Parembugan Naraguna:Anggoro/arsip-3

Konten halaman tidak didukung dalam bahasa lain.
Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Bintang Wiki[besut sumber]

Matur nuwun lho mas, bintang wikiné. Wis suwé ora katon ki, sibuk ya? Meursault2004ngobrol 11:01, 8 Oktober 2009 (UTC)

Matur nuwun bintangé mas Ang, pangkatku biyèn mung bintang loro saiki bintang telu :)

Nèk wis rada lodhang giat manèh lho ya?? Pras wicara 12:17, 8 Oktober 2009 (UTC)

Matur nuwun pen emasé Mas Anggoro, Salam. Tracy wicara 04:28, 9 Oktober 2009 (UTC)

Ajaran[besut sumber]

Artikel: iki katoné isih kanggo ajar déning panganggo anyar. Tak kira diumbarké dhisik waé ya? Bèn ora nglokro, mengko gampang tembé mburi yèn ngaco ya kari mbusak :) Matur nuwun. Pras wicara 06:34, 9 Oktober 2009 (UTC)

Bela sungkawa[besut sumber]

Matur nuwun mas Ang pandonganipun. Mugi Gusti ingkang Maha Kuwaos kersa mbales kanthi anugerah karaharjan dhumateng kita sedaya. Sugeng makarya.Pras wicara 23:27, 13 November 2009 (UTC)

Cithakan Islam[besut sumber]

Niku riyin nggih saking id mas : (saiki) (akir) 19:38, 20 November 2007 Pras (Wicara | sumbangan | blokir) (4.379 bita) (Cithakan:Islam, saka id)

Salalajengipun ingkang wonten id dipun update, wondéné ingkang wonten jv dereng. Sumangga manawi badhé dipun update.Pras wicara 20:05, 17 November 2009 (UTC)

Sumangga, maturnuwun mas.Pras wicara 05:31, 18 November 2009 (UTC)

Matur nuwun wis update cithakan Islam. Ana usul iki mas, piye yen Al Quran kabeh isine padha / sragam (ngoko/krama). Menawa luwih apik ya? Katone sing akeh nganggo basa Jawa Ngoko?Pras wicara 20:51, 22 November 2009 (UTC)

Nggih mangga kersa, dipun sekecakaken kemawon. Maturnuwun.Pras wicara 10:22, 23 November 2009 (UTC)

re:dhiskusi tèknik[besut sumber]

Matur nuwun dumateng panjenengan inkang kersa komunikasi kaliyan dalem. Menawi wonten perkawis sanesipun ingkang ngersakaken kontribusi penganggo, nyuwun tulung dalem dipun aturi pirsa.
Suwun. Sabudis wicara 08:36, 18 November 2009 (UTC)

Mas Ang, manawi wonten kalodhangan nyuwun pitulung dipunlampahaken bot-ipun kangge mepaki iw id dusun2 ingkang enggal. Mtur nuwun. Salam. Pras wicara 10:19, 18 Desember 2009 (UTC)

Jeneng Kecamatan Kutha Kudus[besut sumber]

Mas Ang, mas Revi, mbak Tracy, nyuwun pamrayoga ngenani dhiskusi jeneng Kecamatan Kudus. Matur nuwun. Pras wicara 11:24, 21 November 2009 (UTC)

Dialèk[besut sumber]

Wis dadi pasetujon komunitas yèn panulisan artikel ing Wikipedia abasa Jawa iki migunakaké basa Jawa standar baku tataran ngoko utawa krama. Nanging kita kabèh uninga yèn nyatané ana dialek basa Jawa sing sumebar lan akèh pamicarané. Contoné dialek Jawa Timuran, apa saben ana kontributor sing ngisi artikel nganggo dialek mau banjur kudu diterjemahaké? utawa dibusak? yèn isiné apik rak éman yèn kudu dibusak.

