Ziarah Kubur

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Gambar masarakat kang lagi ziarah ana kuburane Sunan Gunung Jati

Ziarah Kubur ya iku salah sawijing tradisi kang isih gesang lan ngrembaka ing masarakat Jawa.[1] Masarakat Jawa biayasane padha ziarah nalika wulan Ruwah nganti tumekaning wulan Pasa. Ziarah kubur uga diarani nyadran.[2] Tembung nyadran ateges slametan ing papan kang kramat. Tembung nyadran uga ateges slametan ing sasi Ruwah nylameti para leluhur (kang lumrah ana ing kuburan utawa papan sing kramat ngiras reresik tuwin ngirim kembang.[3] Ziarah kubur asipat kramat amarga dipengaruhi déning mangsa Jawa-Hindhu. Ing mangsa iku, raja dianggep titising déwa mula apa waé kang ana gegayutane karo raja dianggep kramat, kalebu kuburan, petilasan, lan tinggalan-tinggalan liane.[4] Kuburan-kuburan kang ditekani ya iku kuburane para tokoh kang duwé drajat tertemtu kaya ta raja, ulama, tokoh mistik lsp [5]

Zarah Kubur minangka Dedonga marang Roh Leluhur[besut | besut sumber]

Sadurungé dedonga, para masarakat biyasane kerja bakti ngresiki kuburan banjur mangan bebarengan.[6]

Ancas-ancasing Ziarah[besut | besut sumber]

Ancasing zarah kapérang dadi 4 ya iku[7]:

 • Taktyarasa

ya iku zarah kanthi ancas èntuk berkah lan panguripané bisa teguh

 • Gorowasi

ya iku zarah menyang kuburane tokoh legendaris supaya éntuk kekuwatan, umur dawa, misuwur, golek katentreming ati

 • Widiginong

ya iku zarah kanthi ancas golek pesugihan, jabatan ing dunya utawa golek rejeki

 • Samaptadanu

ya iku zarah kanthi ancas golek kasenenganing anak putu supaya slamet

Cathetan suku[besut | besut sumber]

 1. ^ Mumfangati, Siti. Tradisi Ziarah Makam Leluhur Pada Masyarakat Jawa. Vol. II. No. 3, Juni 2007. (Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional), hal. 152
 2. ^ Kodhe basa ora trep. WJS. Poerwadarminta. Baoesastra Djawa. (Batavia: JB Wolters Uitgegevers maatschappij, 1939), hal. 352)
 3. ^ Kodhe basa ora trep. WJS. Poerwadarminta. Baoesastra Djawa. (Batavia: JB Wolters Uitgegevers maatschappij, 1939), hal. 537)
 4. ^ Chistriyati, Ariani. Motivasi Peziarah di makam Panembahan Bodo Desa Wijirejo, Pandak, Kabupatèn Bantul, dalam Patra-Widya Vol. 3. No. 1, Maret 2002. (Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional), hal. 152
 5. ^ Yusan Roes Sudiro Makna Religius Upacara Adat di Kalangan Orang Jawa, Bernas. Sabtu 25 Januari 1986, hal. 4.
 6. ^ Mumfangati, Siti. Tradisi Ziarah Makam Leluhur Pada Masyarakat Jawa. Vol. II. No. 3, Juni 2007. (Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional), hal. 153
 7. ^ Chistriyati, Ariani. Motivasi Peziarah di makam Panembahan Bodo Désa Wijirejo, Pandak, Kabupatèn Bantul, dalam Patra-Widya Vol. 3. No. 1, Maret 2002. (Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional), hal. 1173