artikel Dhialek Blora, utaminipun penggunaan kosa kata ingkang khas dipun angge ing masyarakat Blora. Gandheng kaagengan dados kula pecah dados artikel piyambak. Nanging manawi mboten rujuk kaliyan sifat ensiklopedia, mangga manawi badhe dipun alihaken wonten wikibook utawi dipun busak kemawon. Pras 13:10, 30 Oktober 2007 (UTC)

Re: Aksara Sundha[besut sumber]

Sami-sami Mas, hehe lucu nggih alihbasanipun. Sorry dorry morry mawon nggih. Nyuwun ngapunten ugi amargi ngalihbasaakenipun kala wau mboten mlebet akun rumiyen --tedi 13:22, 1 November 2007 (UTC)

Amin, mudah-mudahan kados mekaten. Lha wong aslinipun sami-sami gadhah potensi nggih Mas, piyantunipun mawon ingkang kirang. Nyuwun ngapunten, kedahipun kula nggih asring teng mriki, nanging pripun malih nggih, su mawon kadang-kadang owah-owahanipun dipun-editi kalih bot mawon. Mangke menawi mpun rame kadhos id, mudah-mudahan asring teng mriki, wong aslinipun kula nggih kepengin jv-2. So, just wait for having chance to study Javanese more :)--tedi 13:49, 1 November 2007 (UTC)

Perang Enem Dinten[besut sumber]

Matur nuwun mas korèksi lan tambahanipun, sampun sungkan-sungkan langsung kémawon :)

Kula badhé nyobi nerjemahaken carios-carios perang kados Perang Enem Dinten, Perang Yom Kippur lan sanèsipun kanggé kaca benggala amrih bangsa Indhonésia mboten remen perang-perangan piyambak :(

Nanging inggih punika, mbaka sekedhik kémawon, alon-alon waton kelakon :) Salam Pras 22:38, 3 November 2007 (UTC)

:p[besut sumber]

Alo mas Revo :p lagi iseng ke wiki jawa, cuma bisa nyumbang dikid, soalnya ga bisa bahasa jowo @_@ Mimihitam 02:01, 4 November 2007 (UTC)

Re: Dangu[besut sumber]

Punika kula saweg sok sibuk ing pedamelan ;) Salam! Tracy 08:28, 5 November 2007 (UTC)

Sugeng pepanggihan malih! Inggih mugi-mugi jv mindhak-mindhak saé. Tracy 14:21, 12 November 2007 (UTC)

boso jowonya tahukah anda[besut sumber]

boso jowo tahukah anda apa ya? Mimihitam 12:20, 11 November 2007 (UTC)

kalo selengkapnya boso jowonya apa? Mimihitam 12:25, 11 November 2007 (UTC)

hehe, makanya saya buatin, biar ada portal Mimihitam 12:29, 11 November 2007 (UTC)

tolong[besut sumber]

bisa minta tulunk ga? cariin artikel pinilih sama gambar pinilih, terus terjemahin tahukah kamu dan kutipan >.< sama liat dunk, kyk kategori atau kutipan itu basa jawa ga? kalo ga tinggal ganti, thx, mau ada urusan bentar Mimihitam 12:38, 11 November 2007 (UTC)

minta tulung terjemahin dunk:
Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, kata Bung Karno. Tetapi siapakah dia itu? Kita lebih mengenal pikiran-pikiran Gramsci daripada Tan Malaka, pemikiran Fromm daripada Ki Hadjar Dewantoro--Jakob Sumardjo, Mencari Sukma Indonesia 2003.
  * ... bahwa George Rogers Clark dipanggil dengan julukan "Penakluk daerah Barat Daya" (Conqueror of the Northwest) karena kemenangan pasukan Illinois-nya pada masa Perang Revolusi Amerika?
  * ... bahwa permata yang ditemukan dalam makam Tutankhamun, KV62, dibuat dari batu meteor kuno di gurun Sahara?
ok, gua rasa portal sejarah beres, sisanya mas yg urus ya :p kapan2 gua kesini buat bikin portal laen :p Mimihitam 12:56, 11 November 2007 (UTC)

Wilujeng Break[besut sumber]

Wilujeng break mas, sampun menthelengi komputer teras..hehe :)) Pras 02:28, 14 November 2007 (UTC)

Lagu kabangsan Polandia[besut sumber]

 • Wah..nuwun sewu mas Revo, kula kinten dereng wonten. Kulo tingali wonten daftar lagu kabangsan taksih abrit, teras kula padosi wonten "golek" inggih dereng wonten. Rupinipun wonten béda éjaan sakedhik, inggih punika : Dabrowskiego sareng Dąbrowskiego

Mangga dipun busak kemawon lan nyuwun pangapunten kirang teliti.

