Ikatan Kovalen

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Diagram MO yang melukiskan ikatan kovalen (kiri) dan ikatan kovalen polar (kanan) pada sebuah molekul diatomik. Panah-panah mewakili elektron-elektron yang berasal dari atom-atom yang terlibat.

Ikatan Kovalèn

Pangèrtosan Ikatan Kovalèn[besut | besut sumber]

Ikatan kovalèn utawi Covalent bond inggih punika ginaakén sami sepasang Èlèktron valensi kaliyan kalih atom. Saben atom hidrogen gadahi kalih elektron.[1] Ikatan kovalèn inggih punika ikatan ing antawisipun atom adédasar ginaakén Èlèktron kanti sarég-saréng. Umumipun kédadosan ing antawisipun atom-atom énon logam kaliyan atom non logam. Ikatan kovalèn ménéika kabentuk ing antawisipun atom-atom ingkang sami-sami badhè nangkap Èlèktron. Gégayutan antawisipun atom-atom ngélampahi ikatan kovalèn dipunsébat Molèkul, molèkul punika arupi molèkul unsur, tuladhanipun C12, O2, P4 saha molèkul sényawa tuladhanipun : HCL, CO2, CCH4. Ikatan kovalen dipunbentenaken dados : 1. Ikatan kovalèn tunggal, inggih punika ikatan kaliyèan satunggal pasangan elektron kageman sami-sami. Dipungambaraken kaliyan pratitis satunggal garis ikatan. Tuladhanipun : ikatan antawis atom H non logam saha atom CL non logam. 2. Ikatan kovalèn rangkép kalih, iggih punika ikatan kaliyan kalih pasangan Èlèktron gadahanipun sami-sami. Tuladhanipun : ikatan antawis atom O (non logam) ikatan punika ngèlibataken kalih pasangan Èlèktron ingkang dipunginaakén secara sami-sami, tuladhanipun sényawa ikatan kovalèn rangkèp kalih inggih punika O2 saha CO2. 3. Ikatan kovalen rangkèp tiga, inggih punika ikatan kaliyan tiga pasangan Èlèktron gadahan sami-sami. 4. Ikatan kovalèn kordinasi inggih punika, ikatan kovalèn ing pundi èlèktron-èlèktron ing pasangan èlèktron dipunginaakén sami-sami asalipun saking salah satunggaling atom ingkang kaikét. Ikatan kovalèn punika namung sagéd kabéntuk menawi salah satunggaling atom gadahi pasangan elektron bebas PEB ikatan kovalen kordinasi.[2](dipununduh tanggal 9 Oktober 2012) Ikatan kovalèn sagèd kédadosan amérgi wontén ingkang ginaakèn èlèktron kanti sami-sami. Ménawi ikatan kovalèn kédadosan, mila kalih atom punika ingkang gégayutan katarik kaliyan pasangan Èlèktron ingkang sami. Molèkul hidrogén H2 punika tuladha saking ikatan kovalèn. Sabén atom Hidrogén gadahi satunggal Èlèktron saha kanggè gayuh konfigurasi oktét ingkang stabil kadasta unsur golongan gas mulia mila sabén atom hidrogén bétahakèn tambahan satunggal Èlèktron. Tambahan satunggal Èlèktron kanggè sabén atom hidrogèn mbotén wontén kaliyan prosès sérah trima Èlèktron améérgi keelektronegatifan ingkang sami. Pramila konfigurasi oktèt ingkang stabil sagéd gayuh kaliyan ginaaken Èlèktron secara sami.

Pembentukan Ikatan Kovalèn[besut | besut sumber]

Ikatan kovalèn biasanipun kédadosan antawis unsur non logam inggih punika antawis unsur ingkang gadahi keelektronegatifan ingkang rèlatif agéng. Ikatan kovalèn ugi kabentuk amergi proses serah trima elektron ingkang menawi boten kedadosan. Hidrogrn klorida punika tuladha damelipun ikatan kovalen saking atom hidrogen saha atom klorin. Hidrogen lan klorida kagolong unsur non logam. Konfigurasi elektron atom hidrogen saha atom klorin inggih punika : H  : 1 Cl  : 2 8 7 [3](dipununduh Tanggal 9 Oktober 2012).

Bagiane Ikatan Kovalen[besut | besut sumber]

1. Ikatan Kovalen Polar Atom-atom pembentukanipun gadahi daya tarik ingkang boten sami kaliyan pasangan elektron. Punika kedadosan amergi benten keelektronegatifan kalih atomipun, elektron ingkang gegayutan badhe geser ing arah atom langkung elektronegatif nyebapaken kedadosan pamisahan kutub positif lan negatif. 2. Ikatan kovalen Non Polar Titik muatan negatif elektron ingkang persakutuan berhimpit, pramila ing molekul pambentukanipun boten kedadosan momen dipol. Tuladhanipun : senyawa CO2, O2, Br2.[4](dipununduh Tanggal 9 Oktober 2012).

Cathetan suku[besut | besut sumber]

Cithakan:Organic chemistry