Bintang Republik Indonesia Utama

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Bintang Républik Indonésia Utama

Bintang Républik Indonésia Utama inggih punika Bintang Républik Indonésia kelas III.

Bintang punika inggih salah satunggaling tandha kinurmatan ingkang paling inggil ing antawisipun tandha-tandha kinurmatan sanèsipun. Bintang Républik Indonésia punika dipundamel kanthi ancas dipunwedalaken lan dipunparingaken kanggé ngurmati dhateng sinten kémawon tiyang ingkang saged njagi wetahipun, kelangsungan lan jayanipun Nagara Kesatuan Républik Indonésia.[1]

Wujudipun Bintang[besut | besut sumber]

Bintang Républik Indonésia wujudipun inggih kados makaten:

 • Bintang Républik Indonésia inggih minangka bintang warna emas ingkang gadhah sudut cacahipun pitu, ingkang pinggiripun warni pethahk saking émail lan pucuk-pucukipun inggih wujud penthol mutiara, ingkang mapan wonten ing pitung berkas sinar emas lan pitung berkas sinar mutiara, wondènè ing saben berkas sinar punika kapérang saking pitung sinar sanèsipun (saben sinar mutiara dipunwujudaken déning sak rerangkéning mutiara).
 • Penthol mutiara saking bintang punika mapan wonten ing sinar emas ingang mapan wonten ing tengah piyambak.
 • Ing tengah-tengahing bintang emas punika kasera aksara-aksara R.I. saking emas ugi ingkang punika negesaken bilih minangka cekakakan saking Républik Indonésia ing sak nginggiling dhasar warni biru tuwa saking email lan dipunbunderi déning 17 wutir mutiara ingkang sami gandheng satunggal mutiara kaliyan mutiara sanèsipun.
 • Pas wonten ing sak nginggiling bunderan mutiara punika wonten Lambang Nagara wonten ing satunggaling saking pitung sudutipun bintang. Déné katrangan ingkang saged dipunandharaken inggih kados makaten:
  • Sudut pitu inggih punika minangka lambang saking 7 cakram ingkang wonten ing salebeting badanipun manungsa minangka cawang sumberipun kekiyatan ing gesang.
  • Werna pethak saking pinggiranipun bintang gadhah teges suci.
  • Pitung berkas sinar emas lan pitung berkas sinar mutiara ingkang ngiyasi pitung cakram mau ing nginggil.
  • Aksara R.I. dipunserat mawi warna jené radi emas minangka lambang saking kawicaksanan ing sak nginggiling dhasar warna biru tuwa ingkang minangka lambang raos setya dhateng Gusti Ingkang Maha Kuwaos.
  • Bunderan ingakng kapérang saking rerangkening 17 mutiara inggih ngemutaken wonten ing dinten lan tanggal proklamasi Républik Indonésia.

Ingkang Nampi[besut | besut sumber]

Tokoh-tokoh Indonésia ingkang sampun naté nampi penghargaan bintang republik Indonésia Utama punika ing antawisipun inggih punika kados makaten:[2]

 • ABDOEL WACHID HASJIM, H. (Almarhum);
  Tokoh Perancang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
  Keppres No.046/TK/TH.1992; Tanggal 12-8-1992.

 • ABDUL HARIS NASUTION, H., Dr.
  Jenderal TNI/Wakil Mantri Babagan Pertahanan Keamanan/ Kepala Staf ABRI;
  Keppres No.4 Tahun 1963; Tanggal 10-1-1963.

 • ABDUL KAHAR MOEDZAKIR (Almarhum)
  Tokoh Perancang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
  Keppres No.046/TK/TH.1992; Tanggal 12-8-1992.

 • ABIKOESNO TJOKROSOEJOSO, R. (Almarhum)
  Tokoh Perancang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
  Keppres No.046/TK/TH.1992; Tanggal 12-8-1992.

 • ACHMAD SOEBARDJO, S.H. (Almarhum)
  Tokoh Perancang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

  Keppres No.046/TK/TH.1992; Tanggal 12-8-1992.

 • ACHMAD YANI
  Mayjen TNI/Panglima Angkatan Darat ;
  Keppres No.4 Tahun 1963; Tanggal 10-1-1963

 • AKBAR TANDJUNG, Ir.
  Mantri Sekretaris Nagara;

  Keppres No.071/TK/TH.1998; Tanggal 6-8-1998.

