Seminar

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Swasana sawijining seminar
Para murid pinuju mèlu seminar

Séminar utawa seminar yakuwi patemanan kanggo ngrembug sawijining perkara lan kapimpin déning ahli (guru basar, pakar lan sapanunggalané). Mèlu sawijining seminar iku amrih becike yèn aktif takon lan mènèhi tanggapan tumprap informasi lan tata kramané basa aja dilalèkaké. Mula ana ing forum seminar utawa dhiskusi iku kudu nganggo basa kang baku. Seminar asalé saka tembung Latin seminarum , kang tegesé lemah kanggo icir bibit kang di icir ana ing lemah

Ana babagan kang kudu digatékake ing séminar yakuwi kaya ing ngisor iki

  • Ketrampilan nganggo basa supaya bisa mènèhi prabawa pemirengé.
  • Mangertèni informasi kang dipratélakaké narasumber.
  • Mènèhi informasi tumrap informasi kang diandharaké narasumber.

Tatan ana ing séminar

  • Pamrasaran : penyaji
  • Modherator
  • Key Speaker : pembahas utama
  • Pimpinan sidang
  • Anggota peserta
  • Tim perumus
  • M C : Pambiwara