Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

KTSP 2010

Kurikulum Tingkat Ékan Pendidikan (KTSP) inggih punika salah satunggaling wujud kurikulum operasional pendhidhikan ingkang dipunrantam lan dipuntindakaken wonten ing saben ékan pendhidhikan ing Indonésia. KTSP inggih kanthi yuridis dipunamanataken déning Undhang-Undhang Nomer 20 Taun 2003 ngengingi Sistem Pendhidhikan Nasional lan Peraturan Pamaréntah Républik Indonésia Nomer 19 Taun 2005 ngéngingi Standar Nasional Pendhidhikan. KTSP punika wiwit sepisanan dipunrantam ing taun ajaran 2007 / 2008 kanthi ngrujuk wonten ing Standar Isi (SI) lan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) kanggé pendhidhikan dhasar lan menegah kados déné ingakng sampun dipunterbitaken kanthi iwontenipun PEraturan Mantri Pendhidhikan Nasional inggih punika Nomer 22 Taun 2006 lan Nomer 23 Taun 2006 saha pandhuan kanggé ngrembakakaken KTSP ingkang dipunwedalaken déning Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).[1]

Wosipun[besut | besut sumber]

Ingkang dados prinsip kanggé damel KTSP inggih punika KTSP punika minangka pérangan ingakang boten saged dipunpethal - pethal saking standar Isi, nanging kanggé pangrembakanipun inggih dipunserahaken dhateng sekolah piyambak supados saged jumbuh kaliyan kabetahanipun sekolah punika piyambak. KTSP kapérang saking ancasipun pendhidhikan tingkat ékan pendhidhika, struktur lan momotan kurikulum tingkat ékan pendhidhikan, kalender pendhidhikan, lan ugi silabus. Kanggé nindakaken KTSP punika inggih dhedhasar Permendiknas Nomer 24 Taun 2006 ngengingi lampahipun standar isi lan standar kompetensi lulusan.[2]

Standar Isi[besut | besut sumber]

Standar Isi inggih punika ruang lingkup materi lan ugi tingkat kompetensi tamatan, kompetesi bahan kajian, kompetensi mata wulangan, lan ugi silabus kanggé pasinaon ingkang kedah dipungayuh para pasarta dhidhik wonten ing saben tingkat lan jinis pendhidhikan tartamtu. Standar Isi inggih punika minangka pedoman kanggé ngrembakaken kurikilum tingkat ékan pendhidhika ingkang ngewrat, bahan - bahan kados makaten:[3]

  • kerangka dhasar lan strukturipun kurikulum
  • beban kanggé pasinaon
  • kurikulum tingkat ékan pendhidhikan ingkang dipunrembakakaken ing tingkat ékan pendhidhikan, lan ugi
  • kalender pendhidhikan.

Standar Kompetensi Lulusan[besut | besut sumber]

Standar kompetensi lulusan (SKL) inggih punika minangka pedoman kanggé mbiji kanggé ugi nemtokaken lulus punapa botenipun para pasarta dhidhik saking ékan pendhidhikan. SKL inggih ngewrat kompetensi kanggé sadaya mata wulangan utawi kelompok mata wulangan. Kompetensi lulusan inggih minangka kualifikasi asiling kapringalanipun para lulusan ingkang ngewrat bab solah bawa, seserepan lan kaprigelanipun para lulusan ingkang jumbuh kaliyan standar nasional ingkang sampun dipunsarujuki sesarengan.

Déné anggènipun nglampahaken KTSP punika inggih kados déné ingkang sampun dipuntemtokaken wonten ing peraturan Mantri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2006 ngéngingi lampahipun SI lan SKL, ingkang dipuntetepaken déning kepala sekolah sasampunipun nggatosaken pertimbangan saking komite sekolah. Ing tembun sanèsipun, bilih boten badhé wonten intervensi saking Dinas Pendhidhikan utawi Departemen Pendhidhikan Nasional kanggé nglampahaken KTSP punika. Anggenipun ngrantam KTSP punika kejawi nglibataken komite sekolah, manawi dipunbetahaken inggih saged nglibataken guru lan karyawan ugi nglibataken komite sekolah saha manawi prelu malih saged nglibataken para ahli saking perguruan tinggi ing laladan mau. Kanthi wontenipun panyaruwe saking komite sekolah kanggé ngrantam KTSP punika, mila KTSP ingkang dipunrantam punika badhé jumbuh kaliyan pamanggihipun masarakat, kaanan lan swasan lingkungan saha kabetahanipun masarakat ing sakiteripun sekolah.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. Mulyasa, E. Kurikulum Tingkat Ékan Pendidikan. Bandung. Remaja Rosdakarya. 2007.
  2. "Cara menyusun silabus KTSP". Diarsip saka sing asli ing 2013-03-22. Dibukak ing 2013-03-18.
  3. UU tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan