Cakram padhet

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
hard disk internal
hard disk eksternal

Cakram padhet wonten ing Basa Indonesia cakram keras ugi wonten ing Basa Inggris kawéntar kanthi sebutan hard disk utawi HDD singkatan saking hard disk drive. Inggih punika salah satunggaling hardware utawi piranti kasar ingkang ginanipun kanggé nyimpen data sekundèr. Hard disk punika gadhah isi piringan magnetis. Hard disk utawi cakram keras punika kacipta sapisan déning insinyur IBM, Reynold Johnson nalika taun 1956. Hard disk punika ingkang pisanan gadhah 50 piringan kanthi ukuran 2 kaki (0,6 mèter) kanthi cepetipun rotasi dumugi 1.200 rpm (rotation per minute) saha kapasitas kanggé nyimpen data 4,4 Mb (Mega Byte). Wonten ing satunggal harddisk gadhah papan ruang alit kados direktori, folder, subdirektori, lan subfolder ingkang dipunkelompokaken dhedhasar fungsi lan kaginakanipun. Wonten ing mriku data-data dipunsimpen [1].

Nanging miturut pangembangan jaman hard disk sapunika wonten ingkang gadhah ukuran 0,6 cm kanthi kapasitas memori dumugi 750 Gb (Giga Byte). Kapasitas memori harddisk ingkang paling inggil sapunika inggi punika dumugi 3 TB (Terra Byte) kanthi ukuran limrah 3,5 inci. Manawi dipunbikak katingal mripat hard disk wonten ing pucuk lengen kanthi tuas ingkang nempel wonten piringan ingkang saged muter.

Data ingkang kasimpen wonten ing Hard disk boten badhé ical manawi boten kasambung kaliyan aliran listrik. Wonten ing satunggal hard disk punika padatanipun gadhah langkung saking satunggal piringan kanggé ndamel ageng kapasitas memori data ingkang badhé kasimpen.

Amargi jaman ugi wonten éwah-éwahan sapunika hard disk tansah sansaya tipis lan alit wujudipun. Nanging bilih wujudipun sansaya alit daya tampung data langkung ageng. Sapunika ugi hard disk wonten 2 macem inggih punika:

  • Hard disk internal. Inggih punika hard disk ingkang kapasang wonten ing dalem perangkat.
  • Hard disk eksternal. Inggih punika hard disk ingkang kapasang saking njawi perangkat lajeng ngginakaken kabel USB saged ugi firewire.

Komponèn panyusun Harddisk[besut | besut sumber]

kanthi umum komponèn utami ingkang nyusun hardisk inggih punika:

  • Platter utawi piringan ingkang padatanipun kadhapuk saking alumunium ingkang kalapisan kaliyan bahan magnetik.
  • Lengan pamaos. Komponèn punika kanggé nyangga head ingkang ginanipun kanggé maos utawi nyerat wonten ing platter [2].

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. [1] Archived 2012-08-01 at the Wayback Machine., Pengertian Hardisk-Anneahira (dipunakses tanggal 31 Oktober 2012)
  2. [2] Archived 2013-01-11 at the Wayback Machine., Info full harddisk (dipunakses tanggal 31 Oktober 2012)