Ziarah Kubur

Saka Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawi
Langsung menyang: pandhu arah, pados
Gambar masarakat kang lagi ziarah ana kuburane Sunan Gunung Jati

Ziarah Kubur yaiku salah sawijing tradisi kang isih gesang lan ngrembaka ing masarakat Jawa. [1] Masarakat Jawa biayasane pada ziarah nalika wulan Ruwah nganti tumekaning wulan Pasa. Ziarah kubur uga diarani nyadran. [2] Tembung nyadran ateges slametan ing papan kang kramat. Tembung nyadran uga ateges slametan ing sasi Ruwah nylameti para leluhur (kang lumrah ana ing kuburan utawa papan sing kramat ngiras reresik tuwin ngirim kembang. [3] Ziarah kubur asipat kramat amarga dipengaruhi dening mangsa Jawa-Hindhu. Ing mangsa iku, raja dianggep titising dewa mula apa wae kang ana gegayutane karo raja dianggep kramat, kalebu kuburan, petilasan, lan tinggalan-tinggalan liane. [4] Kuburan-kuburan kang ditekani yaiku kuburane para tokoh kang nduweni drajat tertemtu kayata raja, ulama, tokoh mistik lsp [5]

Zarah Kubur minangka Dedonga marang Roh Leluhur[sunting | Owah sumber]

Sadurunge dedonga, para masarakat biyasane kerja bakti ngresiki kuburan banjur mangan bebarengan. [6]

Ancas-ancasing Ziarah[sunting | Owah sumber]

Ancasing zarah kapérang dadi 4 yaiku[7]:

 • Taktyarasa

yaiku zarah kanthi ancas èntuk berkah lan panguripané bisa teguh

 • Gorowasi

yaiku zarah menyang kuburane tokoh legendaris supaya entuk kekuwatan, umur dawa, misuwur, golek katentreming ati

 • Widiginong

yaiku zarah kanthi ancas golek pesugihan , jabatan ing dunya utawa golek rejeki

 • Samaptadanu

yaiku zarah kanthi ancas golek kasenenganing anak putu supaya slamet


Cathetan suku[sunting | Owah sumber]

 1. ^ (id) Mumfangati, Siti. Tradisi Ziarah Makam Leluhur Pada Masyarakat Jawa. Vol. II. No. 3, Juni 2007. (Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional), hal. 152
 2. ^ (jv) WJS. Poerwadarminta. Baoesastra Djawa. (Batavia: JB Wolters Uitgegevers maatschappij, 1939), hal. 352)
 3. ^ (jv) WJS. Poerwadarminta. Baoesastra Djawa. (Batavia: JB Wolters Uitgegevers maatschappij, 1939), hal. 537)
 4. ^ (id) Chistriyati, Ariani. Motivasi Peziarah di makam Panembahan Bodo Desa Wijirejo, Pandak, Kabupaten Bantul, dalam Patra-Widya Vol. 3. No. 1, Maret 2002. (Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional), hal. 152
 5. ^ (id) Yusan Roes Sudiro Makna Religius Upacara Adat di Kalangan Orang Jawa, Bernas. Sabtu 25 Januari 1986, hal. 4.
 6. ^ (id) Mumfangati, Siti. Tradisi Ziarah Makam Leluhur Pada Masyarakat Jawa. Vol. II. No. 3, Juni 2007. (Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional), hal. 153
 7. ^ (id) Chistriyati, Ariani. Motivasi Peziarah di makam Panembahan Bodo Désa Wijirejo, Pandak, Kabupatèn Bantul, dalam Patra-Widya Vol. 3. No. 1, Maret 2002. (Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional), hal. 1173
Sumber artikel punika saking kaca situs web: "https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ziarah_Kubur&oldid=829621"