Usulku yèn disarujuki, artikel basa Jawa dialek diwènèhi kasempatan, mung diwènèhi katrangan ing ndhuwur utawa diwènèhi kategori, umpamané Kategori: Basa Jawa dialèk Jawa Wétanan. Nyuwun panemu.Pras wicara 13:13, 9 Februari 2010 (UTC)

Usul pangangkatan pengurus anyar[besut sumber]

Mas Ang, mas Revi, Mas Slamet, mbak Tres, mas Ali lan para sutrisna kabèh, amarga kakurangan tenaga aku ngusulaké panambahan pengurus anyar, mangga dipirsani ing Warung Kopi. Matur nuwun. Pras wicara 07:34, 18 Februari 2010 (UTC)

Matur nuwun[besut sumber]

Ngaturaken matur nuwun dumateng mas Anggoro ingkang sampum purun maringi pilihan wonten ing usulan pangangkatan pangurus énggal.
Sabudis rembugan 10:08, 19 Februari 2010 (UTC)

interview Jimbo[besut sumber]

Diparani apa mas mas.. Nek wawancara nganggo basa Jawa ya tak jabani hehe. Mangkat Wikimania mas? Aku jane ya kepengin weruh Gdanks, nanging gak duwe sangu. Para kanca iki dha neng endi yaa? Salam. Pras rembugan 09:51, 6 Juli 2010 (UTC)

Kategori:Standard[besut sumber]

Sampun kula busek mas. Matur nuwun. Pras rembugan 10:15, 6 Juli 2010 (UTC)

inaicta[besut sumber]

Inggih mas, sampun dipun wiwiti, dipunantos nggih

Re:bot[besut sumber]

hehehe. ora apa-apa. Meursault2004ngobrol 15:43, 26 Juli 2010 (UTC)

Al Quran[besut sumber]

Ayo mas Ang, artikel-artikel Al Quran lan artikel Islam liyané padha dipepaki manèh, ngadhepi lan sinambi pasa Ramadhan, idhep-idhep iprik-iprik golèk pahala sithik-sithik. Pras rembugan 04:33, 27 Juli 2010 (UTC)

Boten punapa-punapa mas, mangga dipunlajengaken. Salam. Pras rembugan 09:12, 28 Juli 2010 (UTC)

Kontak[besut sumber]

Mas, nuwun sewu darurat, mas Revi perlu ngontak njenengan, nyuwun no hp di smskan ke 081315565656. Matur nuwun. Pras rembugan 04:15, 19 Agustus 2010 (UTC)

Aksarané mas Setya[besut sumber]

BTW, panjenengan pirsa ora ya lisènsiné font-font-né mas Setya iki? Sumber bébas ora ya? Meursault2004ngobrol 06:11, 27 Agustus 2010 (UTC)

Mtur nuwun uga kagem pak Pras. Iya katoné aksarané mas Setya iki turunan. Aku naté weruh aksara siji manèh yaiku gawéyané Willem van der Molen. Nanging berkasé aku durung nduwé. Sing takdarbèni ya mung gambaré waé. Mengko takwèhi conto. Meursault2004ngobrol 08:05, 28 Agustus 2010 (UTC)

Rapat pelatihan Wiki Jv[besut sumber]

Mas Revi, Mas Ang, mbak Tres, mas Sabudis, mas Ricky, mas Ichsan lan para kadang sutresna Wiki Jv liyane,

Suk dina Rebo wengi tanggal 8 Desember 2010 wiwit jam 18.00 kita dijak rapat mbak Chika (Wikimedia Indonesia) ngenani rencana pelatihan nulis wiki (Jv lan Su). Papane ing FX Senayan. Apa ana sing kagungan wektu?

Dana kanggo program pelatihan mau wis disanggupi dening Wikimedia Foundation ora ketang cumpen.