 • Seminar tgl kalihdasa Insya Allah kepingin dugi, supados nambah ngèlmu. Mbokmanawi saged tetepangan njih?

Salam Pras 22:20, 17 November 2007 (UTC)

Udara/hawa?[besut sumber]

 • Nuwun sewu Mas, kula badhé tanglet menawi udara niku basa Jawinipun punapa nggih? Hawa?
 • Menawi pados buku literatur mawi basa Jawi niku wonten pundi nggih ingkang kathah/pepak? Ugi kamus basa Jawi ingkang saé. Kula pados ing Gramedia kok langka, namung setunggal kalih ning kirang cocok. Matur nuwun sadèrèngipun. Tracy 09:38, 19 November 2007 (UTC)

Re:Buku-buku[besut sumber]

Mantur nuwun informasinipun. Inggih sapunika kula namung gadhah waosan alkitab elektronik ingkang kala rumiyin Panjenengan usulaken :) Wah, sapunika oversight-ipun wonten 3 ta. Kala rumiyin kadosipun wonten ingkang mboten setuju, cekap kalih kémawon. Malah keleresan, saged gentosan lan saling mbiyantu. Tracy 00:21, 20 November 2007 (UTC)

Menawi angin kok kirang cocok amargi tegesipun ing basa Indonesia punika udara yang bergerak. Tracy 00:24, 20 November 2007 (UTC)
Kula logout rumiyin nggih. Kedah ngadhep Kepsek. Sugeng makarya! Tracy 00:26, 20 November 2007 (UTC)

Indonesia[besut sumber]

Jenengan punya rekening juga toh di Wikipedia Indonesia ? Jadi, seumpami jenengan mau bicara kangge kulo, kangge basa Indonesia ae. Maturnuwon ?

Seminar Wiki JCC[besut sumber]

Inggih mas, nanging kados-kadosipun nalika semanten panjenengan taksih konsen minangka pembicara utama, kula mboten wantun ngganggu, hehe. Mangke kemawon manawi wonten wekdal ingkang longgar saged ngobrol. Kula remen pikantuk sertifikat ingkang panjenengan tapak asmani. Matur Nuwun. Pras 03:28, 23 November 2007 (UTC)

 • Wonten wingking mawon mas, supados caket kopi kaliyan jajanan hehe.. Pras 23:05, 25 November 2007 (UTC)

Komentar nganggo basa Indonesia wae ya mas?

 • Seminar Wikipedia yang diselenggarakan dalam rangka ICT Award ternyata cukup banyak mengundang minat masyarakat, terlihat dari animo peserta yang cukup tinggi.
 • Substansinya yang diatur dalam format informatif dan dikombinasikan dengan lokakarya praktek, sangat tepat sebagai sarana sosialisai terutama bagi para peminat baru.
 • Pembicara seperti : Merssault2004, Ivan Lanin, dibantu oleh Serenity dkk, sangat berbobot dan menguasai masalah.
 • Bisa menjadi sarana pembinaan dan media interaksi bagi Kominfo terhadap komunitas netter, khususnya blogger dan wikipedian.
 • Saran: Kalau perlu diadakan secara berkala dan berjenjang (ada yang untuk pemula, tetapi lebih baik ada sesi pendalaman bagi yang sudah aktif}. Kalau dicampur, yang sudah bisa akan merasa bosan dan yang pemula akan bingung).

Terima Kasih. Salam. Pras 03:26, 27 November 2007 (UTC)

Dear Meursault2004[besut sumber]

Thanks a million for all your help!

