Menyang kontèn

Parembugan:Banggaladésa

Konten halaman tidak didukung dalam bahasa lain.
Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Jawané Bangladesh apa?[besut sumber]

Mas @Meursault2004:, Wikipedia Basa Sunda nganggo Bangladés, apa basa Jawa diganti kemawon? Soale mboten wonten rumpun -sh ing mburi? Inggih mboten? @Cahyo Ramadhani: --Beeyan pirembagan 29 Oktober 2015 05.11 (UTC)[wangsuli]

Tembung desh ing basa India modèrn punika dipunturunaken sakin basa Sangskreta deśa ingkang wonten basa Jawi Énggal dados désa. Pamanggih kula dipundadosaken -dèsh kémawon. Mas --@Beeyan: @Cahyo Ramadhani: Meursault2004ngobrol 29 Oktober 2015 08.24 (UTC)[wangsuli]
Bangladésa inggih saé Pak @Meursault2004:, gampil kanggé tiyang Jawi, nanging inggih boten limrah mawon. Bok bilih saged dipunpilih tembung Bangladésa, mangké saged dipunparingi katrangan étimologi wonten artikelipun. Utawi ngrujuk Pedoman Umum Ejaan Bahasa Jawa Huruf Latin yang Disempurnakan, tembung serapan ingkang wonten aksara "sh"-nipun kedah dipundadosaken "s" kemawon. Cahyo Ramadhani pirembagan 30 Oktober 2015 01.02 (UTC)[wangsuli]
Inggih Mas @Cahyo Ramadhani: Bangladésa pancèn saé kanggé dipunserep, lan langkung trep kaliyan étimologi Basa Jawi, nanging katingalipun dèrèng wonten ingkang nganggé kados mekaten. Nanging Bangladèsh punika sanès tembung nanging nami, dados kula kinten paugeranipun bènten. Kejawi naté kaserat wonten ing satunggaling publikasi basa Jawi. Conto sanès, kula naté maos buku babaran dasawarsa 1930-an utawi 1940-an. Wonten ing buku punika negari Polandia saha Austria kaserat minangka Polenn Ustenrik. Mbokmenawi mangké menawi kula punapa sinten kémawon saged manggihaken publikasi dangu ingkang seratanipun Bangladésa, punika inggih saged dipunenggé. Meursault2004ngobrol 30 Oktober 2015 10.12 (UTC)[wangsuli]
Inggih Pak @Meursault2004:. Dèrèng naté manggihi ingkang ngoten niku. Cahyo Ramadhani pirembagan 30 Oktober 2015 12.04 (UTC)[wangsuli]
Wah, Mas @Meursault2004: matur nuwun wedharanipun. Kula ugi dereng nate manggihi Bangladesa, nanging usulanipun Mas @Cahyo Ramadhani: kula setuju. --Beeyan pirembagan 4 November 2015 02.01 (UTC)
Kula ningali Bausastra malih. Jebulipun ing Sastra Jawi wonten tembung Banggala kanggé ngrujuk tlatah punika (Zoetmulder 1982 s.v. Baŋgala). Tembung Banggala punika dipunsebat wonten Kidung Wangbang Widéya. Nanging tembung banggala punika ing basa Jawi Kina utawi Madya ugi tembung risak saking bhagala. Dados menawi dipun gantos Banggaladésa, sayektinipun saged. Meursault2004ngobrol 5 November 2015 09.49 (UTC)
Saking larik punika nggih Pak @Meursault2004: malih dadar iṅ cewagara punaṅ woṅ tan-mundur berĕm baṅgala / trikĕm uṅgw iṅ tan-kokih, anuridaraga gĕniroga, pramesi woṅ amunah-sari (Waᶇbaᶇ Wideha 4.89 b)? Kula nemahi saking Bausastra OJED online. Kok kadosipun saé sanget inggih Pak, mundhut saking tembung Jawi Kina. Cahyo Ramadhani pirembagan 5 November 2015 10.54 (UTC)
Inggih leres Mas @Cahyo Ramadhani:. Lan langkung saé malih, punika sanès rékanan piyambak. Dados punika miturut sarana utawa sarat Wikipédia, namung ngrujuk kémawon, sanès original research. Meursault2004ngobrol 5 November 2015 11.27 (UTC)
Lanjeng punika badhé nrapaken banggala kemawon, inggih Pak @Meursault2004:. Mangkih kula pindhahaken. Cahyo Ramadhani pirembagan 5 November 2015 11.46 (UTC)
Nyuwun pangapunten Pak, kula kaluputan. Manawi boten klèntu banggala punika langkung kawentar minangka dhaèrah geografis nanging sanès dhaèrah administratif (nagara), dados kirang pas kadosipun kanggé nami nagari. Manawi banggaladésa punika menapa sanès original research (OR), Pak @Meursault2004:? Kula tasih dèrèng pati sumerep bab OR punika. Cahyo Ramadhani pirembagan 5 November 2015 12.09 (UTC)
Wonten WikiEN, wonten artikel en:Bengal ingkang langkung trep dipertal dados banggala lan ugi wonten artikel en:Bangladesh. Cahyo Ramadhani pirembagan 5 November 2015 12.12 (UTC)
Mas @Cahyo Ramadhani:, leres tlatah Bengal punika wonten basa Jawi pancèn Banggala, nanging wonten basa Inggris utawi basa Bangla piyambak, Banggala punika dipunsebat Bangla. Dados Bangla+desh punika saged dipunpertal dados Banggala+désa (cf. en:Bangladesh#Etymology). Katingalipun pancèn OR sakedhik. Awit kombinasi 'Banggaladesa' dèrèng dipunpanggihi ing seratan abasa Jawi ingkang sampun dipunpublikasi. Nanging tembung punika namung pertalan utawi alihbasa kémawon, lajeng kakalihipun tembung sampun wonten ing basa Jawi lan kombinasi tembung kalih punika taksih celak kaliyan tembung aslinipun. Dados sanès OR mentah-mentah punika. Pertalan ingkang saged dipunanggep OR mentah-mentah kadosta (ing Wikipédia basa Indonésia): Slash and burn lan Cult of personality. Ing basa Indonésia kakalihipun sampun wonten istilah resminipun. Meursault2004ngobrol 5 November 2015 13.20 (UTC)
Tembung Banggaladésa taksih kalebet kritérium ingkang sami kadosta tembung Koréa Lor, Koréa Kidul, lan Sudan Kidul. Meursault2004ngobrol 5 November 2015 14.15 (UTC)
Inggih Pak, sampun sumerep kula sapunika. Kula pindhah dhumateng banggaladésa. Cahyo Ramadhani pirembagan 5 November 2015 14.54 (UTC)