Menyang kontèn

Kromatografi

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Kromatografi

Kromatografi inggih punika cabang ilmi ingkang gadhah fokus kanggé pémisahan ion, logam, sényawa, ménawinipun téknik utawi applikasinipun, dhedhasar struktur lan komposisinipun ing Sample Mixtures utawi gabungan sampél.[1] kromatografi inggih punika istilah umum ingkang dipunginakakén ing macam-macam tèknik pémisahan ingkang dhedhasar partisi sample ing antawis raos gèrak ingkang saged wujud gas utawi cair, saha raos méndhél ugi saged wujud cuwèran utawi padatan. Pénému kramatografi inggih punika Tswett ing taun 1903, nyobi misahakén pigmén-pigmén saking ron kaliyan ginakakén kolom ingkang isinipun kapur CaSO4. Istilah kromatografi dipunciptakakén déning Tswett kanggé ngélukis laladan-laladan ingkang warnini kang gérak ing ngandhap kolom. Ing wanci misahaken fraksi-fraksi Petroleum, nanging Tswett ingkang miwiti ngèlukis laladan-laladan.[2] Kromatografi inggih punika tèknik pémisahan molèkul ingkang dhedhasar wonten bèntènipun pola pénggérakan antawis fasé gérak lan fasé ménéng, kanggé misahakén komponèn wujud molékul ingkang wonten ing larutan.[3][4] [[molèkul ingkang gadhah ikatan kaliyan kolom cendèrung gérakipun luwih lambat ingkang dipunbandingakén molekul ingkang bérikatan l émah.[5] Sak punika pintén-pintén macam tipè molèkul ingkang saged kapisahaken adédasar perobahan ing kolom.[5][6] Ménawinipun komponèn terelusi saking kolom, komponèn kasébut saged dipunanalisis ginakakén détèktor utawi saged dipunkumpulakén kanggé analisis.[5] Pintén-pintén piranti analitik kanggé gayuhakén kaliayn mètode pemisahan kanggé analisis kanthi on-line (on-line analysis) tuladhané: gabungan kromatografi gas (gas chromatography) lan kromatografi cair (liquid chromatography) kaliyan mass spectrometry (GC-MS dan LC-MS), Fourier-transform infrared spectroscopy (GC-FTIR), lan diode-array UV-VIS (HPLC-UV-VIS).[5]

Jinising Kromatografi[besut | besut sumber]

Kromatografi Cair (Liquid Chromatography)[besut | besut sumber]

Kromatografi cair punika tèknik ingkang jumbuh kanggé misahakén ion utawi molékul ingkang térlarut ing salébéting larutan. Ménawi larutan sampél interaksi kaliyan fasé stasioner, mila molékul-molékul interaksi kaliyan fasé stationer, nanging interaksinipun bénteén, amérgi bénteéipun daya sérap (adsorption), pertukaran ion (ion exchange), partisi (partitioning), utawi ukuran. Bénténipun punika nyébabakén komponèn kapisah kaliyan sanèsipun lan saged dipuntingali bèntènipun saking lami wekdalipun transit komponèn mau nglampahi kolom.[7][8] wonten pinten-pinten kromatografi cair, antawisipun: reverse phase chromatography, High Performance Liquid Chromatography (HPLC), size exclusion chromatography, sarta supercritical fluid chromatography.[9][10]

Reverse phase chromatography[besut | besut sumber]

Reverse phase chromatography punika piranti analitikal ingkang kiat kaliyan madukaken sipat hidrofobik sarta sakedhik polaritas fase stasioner ingkang kaiket kanthi kimia ing padatan inert seperti silika.[9]

High performance liquid chromatography[besut | besut sumber]

High performance liquid chromatography (HPLC) gadhah prinsip ingkang sami kaliyan reverse phase.[9] namung ing metode punika, ginakaken tekanan lan kecepatan ingkang inggil.[9] Kolom diginakaken ing HPLC luwih cendhak lan berdiameter alit, nanging saged ngasilaken pinten-pinten tataran equilibrium ing jumlah ageng.[9]

Size exclusion chromatography[besut | besut sumber]

Size exclusion chromatography, utawi ugi sami kaliyan gel permeation utawi filtration chromatography saged diginakaken kanggé misahaken lan murnike protéin.[9] metode punika dipungayutaken kaliyan pinten-pinten macam penyerapan lan ugi rikat.[9] Perangkat kromatografi wujud gel berpori ingkang saged misahaken molekul ageng lan molekul alit.[9] Molekul ageng badhé terelusi rumiyen amergi molekul mau boten saged penetrasi pori-pori.[9]

Kromatografi Pertukaran Ion (Ion-Exchange Chromatography)[besut | besut sumber]

Kromatografi pertukaran ion (ion-exchange chromatography)saged dipun-ginakaken kanggé pemurnian matèri biologis, kayadènè asem amino, pèptida, protéin.[11][12] Mètodé punika saged dilampahi ing kalèh tipé, ya iku ing kolom utawi ruang datar (planar).[11] wonten kalih ion, ya iku pertukaran kation (cation exchange) lan pertukaran anion (anion exchange).[12] ing pertukaran kation, fase stasioner ingkang muatanipun nègatif, nanging ing pertukaran anion, fase stasioner muatanipun positif.[12] Molèkul muatanipun ing panggènan fasé cair badhé ngélampahi kolom.[12] manawi momotan ing molékul sami kaliyan kolom, mila molékul kasébut badhé terelusi.[12] nanging manawi momotan ing molèkul botén sami kaliyan kolom, mila molékul kasébut badhé wujud ikatan ionik kaliyan kolom.[12] kanggé ngelusi molékul ingkang nèmpèl ing kolom dibétahakén tambahan larutan kaliayan pH lan kakuwatan ionik katamtu.[12] Pamisahan kaliyan mètode punika sangét selektif amérgi biaya kanggé jalankén mètode punika mirah sérta kapasitasipun inggil, mila mètodé punika saged dipungianakakén ing awal prosès.[12][13]

Rujukan[besut | besut sumber]

 1. Pengertian Kromatografi Archived 2012-10-27 at the Wayback Machine. (dipununduh Tanggal 29 September 2012)
 2. Pengertian Kromatografi Archived 2015-10-10 at the Wayback Machine. (dipununduh Tanggal 29 September 2012)
 3. McKay P. 2010. An Introduction to Chromatography
 4. Chromstography (29 September 20120.
 5. a b c d Tissue BM. 2000. Chromatography.
 6. Macam-macam Kromatografi Archived 2010-03-30 at the Wayback Machine. (29 September 2012)
 7. Tissue BM. 2000. Liquid Chromatography (LC)
 8. Komponen Kromotografi Archived 2010-06-21 at the Wayback Machine. [29 September 2012]
 9. a b c d e f g h i Carrier R, Bordanaro J, Yip K. 1997. Liquid Chromatography
 10. Jinis Kromatografi Archived 2010-05-06 at the Wayback Machine. (29 September 2012)
 11. a b Hargreaves S. 2010. Types of Chromatography. [terhubung berkala]. http://www.buzzle.com/articles/types-of-chromatography.html [29 September 2012].
 12. a b c d e f g h Carrier R, Bordanaro J, Yip K. 1997. Ion Exchange Chromatography [terhubung berkala]
 13. Kromatografi Pertukaran Ion Archived 2010-05-03 at the Wayback Machine. (29 Se ptember2012).

Cithakan:Metode Pemisahan Campuran