Botak

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Kebotakan
Klasifikasi lan bahan-bahan èksternal
Sebuah contoh kebotakan pada pria
ICD-10 L659
ICD-9 704.0
DiseasesDB 14765

Botak inggih punika tiyang ingkang botén gadahi rikma ugi ing mustaka. asring ing basa Indonesia, témbung botak dipunbènténakén kaliyan témbung gundul. tiyang ingkang gundul, rikmanipun biasane dipunpangkas sécara sengaja, ménawi botak punika botèn dipunsengaja. Rikma rontok inggih punika bagian normal saking proses penuaan kanggè katah pria. Faktor keturunan mainakèn peran ingkang wigati punapa wiwit panjéngéan badhè kailangan rikma panjenegan .Sapunika boten biasa kanggè pintén-pintén tiyang kanggè miwiti badhè botak sedini yuswa 20 taun. kangge pria botak, gaya rikmat mereka sekedhik kawates. Ananging, punika boten berarti panjenengan boten saged nemuaken setunggal ingkang ndamel panjenegan katinagl lan ngeraos sae. Nyukur Mustaka oanjenegan menawi katingal kadasta sebuah respon ekstrim kangge kerontokan rikma. Ananging, pria langkung lan langkung nggdahi gaya punika. Menawi panjenegan ngeraos cekap percaya diri kangge nyukur gundul mustaka panjenegan, ngginaaken gunting listrik kawiwitan kangge motong rikma panjenegan 1 / 8 inci. Lajeng, ngginaaken pisau cukur lan gel cukur ingkang biasa panjenengan ngginaaken kangge nyelesaiaken bercukur. Menawi panjenegan kaingin punika dipunlamphi ing tukang cukur, penata rikmapanjenegan kedhah ngginaaken pisau cukur sekali pakai utawi benar-benar mensterilkan pisau sakderenge nyunkur mustaka panjenengan.[1] Tiga penelitian ing Pennsylvania nunjukakenmenawi mustakaa botak dipunkaitaken kaliyan dominasi déning katah tiyang. Kaliyan tembung sanes, pria ingkang nggadahi ustaka botak katingal langkung kiat. Hasil punika pikantuk saking tiga penelitian ingkang dipunlampahi déning Dr Albert Mannes, punika dosen ing Wharton School, University of Pennsylvania. Penelitianipun dipunrancang kangge nguji persepsi manungsa ngenai pria ingkang mustakanipun botak utawiu dipuncukur resik. Penelitian kawiwitan gelibataken 59 mahasiswa ingkag dipunsuwun ningali 25 foto tiyang ingkang sedasa ing antawisipun nggadahi mustaka botak. Menawi penelitian kaping kalih ngamati 344 tiyang diwasa ingkang dipunsuwun ningali sekawan foto pria kaliyan gaya tikma ingkang benten-benten.Ing percobaan kaping tigga, boten wonten gambar kagge dipuntunjuake. Penelitian punika ngamati persepsi 500 tiyang diwasa adedasar deskripsi fisik kaserat ngenai pinten-pinten tiyang. Sedaya deskripsi dipungambaraken nggadahi rikma benten-benten. Kaping tiga penelitian kasebut angsal asil igkang sami , inggih punika pria ingkang mustakanipin botak katingal langkung kiat lan mendominasi dipunbandingaken pria sanesipun. Pria kaliyan mustaka botak katingal langkung kiat, berpengaruh, lan berwibawa. Sanesipun punika, pria kaliyan mustaka botak utawi rikma tipis juga dipuntingali langkung percaya diri lan maskulin. Ananging, sanesipun dipuntingali langkung kiat lan mendominasi, mustaka botak utawi rikma ingkang tipis ugi ndamel pria dipun tinagli boten narik lan katingal langkung tua. "Pria kaliyan rikma dipuncukur tipis utawi botak bisa ningkataken harga diri mereka lan ngewahi pandangan tiyang sanes babagan diri mereka," tembung Mannes, kadasta dilansir déning Boddy Odd (01/08). Mannes nyaraaken supados para pria wiwit nyukur rikmanipun ing wanci rikmanipun rontok utawi nipis. Punika katingal langkung sae menawi dipunbandingaken rikma kandel ingkang nggadahi sekedhik kebotakan ing pinten-pinten bagian katamtu.[2]

Pranala njaba[besut | besut sumber]

Cathetan suku[besut | besut sumber]