Kalus

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Kalus 1
Kalus 2

Kalus inggih punika sekempalan sèl amorphous (botèn bèntuk utawi dèrèng terdiferensiasi) ingkang wujud saking sèl-sèl bélah sécara in vitro utawi ing salébéting tabung.[1] Kalus sagéd pikolèh saking bagian tanduran kayata oyot, batang lan godong.[2] Secara histologi, kalus asalipun saking pembelahan ingkang terus-terusan sèl-sèl parènkim ing sekitar berkas pengangkut lan pintèn-pintèn Èlèmèn penyusun berkas pengangkut kéjaba xilem.[3] ing teknik kultur jaringan (in vitro), kalus sagéd diinduksiaken kaliyan nambahakén zat pengatur tumbuh ingkang jumbuh ing mèdia yang kultur, tuladhanè auksin lan sitokinin ingkang dipunjumbuhakèn.[1] ménawi konsentrasi auksin langkung agèng saking sitokinin mila kalus badhè kabèntuk, mènawi ing konsentrasi sitokinin langkung agèng dipunbandingakèn kaliyan konsèntrasi auksin mila ingkang kabèntuk botèn kalus, ananging tunas.[4] Selain zat pengatur tukul utawi hormon pertumbuhan, nambahakèn vitamin saha protein ugi dipunperluake kanggè pertumbuhan kalus.[5] Induksi kalus ing salèbéting teknik kultur jaringan tanduran dipunpérluakèn kanggè munculakèn keragaman sèl somatik ing kultur in vitro lan meregenerasikan sèl kasèbut dados embrio somatik.[6]. Kalus inggih punika massa sel ingkang belah ananging dereng terdiferensiasi ing ujung tunas ingkang dipotong. [7] Kalus ugi dipuntepang dados callosity inggih punika penyakit kulit ingkang sampun ditandai kabentuk daerah kandel saha atos ing kulit ingkang katingal amergi wonten gesekanterus-terusan utawa abot. Biasanipun dipuntemuaken ing tonjolan ing samparan utawi telapak tangan. Kapalan jinis kalus ingkang kedadosan ing lapisan kulit alus ingkang boten gadahi rikma, kadasta racikan, ananging biasane langkung alit, meradang ugi keraos gerah. [8] Kalus inggih punika kempalan sel-sel ingkang kabentuk saking sel-sel parenkhima ingkang belah lan boten terorganisir. Ing alam (in vivo) fenomena bantuk kalus kedadosan ing penyakit tumor taneman ingkang dipunsebapaken infeksi déning mikroorganisme bakteri Agrobacterium tumefaciens ing bagian taneman amergi gigitan serangga utawa nametoda. Kalus saged dipuninisiasi saking sadaya bagian taneman, anaging organ lan jinis taneman ingkang bebten badhe nunjuaken kacepatan belah sel.[9] Kalus inggih punika suatu kumpulan sel amorphous ingkang kedadosan saking sel-sel jaringan ingkang mbelah diri secara terus menerus. Penelitian pembentukan kalus ing jaringan terluka kawiwitan dipunlampahi déning Sinnott ing taun 1960. Pembentukan kalus ing jaringan luka dipunpacu déning zat pengatur tumbuh auksin lan sitokinin endogen (Dodds & Roberts, 1983). Secara in vivo, kalus ing umumipun kabentuk ing bekas-bekas luka amargi serangan infeksi mikro organisme kadasta Agrobacterium tumefaciens, gigitan utawi tusukan serangga lan nematoda. Kalus ugi saged kabentuk dados akibat stress (George & Sherrington, 1984). Kalus ingkang dipunakibataken déning asil sakingi infeksi bakteri Agrobacterium tumefaciens dipunsebut tumor.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ a b Sudarmadji. 2003. ginaaken Benzil Amino Purine ing tanduran kalus kapas secara In Vitro. Buletin Teknik Pertanian Vol. 8, N0. 1
  2. ^ Moega JP. 1991. Dasar-dasar Génètika Pemuliaan Tanduran. Jakarta: Erlangga
  3. ^ Trisnawati NN, Lawrie AC, Sumardi I. 1999. The developmental pattern of callus and somatic embryo from young leaf of garlic (Allium salivum L.) Biologi 2(7): 365-379
  4. ^ Gunawan LW. 1987. Tèknik Kultur Jaringan. Laboratorium Kultur Jaringan PAU Bioteknologi Institut Pertanian Bogor, Bogor.
  5. ^ Rahardjo PC. 1989. Kultur Jaringan. Jakarta: Penebar Swadaya
  6. ^ Aisyah SI, et al.. 2007. Induksi kalus èmbriogènik ing kultur in vitro jagung (Zea mays L.) menawi ing pawiyatan ningkatakèn keaneragaman genetik ngelampahi variasi somaklonal. Jurnal Ilmu-ilmuPertanian Indonesia. Edisi Khusus, No. 3 2007, Hlm. 344 - 350
  7. ^ "buku1"Campbell,Neil A,dkk."BIOLOGI Edisi Kedelapan Jilid 1".ISBN.Erlangga.Jakarta.(2008:A-16)
  8. ^ Perspectives Kalus(dipununduh Tanggal 19 Oktober 2012)
  9. ^ Induksi dan Kalus(dipununduh Tanggal 19 Oktober 2012)