Parembugan Panganggo:Meursault2004/arsip-2016

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Wikimania 2016[besut sumber]

Pak Revo, badhé tangled. Menawi tumut Wikimania, menapa kedah damel prèsentasi? Punika kula ajeng ndaftar. Cahyo Ramadhani pirembagan 3 Januari 2016 22.52 (UTC)

Mboten prelu présèntasi kok. Kula taun kapengker mboten. Suksès! Meursault2004ngobrol 4 Januari 2016 23.40 (UTC)

Matur suwun, Pak kateranganipun. Pak Révo boten ndhèrèk malih? Cahyo Ramadhani pirembagan 5 Januari 2016 00.25 (UTC)

Wah mboten ngretos kula. Awit taun kapengker sampun dipunparingi. Nanging menika saking Walandi mboten patiya tebih, dados mboten awis. Wonten dhusun ing Italia, katingalipun saé, nanging tebih saking kitha. Dados kedah tumut acara Wikimania, mirengaken présentasi kémawon :-D Meursault2004ngobrol 5 Januari 2016 00.43 (UTC)

CahyoBot[besut sumber]

Pak Revo, punika kula damel akun bot ingkang kajibah ndandosi tembung mawa éjaan lepat. Validasinipun akun punika pripun nggih, Pak? Matur suwun. CahyoBot pirembagan 28 Februari 2016 01.47 (UTC)

Mas Cahyo Ramadhani. Nuwun sèwu, saweg kula tingali samenika. Sayektosipun saged dipunlampahaken kémawon. Nanging terus terang éjaan menika saged nganggé variasi. Kula kirang sarujuk kados ing WBI éjaan dipun gantos-gantos kamangka mboten lepat. Kadosta sedaya analisis dipundadosaken analisa, sedaya beliau dipundadosaken dia. Variasi panyeratan menika bagéan saking khazanah basa. Menawi ajeng dipun gantos, becikipun manual. Kejawi pancèn leres lepat. Meursault2004ngobrol 7 Maret 2016 07.13 (UTC)
Sapunika ingkang dipungantos CahyoBot kaserat wonten ing kaca panganggénipun. Inggih, sawetawis wonten ingkang nggantos variasi éjaan, kados ta "negara" -> "nagara", "menawa" -> "manawa", lan "sedaya" -> "sadaya". Punika kula kèndelaken. Cahyo Ramadhani pirembagan 7 Maret 2016 09.44 (UTC)

Salam Taklim[besut sumber]

Tepangake, nami kulo Ata saking Universitas Airlangga. Kulo badhe tangled, pripun pengalaman panjenengan ngunduh elmu ten Belanda, nyuwun cariyose panjenengan amrih kulo anjur arkat. Matur nuwun.

Matur nuwun mas/mbak Ata. Wonten Walandi kathah sanget buku-buku saking Indonésia. Dados remen menawi badhé waos-waos saha sinau wonten mriki. Sapunika wonten program DIKTI, dados menawi wonten sumedya saged dipunjajal. Salam. Meursault2004ngobrol 9 Mei 2016 05.28 (UTC)

Participate in the Ibero-American Culture Challenge![besut sumber]

Hi!

Iberocoop has launched a translating contest to improve the content in other Wikipedia related to Ibero-American Culture.

We would love to have you on board :)

Please find the contest here: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Translating_Ibero_-_America/Participants_2016

Hugs!--Anna Torres (WMAR) pirembagan 10 Mei 2016 13.43 (UTC)

Unggah gambar[besut sumber]

Pak Revo, kula badhé tangklet babagan unggah gambar wonten laman wikipedia jawa. Punapa namung pangurus ingkang saged unggah gambar minangka fair use? Kontributor mboten saged unggah mawa unggah dalam kados wonten wikipedia indonesia? Matur nuwun.Vincentius Gitiyarko rembugan 10 Juni 2016 16.34 (UTC)

Inggih katonipun mekaten mas BP90Vincentius, punika namung pangurus kémawon. Menapa mboten wonten gambar sanèsipun ingkang bébas ing commons? Meursault2004ngobrol 25 Juni 2016 19.32 (UTC)
Maturnuwun Pak Revo, menawi mekaten kula cobi pados gambar saking commons.Vincentius Gitiyarko rembugan 4 Juli 2016 15.44 (UTC)

Matur nuwun[besut sumber]

Matur nuwun, 'nggih Pak, sampun kersa mbiji artikelipun kanca-kanca. :) Cahyo Ramadhani rembugan 15 Agustus 2016 10.44 (UTC)

Sami-sami. Mangké menawi wonten tugas sanèsipun malih kula dipunkabari kémawon Mas Cahyo Ramadhani. Meursault2004ngobrol 15 Agustus 2016 11.16 (UTC)

