Menyang kontèn

Kawah Sikidang

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Kawah Sikidang inggih menika salah satunggaling papan pariwisata arupi kawah vulkanik ing Paredèn Dièng. Kawah Sikidang mapan wonten ing Dhusun Dièng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupatèn Banjarnegara. Padunungan kang wrata, boten kados kawah sanèsipun, dadosaken para wisatawan tansah ngrawuhi wonten ing Kawah Sikidang.

Padunungan ingkang langkung gampil dipun dugèni boten kados kawah-kawah sanèsipun ingkang wonten ing pucuking redi dadosaken salah satunggal alesan para wisatawan tansah ngrawuh, amargi saged ningali pedhut panas kang pating bledhos utawi gembulenging kebul lan gas kang awarni pethak[1].

Kawah Sikidang ugi kawentar kanthi kawontenan kawah ingkang saged ngalih utawi malumpat wonten ing wewengkon ingkang wiyar. Kanthi menika Kawah Sikidang dados salah satunggal saking kathahing kawah ing Paredèn Dièng ingkang langkung wigatos[2]. Menawi badhé tumuju wonten ing kawah utami, wisatawan kedah langkung Jembatan Kayangan ingkang dipun yasa saking kajeng panjangipun 1.150 mèter[3].

Fénomena[besut | besut sumber]

Kawah Sikidang wonten saking jebluging gunung geni ing kawasan Paredèn Dièng tetaunan kepengker. Kanthi saniki kawah menika taksih aktif saéngga saged dipuntingali aktivitas gunung geni arupa endhut vulkanik kang pating bledhos saha gas misani kang kumebul awarni pethak[2].

Kadhangkala, lumrahé 4 taun sepisan, blumbang kawah bakal ngalih utawi malumpat wonten ing setunggal kawasan kados kéwan kidang kang seneng malumpat. Amargi kadadéyan menika dipunwastani Kawah Sikidang[2].

Papan Pariwisata[besut | besut sumber]

Papan pariwisata Kawah Sikidang dipunbikak saben dinten saking jam 7 ésuk nganti jam 5 soré[2]. Rega tikèt menawi badhé mlebet ing papan pariwisata inggih menika 20.000 rupiyah katambahan malih wragadipun parkir kanggé sepéda motor 3.000 rupiyah, kanggé kréta utawi mobil 5.000 rupiyah. Kawah Sikidang ugi celak kaliyan papan pariwisata Candhi Arjuna lan Candhi Bima[4]. Wonten sawatara bab ingkang saged dipuntingali utawi dipunlampahi wonten ing Kawah Sikidang, kados ta ingkang badhé dipunjlèntrèhaken ing ngandhap menika.

Aktivitas Vulkanik[besut | besut sumber]

Saèmpèr kawah-kawah sanèsipun, Kawah Sikidang ugi dhuwur kandhutan sulfur utawi wlirang saha zat ingkang misani sanèsipun. Pramila ambeting gas ingkang miyos agawé nyegrak lan misani. Para wisatawan kepareng nganggé masker utawi panutup irung lan cangkem supados boten kawisan gas. Para wisatawan ugi kepareng patuh dhateng rambu-rambu ingkang sampun kacithak wonten celaking kawah, ingkang kacithak inggih menika boten pareng nithik geni utawi bucal tugelan rokok wonten ing kawah. Geni ingkang ketaman ing zat-zat saking gunung geni saged dadosaké jeblugan utawi kobongan[2].

Palemahan ing pinggiring kawah inggih dados pethak amargi kandhutan wlirang. Saéngga ing kawasan Kawah Sikidang namung wonten lemah bera awarna pethak amargi wit-witan padha mati jalaran aktivitas kawah. Wonten kathah kasebar luwangan tilasing blumbang kawah. Palemahan ing pinggiring kawah ugi mèprèl, saéngga menawi boten ngatos-atos saged ambrol lan dhawah wonten ing daleming kawah kang umob. Kanggé kaslametaning para wisatawan, panindak objek wisata sampun masang pager saking pring kanggé watesi wisatawan supados boten sanget terpapar gas kang misani lan supados boten kecemplung ing kawah[2].