Please let me know if you need help with anything, with all my best,

Girl-hist 00:10, 2 Desember 2007 (UTC)

Damar Jati[besut sumber]

Matur nuwun sampun kersa minggahaken conto kalawarti punika plus artikelipun. Katanya dapat dibeli di penerbitnya langsung? Di Jakarta mana? Tracy 00:41, 6 Desember 2007 (UTC)

Sampun kula tampi, matur nuwun. Salam! Tracy 08:09, 6 Desember 2007 (UTC)

Pangreksan[besut sumber]

Matur nuwun mas Revo, pencerahannipun hehe, jan-ipun taksih kathah tembung ingkang kula dèrèng sumerep lan kesupèn terjemahanipun, nanging sementawis punika, manawi kepareng nyerat jalan terus rumiyin, mangké dipun dandosi malih. Ing pangangkah, supados ugi dipun dandosi déning pangaggé sanès, utaminipun mbak Tracy ingkang basanipun mlipis.

Kula nembé nyobi nyerat "kamus ringkas" Indonesia - Jawa wonten ing [jv.wiktionary], sabab karaos sesahipun madosi terjemahan saking basa Indonesia -> basa Jawa, kamangka menika ingkang dipun betahaken menawi nerjemahaken saking basa Indonesia dhumateng basa Jawi.

Manawi ngaggé format komplit kados kaca conto utawi format thesaurus tamtu dangu lan mbetahaken wekdal saha tenaga ingkang kathah sanget. Manawi format Kamus Ringkas, mbokmanawi taksih feasible.

Nyuwun koreksi utawi arahan pripun saénipun? Punapa malih manawi wonten ingkang kersa mbiyantu ngroyok ramé-ramé, mbokmanawi saged kawujudaken. Salam taklim. Pras 10:53, 8 Desember 2007 (UTC)

Wayang[besut sumber]

Mas, badhé tanglet: ing artikel Wayang kok wonten crita Mahabharata mawi basa Indonésia. Sejatosipun punika lumebet wonten judhul Wayang punapa Mahabharata? Saged pun busak punapa kaalihaken tumuju Mahabharata? Tracy 03:53, 12 Desember 2007 (UTC)

Oh.. kados mekaten :) . Tèks mawi basa Indonésia sampun kula busak. Matur nuwun. Salam! Tracy 07:14, 12 Desember 2007 (UTC)

Garwané Gathotkaca[besut sumber]

Mas, ing artikel Gathotkaca, garwa lan putrané Gathotkaca katulis dhobel inggih punika ing sadèrèngipun lan sasampunipun dasanama. Saged pun busak salah setunggal mboten? Terus, asma garwanipun punika ingkang leres Dèwi Sumpaniwati punapa Dèwi Sumpani? Tracy 04:05, 13 Desember 2007 (UTC)

Sate[besut sumber]

Oh inggih nyuwun sewu mas, mangga dipun busak kemawon. Pras 14:15, 14 Desember 2007 (UTC)

Praja Mangkunagran[besut sumber]

Berarti cocok bila saya sebut TOMASnya Wikipedia Indonesia. Mikhailov Kirow 02:36, 19 Desember 2007 (UTC)

Mengapa tidak ditanya di halaman pembicaraan saya di jv? Istilah "Pamali" untuk penggunaan selain Bahasa Jawa digunakan ya. Mikhailov Kirow 08:29, 21 Desember 2007 (UTC)

Macam![besut sumber]

Hallo Meursault, maaf ini anonim soale belum kupunya account. Terlebih dahulu mau saya ucapkan Selamat Hari Natal! Dan oh ya, teman saya katakan artikel tentang Kakawin Ghaṭotkacâśraya bahasanya halus sekali, dia heran. Salam dulu ya, Bessel (145.53.46.6 03:16, 22 Desember 2007 (UTC))

Terima kasih banyak ook zalig kerstfeest. Kawan anda benar, sebab artikel itu berdasarkan buku Poerbatjaraka ... Meursault2004ngobrol 14:35, 22 Desember 2007 (UTC)
Belum ada artikel tentang beliau di nl, kan? 145.53.46.6 18:04, 23 Desember 2007 (UTC)
Belum ada ... Mungkin anda ingin memulai? Sebagai bahan rujukan bisa mengambil artikel di BKI tahun 1964 kalau tak salah, karangan Pigeaud. Saya sudah membaca artikel Van der Molen tentang Minye Tujoh. Nanti saya mau tulis artikelnya juga :-) 23:55, 23 Desember 2007 (UTC)