Kromatografi

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Kromatografi

Kromatografi inggih punika cabang ilmi ingkang gadahi fokus kanggé pémisahan ion, logam, sényawa, ménawinipun téknik utawi applikasinipun, adhedhasar struktur lan komposisinipun ing Sample Mixtures utawi gabungan sampél.[1] kromatografi inggih punika istilah umum ingkang dipunginakakén ing macam-macam tèknik pémisahan ingkang adhedhasar partisi sample ing antawis raos gèrak ingkang saged arupi gas utawi cair, saha raos méndhél ugi saged arupi cuwèran utawi padatan. Pénému kramatografi inggih punika Tswett ing taun 1903, nyobi misahakén pigmén-pigmén saking ron kaliyan ginakakén kolom ingkang isinipun kapur CaSO4. Istilah kromatografi dipunciptakakén déning Tswett kanggé ngélukis laladan-laladan ingkang warnini kang gérak ing ngandhap kolom. Ing wanci misahaken fraksi-fraksi Petroleum, ananging Tswett ingkang miwiti ngèlukis laladan-laladan.[2] Kromatografi inggih punika tèknik pémisahan molèkul ingkang adhedhasar wonten bèntènipun pola pénggérakan antawis fasé gérak lan fasé ménéng, kanggé misahakén komponèn arupa molékul ingkang wonten ing larutan.[3][4] [[molèkul ingkang gadahi ikatan kaliyan kolom cendèrung gérakipun luwih lambat ingkang dipunbandingakén molekul ingkang bérikatan l émah.[5] Sak ménika pintén-pintén macam tipè molèkul ingkang sagéd kapisahaken adédasar perobahan ing kolom.[5][6] Ménawinipun komponèn terelusi saking kolom, komponèn kasébut sagéd dipunanalisis ginakakén détèktor utawi sagéd dipunkumpulakén kanggé analisis.[5] Pintén-pintén piranti analitik kanggé gayuhakén kaliayn mètode pemisahan kanggé analisis kanthi on-line (on-line analysis) tuladhane: gabungan kromatografi gas (gas chromatography) lan kromatografi cair (liquid chromatography) kaliyan mass spectrometry (GC-MS dan LC-MS), Fourier-transform infrared spectroscopy (GC-FTIR), lan diode-array UV-VIS (HPLC-UV-VIS).[5]

Jinising Kromatografi[besut | besut sumber]

Kromatografi Cair (Liquid Chromatography)[besut | besut sumber]

Kromatografi cair punika tèknik ingkang jumbuh kanggé misahakén ion utawi molékul ingkang térlarut ing salébéting larutan. Ménawi larutan sampél interaksi kaliyan fasé stasioner, mila molékul-molékul interaksi kaliyan fasé stationer, ananging interaksinipun bénteén, amérgi bénteéipun daya sérap (adsorption), pertukaran ion (ion exchange), partisi (partitioning), utawi ukuran. Bénténipun punika nyébabakén komponèn kapisah kaliyan sanèsipun lan sagéd dipuntingali bèntènipun saking lami wekdalipun transit komponèn kasebut nglampahi kolom.[7][8] wonten pinten-pinten kromatografi cair, antawisipun: reverse phase chromatography, High Performance Liquid Chromatography (HPLC), size exclusion chromatography, serta supercritical fluid chromatography.[9][10]

Reverse phase chromatography[besut | besut sumber]

Reverse phase chromatography punika piranti analitikal ingkang kiat kaliyan madukaken sipat hidrofobik serta sekedhik polaritas fase stasioner ingkang kaiket kanthi kimia ing padatan inert seperti silika.[9]

High performance liquid chromatography[besut | besut sumber]

High performance liquid chromatography (HPLC) gadahi prinsip ingkang sami kaliyan reverse phase.[9] namung ing metode punika, ginakaken tekanan lan kecepatan ingkang inggil.[9] Kolom diginakaken ing HPLC luwih cendhak lan berdiameter alit, ananging saged ngasilaken pinten-pinten tingkatan equilibrium ing jumlah ageng.[9]

Size exclusion chromatography[besut | besut sumber]

Size exclusion chromatography, utawi ugi sami kaliyan gel permeation utawi filtration chromatography saged diginakaken kanggé misahaken lan murnike protein.[9] metode punika dipungayutaken kaliyan pinten-pinten macam penyerapan lan ugi rikat.[9] Perangkat kromatografi arupa gel berpori ingkang saged misahaken molekul ageng lan molekul alit.[9] Molekul ageng badhé terelusi rumiyen amergi molekul kasebut boten saged penetrasi pori-pori.[9]

Kromatografi Pertukaran Ion (Ion-Exchange Chromatography)[besut | besut sumber]

Kromatografi pertukaran ion (ion-exchange chromatography)saged dipun-ginakaken kanggé pemurnian matèri biologis, kayadènè asam amino, pèptida, protéin.[11][12] Mètodé punika sagéd dilampahi ing kalèh tipé, ya iku ing kolom utawi ruang datar (planar).[11] wonten kalih ion, yaitu pertukaran kation (cation exchange) lan pertukaran anion (anion exchange).[12] ing pertukaran kation, fase stasioner ingkang muatanipun nègatif, ananging ing pertukaran anion, fase stasioner muatanipun positif.[12] Molèkul muatanipun ing panggènan fasé cair badhè ngélampahi kolom.[12] ménawi momotan ing molékul sami kaliyan kolom, mila molékul kasébut badhè terelusi.[12] ananging ménawi momotan ing molèkul botén sami kaliyan kolom, mila molékul kasébut badhè wujud ikatan ionik kaliyan kolom.[12] kanggé ngelusi molékul ingkang nèmpèl ing kolom dibétahakén tambahan larutan kaliayan pH lan kekuatan ionik katamtu.[12] Pamisahan kaliyan mètode punika sangét selektif amérgi biaya kanggé jalankén mètode punika mirah sérta kapasitasipun inggil, mila mètodé punika sagéd dipungianakakén ing awal prosès.[12][13]

Rujukan[besut | besut sumber]

 1. ^ Pengertian Kromatografi (dipununduh Tanggal 29 September 2012)
 2. ^ Pengertian Kromatografi (dipununduh Tanggal 29 September 2012)
 3. ^ McKay P. 2010. An Introduction to Chromatography
 4. ^ Chromstography (29 September 20120.
 5. ^ a b c d Tissue BM. 2000. Chromatography.
 6. ^ Macam-macam Kromatografi (29 September 2012)
 7. ^ Tissue BM. 2000. Liquid Chromatography (LC)
 8. ^ Komponen Kromotografi [29 September 2012]
 9. ^ a b c d e f g h i Carrier R, Bordanaro J, Yip K. 1997. Liquid Chromatography
 10. ^ Jinis Kromatografi (29 September 2012)
 11. ^ a b Hargreaves S. 2010. Types of Chromatography. [terhubung berkala]. http://www.buzzle.com/articles/types-of-chromatography.html [29 September 2012].
 12. ^ a b c d e f g h Carrier R, Bordanaro J, Yip K. 1997. Ion Exchange Chromatography [terhubung berkala]
 13. ^ Kromatografi Pertukaran Ion (29 Se ptember2012).

Cithakan:Metode Pemisahan Campuran