Bintang Republik Indonesia Pratama

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Bintang Républik Indonésia Pratama

Bintang Républik Indonésia Pratama inggih punika Bintang Républik Indonésia kelas IV.

Bintang punika inggih salah satunggaling tandha kinurmatan ingkang paling inggil ing antawisipun tandha-tandha kinurmatan sanèsipun. Bintang Républik Indonésia punika dipundamel kanthi ancas dipunwedalaken lan dipunparingaken kanggé ngurmati dhateng sinten kémawon tiyang ingkang saged njagi wetahipun, kelangsungan lan jayanipun Nagara Kesatuan Républik Indonésia.[1]

Wujudipun Bintang[besut | besut sumber]

Bintang Républik Indonésia wujudipun inggih kados makaten:

 • Bintang Républik Indonésia inggih minangka bintang warna emas ingkang gadhah sudut ccahipun pitu, ingkang pinggiripun warni pethahk saking email lan pucuk-pucukipun inggih wujud penthol mutiara, ingkang mapan wonten ing pitung berkas sinar emas lan pitung berkas sinar mutiara, wondene ing saben berkas sinar punika kapérang saking pitung sinar sanèsipun (saben sinar mutiara dipunwujudaken déning sak rerangkening mutiara).
 • Penthol mutiara saking bintang punika mapan wonten ing sinar emas ingang mapan wonten ing tengah piyambak.
 • Ing tengah-tengahing bintang emas punika kasera aksara-aksara R.I. saking emas ugi ingkang punika negesaken bilih minangka cekakakan saking Républik Indonésia ing sak nginggiling dhasar warni biru tuwa saking email lan dipunbunderi déning 17 wutir mutiara ingkang sami gandheng satunggal mutiara kaliyan mutiara sanèsipun.
 • Pas wonten ing sak nginggiling bunderan mutiara punika wonten Lambang Nagara wonten ing satunggaling saking pitung sudutipun bintang. Déné katrangan ingkang saged dipunandharaken inggih kados makaten:
  • Sudut pitu inggih punika minangka lambang saking 7 cakram ingkang wonten ing salebeting badanipun manungsa minangka cawang sumberipun kekiyatan ing gesang.
  • Werna pethak saking pinggiranipun bintang gadhah teges suci.
  • Pitung berkas sinar emas lan pitung berkas sinar mutiara ingkang ngiyasi pitung cakram mau ing nginggil.
  • Aksara R.I. dipunserat mawi warna jene radi emas minangka lambang saking kawicaksanan ing sak nginggiling dhasar warna biru tuwa ingkang minangka lambang raos setya dhateng Gusti Ingkang Maha Kuwaos.
  • Bunderan ingakng kapérang saking rerangkening 17 mutiara inggih ngemutaken wonten ing dinten lan tanggal proklamasi Républik Indonésia.

Ingkang Nampi[besut | besut sumber]

Tokoh-tokoh Indonésia ingkang sampun naté nampi penghargaan bintang republik Indonésia Pratama punika ing antawisipun inggih punika kados makaten:[2]

 • MARTADINATA, RE.
  Laksda Laut Nrp.36/P; Mantri/Pangal; Kasal;
  Keppres No.4 Tahun 1963; Tanggal 10-1-1963.Â

 • SUKARNO DJOJONEGORO, R.
  Komisaris Jenderal Pulisi/Mantri Pangak/Kasak;
  Keppres No 4 Tahun 1963; Tanggal 10-1-1963.

Cathetan suku[besut | besut sumber]