Upacara Kolbu'

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Upacara Kolbu' yaiku salah sawijining upacara rakyat kang ana ing Désa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupatèn Bandawasa. Upacara iki ditindakaké kanggo ngonjukaké rasa sukur marang Gusti Kang Akarya jagad. Saliyané kuwi, upacara iki uga kanggo ngurmati para luhur lan kanggo pèngetan marang salah sawijining tokoh kang paring asma Juk Seng. Kanthi kasektèn kang diduwéni déning Juk Seng, dhèwèké bisa malih dadi singa kang bisa nglawan tumindak ala kang ana ing désa kasebut.

Rerangkèning Acara[besut | besut sumber]

Acara iki diwiwiti kanthi cara panjupuké sesekolan, slametan tancan, slametan nangger utawa arak nangger, lan atraksi Singa Ulung kang kairing karawitan lan Tandek Bini', sarta Tari Ojung. Para warga kang teka ing acara iki disuguhi Beksan Singa Ulung minangka pralambang ingon-ingoné Mbah Singa Ulung. Banjur, Lurah paring sesorah kabacutaké arak-arakan menyang Obul Nangger. iring-iringan kasebut dumadi saka:

  • Sesepuh adat utawa kyai
  • Sapasang bojo saka tokoh masarakat kaamping kang nggawa umbul-umbul
  • Putri dhomas kang nggawa sesajèn kaamping déning pambeksa Tari Topèng Kuna
  • Barisan umbul-umbul
  • Para warga
  • Singa Ulung kang bakal mangan sesajèn ing Obul Nangger

Sawisé teka ing Obul Nanger, salah sawijining kyai maca donga kanggo ngonjukaké rasa sukur marang Gusti Allah supaya upacara bisa lumaksana kanthi lancar lan warga désa tansah ing pangayomané Gusti Allah. Ritual maca donga kuwi mau kalakon ana ing ngarepé sesajèn kang wis cumepak. Sabanjuré para warga dihibur déning atraksi topèng kuna, padatané para warga nyawèr ing acara iki. Dhuwit sawèran kuwi mau didèlèh ana ing jamangé penari kang sinebut nyompenge. Sawisé acara Nanger, ing wayah bengi para warga menyang dalemé Lurah kanggo ndelok pasugatan ludruk sawengi natas, diiringi gamelan khas Madura, kennong tello.[1]

Rujukan[besut | besut sumber]

  1. "Kolbu". Panjebar Semangat. 2019-11-23.