Unsur intrinsik karya sastra

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Unsur intrinsik inggih punika unsur ingkang mawi inheren dadosaken karya sastra. Karya sastra kedadeyan saking unsur-unsur ingkang kaiket mau unsur intrinsik. Unsur intrinsik karya sastra punika dipunpérang dados 3, inggih punika prosa, puisi, drama/ tonil. Ketigo karya sastra punika bènten satunggal ing satunggalipun amargi kedadeyan saking unsur intrinsik ingkang bènten ugi.

Unsur intrinsik prosa[besut | besut sumber]

  1. Tema : pokokipun perkawis ingkang dipunrembakaken dados cariyos, kados: ketuhanan, selingkuh, katresnan, perjuanganipun para pejuang Indonesia.
  2. Alur/ plot : urut-urutanipun perkawis ing sajeroning cariyos punika ingkang susul-susulan, mau ugi dalanipun cariyos. Alur punika kapérang dados 3, inggih punika alur maju, alur mundur (flashback), alur campuran, lan alur cabang (digresi).
  3. Paraga : usaha supaya saged mbetahaken watak ingkang badhé dipunparagakaken. Paraga punika saged kapérang malih dados. Paraga protagonis : paraga ingkang mbetahaken watak saé, Paraga antagonis : paraga ingkang mbetahaken watak awon, Paraga Tritagonis : paraga ingkang remen medal (pelari), lanParaga piguran
  4. Setting / latar : panggonan ing kadadosannipun sawajining cariyos, wekdal, jaman, budaya lan kahananipun cariyos.
  5. Sudut pandang : caranipun mersani piyambakipun ing sajeroning cariyos wau. Sudut pandang punika kebagi malih dados,sudut pandang tiyang ingkang utami, sudut pandang tiyang nomer kalih, sudut pandang ing sajawiné cariyos, lan dados pengamat utawi tiyang ingkang ngertos sedayanipun cariyos.
  6. Amanat / pesen : pesen ingkang wonten satunggaling cariyos
  7. Gaya basa : satunggaling cara ingkang khas saking panganggit kanggé medalaken ide/pamanggih tumrap cariyos.