 • ALI ALATAS, S.H.
  Mantri Luar Negeri;
  Keppres No.071/TK/TH.1998; Tanggal 6-8-1998.

 • FEISAL TANJUNG
  Mantri Nagara Koordinator Babagan Pulitik dan Keamanan;
  Keppres No.071/TK/TH.1998; Tanggal 6-8-1998.

 • GINANJAR KARTASASMITA, Prof.Dr.Ir.

  Mantri Nagara Koordinator Babagan Ékonomi, Keuangan, dan Industri;
  Keppres No.071/TK/TH.1998; Tanggal 6-8-1998.

 • HAJI AGOES SALIM (Almarhum)
  Tokoh Perancang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
  Keppres No.046/TK/TH.1992; Tanggal 12-8-1992.

 • HARMOKO, H.
  Ketua DPR/MPR RI;
  Keppres No.075/TK/Tahun 1999; Tanggal 13-08-1999.

 • HARTARTO SASTROSOENARTO, Dr.Ir.
  Mantri Nagara Koordinator Babagan Pengawasan Pembangunan dan PAN;
  Keppres No.071/TK/TH.1998; Tanggal 6-8-1998.

 • HARYONO SUYONO, H., Prof.Dr.
  Mantri Nagara Koordinator Babagan Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
  Keppres No.071/TK/TH.1998; Tanggal 6-8-1998.

 • HIDAJAT
  Letjen TNI/Mantri diperbantukan kepada Wakil Mantri Urusan Pertahanan Keamanan;
  Keppres No.4 Tahun 1963; Tanggal 10-1-1963.

 • KASMAN SINGODIMEDJO, Mr. (almarhum)
  Tokoh Perancang Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  Keppres No.072/TK/TH. 1995; Tanggal 7-8-1995.

 • KI BAGUS HADIKOESOEMO (almarhum)
  Tokoh Perancang Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  Keppres No.072/TK/TH. 1995; Tanggal 7-8-1995.

 • LAMBERTUS NICODEMUS PALAR (Almarhum)
  Mantan Duta Besar Républik Indonésia untuk USA;
  Keppres No.1/BTK/TH 1967; Tanggal 10-1-1967.

 • MALADI MOHAMMAD NATSIR GELAR DATUK
  Mantri Olah Raga
  Keppres No.26/BTK/TH.1964; Tanggal 25-11-1964.

 • MARAMIS, A.A., S.H. (Almarhum)
  Tokoh Perancang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
  Keppres No.046/TK/TH.1992; Tanggal 12-8-1992.

 • MONSEIGNER ALBERTUS SUGYO
  PRANOTO, SJ.(Almarhum)
  Biskop
  Keppres No.31/BTK/TH.1964; Tanggal 25-12-1964.

 • MUHAMMAD YAMIN, S.H. (Almarhum)
  Tokoh Perancang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
  Keppres No.046/TK/TH.1992; Tanggal 12-8-1992.

 • RADIUS PRAWIRO, Drs.
  Mantan Mantri Koordinator Babagan Ékonomi, Keuangan, Industri dan Wasbang Kabinet Pembangunan V;
  Keppres No.071/TK/TH.1998; Tanggal 6-8-1998.

 • RADJIMAN WEDYODININGRAT, KRT., Dr.(Almarhum)
  Tokoh Perancang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
  Keppres No.046/TK/TH.1992; Tanggal 12-8-1992.

 • SOEPOMO, R. Prof. Dr. Mr. (Almarhum
  Keppres No.075/TK/Tahun 1999; Tanggal 13-08-1999.

 • SUMITRO
  Jenderal TNI; Wapangkopkamtib;

  Keppres No 012/TK/TH 1973; Tanggal 10-3-1973.

 • SUTAN USMAN KARIM (Almarhum)
  Mantan Dubes Républik Indonésia untuk India;

  Keppres No.1/BTK/TH.1967; Tanggal 10-1-1967.

 • TEUKU MOH. HASAN
  Tokoh Perancang Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  Keppres No.072/TK/TH. 1995; Tanggal 7-8-1995.

Cathetan suku[besut | besut sumber]