Sekuensing DNA

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Sekuensing DNA

Sequencing DNA

Pangèrtosan DNA Séquencing[besut | besut sumber]

Secara molékulèr, pangèrtosan saking molékul DNA asalipun saking penentuan sèkuèn nukèotida. Mupangatipun saking gèn asring sagéd dipuntemtuaken adédasar sekuen nukeotida, tuladhanipun ginaakén cara bandingakén sékuens nukeotida kaliyan gèn ingkang sampun dipunmangèrtosi mupangatipun. sekuen nukleotoda DNA sagéd dipuntemtuaken adédasar mètode saking Alan Maxam saha Walter Gilbert utawi dipunsébat ugi sekuens ingkang adédasar prosedur kimia. Mètodé punika bétahakén labèl radioaktif ing satunggal ujung saha pemurnian fragmèn DNA ingkang badhè dipunsekuens. Perlakuan kimia ngasilakén kaputusan ing proporsi alit sétunggal utawi kalih saking sékawan basa nukleotida ing sabén-sabén rèaksi G, A+G,C,C+T. Sahingga sèri saking fragmèn dipunhasilakén saking ujung ing radiolabèl. Fragmèn kaping sékawan rèaksi dipunatur ing sisih gel Èlèktroforèsis kanggè misahaken adédasar ukuran.[1](dipununduh Tanggal 13 Oktober 2012) Teknik sekuensing DNA dipunrembaaken ing tahun 1970an saha sampun dados hal rutin ing penelitian biologi molekular ing dekade saklajengipun kalih metode ingkang dipunrembaaken kanti cara independen nanging miturut Walter Gilbert ing Amerika Serikat saha tim Frederick Sanger ing Inggris sahingga sadaya ilmuan kemau ngasilaken Penghargaan Nobel Kimia ing tahun 1980.[2](dipununduh Tanggal 14 Oktober 2012)

Cycle Sequencing inggih punika mètodé ingkang sederhana ing pundi pengulangan denaturasi, annealing saha ekstensi sécara runtut ing salébéting Thermal cycler ngasilakén amplifikasi linear produk-produk Èkstènsi. Produk punika dipun load ing gel utawi dipuninjeksiaken ing salébéting kapiler. Applied Biosystems ginaaken protokol cycle sequencing ing kit DNA sequencing.[3](dipununduh Tanggal 13 Oktober 2012)

Kagunaan Cycle Sequencing[besut | besut sumber]

1. Protokolipun saè lan gampil kanggè ngélampahi 2. Cycle Sequencing bétahakén DNA tèmplatè ingkang langkung kédik dipunbandingaken mètodé ekstensi temperatur tunggal. 3. Cycle Sequencing langkung jumbuh dipunbandingaken metode pelabelan temperatur tunggal tradisional ingkang butuhaken langkah denaturasi kimiawi kangge template utus ganda. 4. Temperatur inggil ngurangi annealing sekunder promer ing template. 5. Protokol ingkang samidipunginaaken kangge DNA utus ganda utawi utus tunggal. 6. Protokol punika merdamel kanti sae kangge sequencing PCR produk. 7. Temlate-template ingkang boten gampil, kadasta bacterial artificial chromosomes BACs saged dipunsekuen.[3](dipununduh Tanggal 13 Oktober 2012)

Prinsip Dasar DNA Sequencing[besut | besut sumber]

DNA Sequencing ginaaken metode PCR Polymerase Chain Reaction dados pijakan. DNA ingkang badhe dipuntemtuaken urutab basa ACGTipun dipundadosaken cinetak Template saklajengipun dipunamplifikasiaken ginaaken enzim lan buah-buahan ingkang sami kaliyan reaksi PCR, nanging wonten penambahanipun pinten-pinten reaksi katamtu. Proses punika dipunsebat cycle sequencing. Ing proses ekstensi. Proses ekstensi, enzim polimerase badhe damel urutan rantai enggal DNA salinan sakig template kaliyan nambahaken dNTP dNTP jumbuh kaliyan urutan ing DNA cinetakipun. Menawi ingkang nempel inggih punika ddNTP, mila proses polimerisasi badhe mendhek amergi ddNTP boten gadahi 3-OH ingkang kedahipun ngereaksi kaliyan gugus 5-fosfat ing dNTP saklajengipun wujud ikatan posfodiester. Ing pungkasan cycle sequencing ingkang dipunhasilaken inggih punika fragmen-fragmen DNA ingkang dhawa. Menawi fragmen-fragmen kasebut dipunpisahaken kaliyan elektroforesis, mila badhe kapisah-pisah kaliyan jarak antawis fragmanipun satunggal basa.[4](dipununduh Tanggal 13 Oktober 2012)

Sekuensing DNA[besut | besut sumber]

Sedaya usaha sekuensing DNA dipunlampahi kaliyan ginaaken metode terminasi rantai ingkang dipunrembag déning Frederick Sanger saha konco-konco. Teknik kasebut ngelibataken terminasi utawi dipunhentiaken reaksi sintesis DNA in vitro ingkang spesifik kangge sekuens katamtu ginaaken substrat nukleotida ingkang sampun dipunmodifikasiaken. Metode sanger gel sekuensing metode sanger ingkang sampun dipunlabel radio aktif. Ing metode terminasi rantai metode sanger, ekstensi rantai DNA dipunwiwiti ing situs spesifik DNA cinetak kaliyan ginaaken oligonukleotida alit ingkang dipunsebat primer ingkang komplementer kaliyan DNA ing daerah situs kasebut. Primer kasebut dipundawaaken ginaaken DNA polimerase, enzim dipundereaken sekawan jinis basa deoksinukleotida, ugi nukleotida dipunhentiaken terminor rantai ing konsentrasi rendah. Gabungan nukleotida kasebut, secara kabates ing rantai DNA déning polimerase DNA ngasilaken fragmen-fragmen DNA kasebut, lajeng dipunpisahaken miturut ukuranipun kaliyan elektroforesis gel poliakrilamida utawi ing jaman saiki elektroforesis ginaaken tabung gelas jari-jari alit.lajenh dipunparingi isi kaliyan polimer kentel.[5](dipununduh Tanggal 13 Oktober 2012)

Cathetan suku[besut | besut sumber]