Menyang kontèn

Ziarah Kubur

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Gambar masarakat kang lagi ziarah ana kuburane Sunan Gunung Jati

Ziarah Kubur yaiku salah sawijing tradisi kang isih gesang lan ngrembaka ing masarakat Jawa.[1] Masarakat Jawa biayasane padha ziarah nalika wulan Ruwah nganti tumekaning wulan Pasa. Ziarah kubur uga diarani nyadran.[2] Tembung nyadran ateges slametan ing papan kang kramat. Tembung nyadran uga ateges slametan ing sasi Ruwah nylameti para leluhur (kang lumrah ana ing kuburan utawa papan sing kramat ngiras reresik tuwin ngirim kembang.[3] Ziarah kubur asipat kramat amarga kadayan déning mangsa Jawa-Hindhu. Ing mangsa iku, raja dianggep titising déwa mula apa waé kang ana gegayutane karo raja dianggep kramat, kalebu kuburan, petilasan, lan tinggalan-tinggalan liyané.[4] Kuburan-kuburan kang ditekani yaiku kuburane para tokoh kang duwé drajat tinamtu kaya ta raja, ulama, tokoh mistik lsp [5]

Zarah Kubur minangka Dedonga marang Roh Leluhur[besut | besut sumber]

Sadurungé dedonga, para masarakat lumrahé kerja bakti ngresiki kuburan banjur mangan bebarengan.[6]

Ancas-ancasing Ziarah[besut | besut sumber]

Ancasing zarah kapérang dadi 4 yaiku[7]:

 • Taktyarasa

yaiku zarah kanthi ancas èntuk berkah lan panguripané bisa teguh

 • Gorowasi

yaiku zarah menyang kuburane tokoh legendaris supaya éntuk kekuwatan, umur dawa, misuwur, golèk katentreming ati

 • Widiginong

yaiku zarah kanthi ancas golèk pesugihan, kalungguhan ing dunya utawa golèk rejeki

 • Samaptadanu

yaiku zarah kanthi ancas golèk kasenenganing anak putu supaya slamet

Cathetan suku[besut | besut sumber]

 1. Mumfangati, Siti. Tradisi Ziarah Makam Leluhur Pada Masarakat Jawa. Vol. II. No. 3, Juni 2007. (Yogyakarta: Balai Pelestarian Sajarah dan Aji Tradisional), hal. 152
 2. Kodhe basa ora trep. WJS. Poerwadarminta. Baoesastra Djawa. (Batavia: JB Wolters Uitgegevers maatschappij, 1939), hal. 352)
 3. Kodhe basa ora trep. WJS. Poerwadarminta. Baoesastra Djawa. (Batavia: JB Wolters Uitgegevers maatschappij, 1939), hal. 537)
 4. Chistriyati, Ariani. Motivasi Peziarah di makam Panembahan Bodo Désa Wijirejo, Pandak, Kabupatèn Bantul, dalam Patra-Widya Vol. 3. No. 1, Maret 2002. (Yogyakarta: Balai Pelestarian Sajarah dan Aji Tradisional), hal. 152
 5. Yusan Roes Sudiro Makna Religius Upacara Adat di Kalangan Orang Jawa, Bernas. Sabtu 25 Januari 1986, hal. 4.
 6. Mumfangati, Siti. Tradisi Ziarah Makam Leluhur Pada Masarakat Jawa. Vol. II. No. 3, Juni 2007. (Yogyakarta: Balai Pelestarian Sajarah dan Aji Tradisional), hal. 153
 7. Chistriyati, Ariani. Motivasi Peziarah di makam Panembahan Bodo Désa Wijirejo, Pandak, Kabupatèn Bantul, dalam Patra-Widya Vol. 3. No. 1, Maret 2002. (Yogyakarta: Balai Pelestarian Sajarah dan Aji Tradisional), hal. 1173