Rawuhe para kadang tansah diantu-antu. Matur nuwun. Pras rembugan 00:43, 7 Desember 2010 (UTC)

The Javanese Wikisource[besut sumber]

Hi! Honorable administrators of the Javanese Wikipedia! Sorry for writing in English, I don't know the Javanese language. The Javanese test-Wikisource is pretty big, so, it needs to be a normal Wikisource, not a part of the Old Wikisource. Please, help in creation of the independent Javanese Wikisource! The Request for opening the Javanese Wikisource is here, also it needs to translate these messages. Thank you very much for your attention to this problem and, please, ask wikipedians of the Javanese Wikipedia, who can help you in the creation! --Andrijko Z. rembugan 14:02, 9 Januari 2011 (UTC)

Dadi karepé dikon mertal pesen-pesen sing durung kapertal in TranslateWiki. Iki wis takloni sithik dhèk wingi, nanging aku weruh yèn sawetara pesen iku karo pak Pras dipertal ing krama. Takkira luwih becik ngoko alus waé, amerga nèk ora kabèh kudu diowahi dadi krama. Ora apik menawa dicampur. Isih kari 160-an. Piyé panemuné panjenengan? Meursault2004ngobrol 07:42, 10 Januari 2011 (UTC)
Can you repeat it in English?--Andrijko Z. rembugan 12:20, 23 Februari 2011 (UTC)

Pelatihan Wiki Jv[besut sumber]

Mas Ang, mas Revi, mBak Tres, mas Ichsan, lan para kadang kabeh, Saiki katone wis wiwit ana sawetara mahasiswa UNNES sing login, tulung nyuwun dibimbing. Pelatihan diwiwiti tgl 20 Januari marang para ketua kelompok dhisik, mengko sasi Maret wiwit pelatihan marang para mahasiswa. Anggaran wis mudhun saka WMF nanging mung kanggo wong 30 an, we ladalah tibake sing minat luwih saka 100 / 150 an, malah para dosen uga padha minat. Nyuwun donga, pamrayoga lan bantuan sedaya kemawon. Pras rembugan 07:50, 10 Januari 2011 (UTC)

dadi pangurus[besut sumber]

Ang, boleh donk saya jadi pengurus disini, disini sepi bangete. pengurusnya pun jarang aktif. Ayolah, Kenrick95 saya dikasih statusnya di WikiBooks, Wiktionary, dan WikiQuote hanya karena disana sepi. Please, janji deh selalu aktif disini. --Erik Evrest rembugan 13:40, 9 Juli 2011 (UTC)

Mohamed ElGedawy → محمد الجداوي[besut sumber]

Hi, I want to change my name from: "Mohamed ElGedawy" to: "محمد الجداوي", Because i have changed my username on many wikipedias.--Mohamed ElGedawy pirembagan 07:04, 14 Agustus 2011 (UTC)

Persiapan resik-resik paska pelatihan[besut sumber]

Mas Ang lan para sutresna Wiki Jawa utamane para panitya pelatihan nulis Papat Limpad, Gandheng artikel sing tinulis dening para peserta pelatihan isih akeh sing kudu didandani, mula diwenehi tag: (Rapekna artikel pelatihan). Tag iki ora kena dibusek dening para peserta dhewe nanging kudu panitya utawa pengurus. Saliyane tag rapekna uga dipasangi tag (Inuseuntil). Supaya ora mindhongaweni mula kanggo sauntara tag inuseuntil karo rapekna artikel pelatihan tak gabung,mengko sing sapa wae panitya utawa pengurus arep busek tag inuseuntil amarga wis kedaluwarsa aja mung mbusek tag-e wae nanging kudu ndandani artikele sisan, nembe mbusek tag. Cathetan: Tag rapekna sing dipasang ing artikel sadurunge tag inuseuntil iki digabung, bakal ana sing katon dobel ing artikel. Bab iki ora susah didandani mengko wae sasi Oktober sawise peltihan rampung dibusek sawise artikel didandani. Matur nuwun. Pras pirembagan 16:05, 7 September 2011 (UTC)

Matur nuwun Mas Ang, dipunantu-antu panyaruwenipun. Salam.Pras pirembagan 11:44, 14 September 2011 (UTC)

Usul pangangkatan pangurus anyar[besut sumber]

Mas Ang lan para sutresna Wikipedia abasa Jawa, aku ngusulaké pangurus anyar Wikipedia abasa Jawa ing kéné. Nyuwun pamrayoga. Matur nuwun. Pras pirembagan 18 Oktober 2011 00.06 (UTC)[wangsuli]