Wahana Dolanan[besut | besut sumber]

Kawah Sikidang nawèni wisata alam ugi sapérang wahana lan kagiyatan kang saged ngremenaké dhiri. Kados ta numpak motor trail amargi palemahan kang boten rampak lan dalan kang kebak krakal. Menawi para wisatawan badhe nyobi offroad wonten ing palemahan Kawah Sikidang saged nyéwa motor trail kang sampun cumawis saking pihak panindak objek wisata[4].

Wahana dolanan sanèsipun inggih menika flying fox ingkang ngliwati kawasan kawah kanthi suguhan pasawangan alam kang éndah. Para wisatawan ugi saged mlaku-mlaku wonten ing kawasan kawah kanthi numpak jaran. Jaran menika dipunséwakake déning warga padhusunan[4].

Papan Foto[besut | besut sumber]

Warnaning palemahan ingkang pethak lan aktivitas kawah kang fénomenal lan unik asring dipundadosaké objek foto déning para wisatawan. Mundhut gambar kawah kaliyan endhut panas kang pating bledhos saha gembulenging kebul awarni pethak utawi dipundadosaké background foto saged dipunlampahaké déning para wisatawan. Wisata ing Kawah Sikidang dados bènten kaliyan wisata ing papan pariwisata alam sanèsipun amargi fotonipun boten namung pasawangan alam kang ijo. Wonten ing sakubengé kawah ugi wonten fotografer ingkang saged diséwa. Warga sakubengé Kawah Sikidang ugi nyéwakaké manuk guweg kang saged diajak kanggé foto bareng[2].

Tigan Godhog[besut | besut sumber]

Kawah Sikidang nawèni papan kanggé nggodhog tigan wonten ing toya kawah kang hawane panas sanget. Saéngga tigan ingkang dipungodhog wonten toya panas kasebut saged mateng ing wektu 5 menit kémawon. Tigan ingkang badhe dipungodhog dilebokaké wonten plastik lan dipuntalèni nganggé kayu, lajeng dilebokaké wonten sumber toya panas ngantos mateng[4].

Jujugan[besut | besut sumber]

Kawah Sikidang saged dipunjujug langkung kathah pilihan dalan. Dalan ingkang paling becik njujug ing Kawah Sikidang inggih menika liwat Kabupaten Wanasaba, saking pusat kutha mawa antara 30 kilomèter kanthi nempuh wektu 45 menit. Ananging menawi saking pusat kutha Banjarnegara, mawa antara 50 kilomèter kanthi nempuh wektu kirang luwih 2 jam[4].

Dalan liya kanggé njujug ing Kawah Sikidang inggih menika liwat Banjarnegara, ingkang nembus dalan dhateng Kecamatan Batur utawi liwat Kabupaten Batang menawi saking lèr Dieng. Jujugan dhateng Kawah Sikidang ingkang langkung enggal inggih menika liwat Kabupaten Wanasaba. Para wisatawan kepareng ngatos-atos menawi njujug ing papan pariwisata, amargi dalan ingkang dipunjujug nganjat lan èkstrim, saha kathah tetikungan[4].

Fasilitas[besut | besut sumber]

Fasilitas ingkang sampun cumawis wonten ing Kawah Sikidang antawisipun[4]:

 • Parkiran kang amba
 • Pusat olèh-olèh
 • Langgar
 • Pakiwan
 • Warung panganan
 • Wahana dolanan
 • Papan foto

Rujukan[besut | besut sumber]

 1. Borobudur, Badan Otorita (2023-01-12). "Kawah Sikidang Dieng Banjarnegara". Badan Otorita Borobudur (ing basa Indonesia). Dibukak ing 2023-09-15.
 2. a b c d e f g "Kawah Sikidang Dieng". wisata dieng (ing basa Indonesia). 2016-06-20. Dibukak ing 2023-09-15.
 3. digsa.id. "Pariwisata Provinsi Jawa Tengah | Destinasi Wisata | KAWAH SIKIDANG". visitjawatengah.jatengprov.go.id (ing basa Inggris). Dibukak ing 2023-09-15.
 4. a b c d e f g Umam, Khairul (2022-10-19). "Kawah Rengganis Cibuni - Harga Tiket Masuk & Spot Terbaru 2023". Situs Info Tempat Wisata Terbaru & Paket Tour Terpercaya (ing basa Inggris Amérika Sarékat). Diarsip saka sing asli ing 2023-02-08. Dibukak ing 2023-09-15.