Pambijian artikel saka panganggo @Yogi Ardianto[besut sumber]

Halo pak @Meursault2004,
Kula badhé maringi kabar bab pambijian kanggo panyarta @Yogi Ardianto. Sumangga diparingi biji nggih pak. Niki pranalanipun kaca laman pambijian artikel sampurna. Matur nuwun sakdèrngé.
Adhi Kurniawan rembugan 18 Agustus 2016 06.30 (UTC)

Inggih Mas Adhi Kurniawan, mangké kula waosipun. Meursault2004ngobrol 18 Agustus 2016 14.36 (UTC)

Content Translation[besut sumber]

Pak Revo, nyuwun tulung. Fitur Content Translation kok boten saged dipunanggé, nggih Pak? Kula sampun nyobi pasangan basa Inggris-Spanyol saged, nanging pasangan basa Inggris-Jawa boten saged. Cahyo Ramadhani rembugan 19 Agustus 2016 12.37 (UTC)

Pertalan value[besut sumber]

Pak Revo, badhé tangled. Tembung "value" utawi "nilai" menawi dipunpertal dhateng basa Jawi dados punapa 'nggih Pak? Kontèksipun mligi ing babagan komputer en:Value (computer_science). Tembung punika miturut kula sisah dipunpertal. Matur nuwun sadèrèngipun. Cahyo Ramadhani rembugan 28 Agustus 2016 12.24 (UTC)

Mas Cahyo Ramadhani ingkang limrah kula kinten 'aji' utawi 'aos'. Nanging ugi wonten tembung kawi 'gandra' utawi pocapanipun 'gòndra'. Meursault2004ngobrol 28 Agustus 2016 12.38 (UTC)
Matur nuwun, Pak. Kula badhé nguri-uri tembung "gandra" kadosipun. Cahyo Ramadhani rembugan 28 Agustus 2016 12.55 (UTC)
Tembung Kawi/Sangskreta biayasanipun pancèn saé swantenipun. Meursault2004ngobrol 28 Agustus 2016 18.53 (UTC)

Pertalan "county"[besut sumber]

Pak Revo, kula Amy, namung badhé tangled. Tembung "county" menawi dipunpertal dhateng basa Jawi niku dados napa nggih Pak? Notanotheramy rembugan 31 Agustus 2016 14.19 (UTC)

County punika satingkat kaliyan kabupatèn Mbak Amy. Meursault2004ngobrol 31 Agustus 2016 14.53 (UTC)
Oh nggih maturnuwun Pak Revo. Notanotheramy rembugan 31 Agustus 2016 15.10 (UTC)

Symbol thumbs up.svg Meursault2004ngobrol 31 Agustus 2016 18.40 (UTC)

Wulan Asia Wikipédia 2016[besut sumber]

Awit kawigatèné Panjenengan tumrap Wikipédia Jawa, Panjenengan diundhang mèlu Wulan Asia Wikipédia!

Wulan Asia Wikipédia iku iku besutandhing (edit-a-thon) sajeroning jaringan (online) sing duwé ancas ngundhakaké seserepan lan panampa ing antaraning bebrayan agung Wikipédia Asia. Lumaku sasuwéné wulan Novèmber 2016, abiprayaning Wulan Asia ing Wikipédia Jawa iki nedya ngundhakaké cacah lan mutu artikel-artikel Wikipédia sing ana sambung raketé karo nagara-nagara Asia. Taun kapungkur, punjul 7.000 artikel disumbangaké lumantar 43 basa sajeroning Wulan Asia Wikipédia.

Minangka pratandhaning pamitran antaraning brayan-brayan agung Wikipédia ing Asia, saben panyarta sing nggawé saorané Patang (4) artikel kanthi minangkani paugeran bakal nampa kertu pos Wikipédia sing dirancang mirunggan saka nagara-nagara jaban rangkah sing mèlu kridha iki.

Wikipédiawan lan Wikipédiawati sing kasil nggawé artikel paling akèh ing sawijining Wikipédia, kaya ta ing Wikipédia Jawa iki utawa Wikipédia basa liyané, ing samengko nedya diupasadani minangka "Duta Asia Wikipédia".

Matur nuwun awit kawigatèné panjenengan! Cahyo Ramadhani rembugan 31 Oktober 2016 11.51 (UTC)

Cahyo Ramadhani rembugan 31 Oktober 2016 11.51 (UTC)

Pak Révo bokmenawi kersa badhé panitya ingkang mriksa kwalitas artikel? :D Cahyo Ramadhani rembugan 31 Oktober 2016 11.51 (UTC)

Hi Meursault2004/arsip-2016[besut sumber]

Nyong esih kagok yen nulis e ana titike nduwur. Apa wis ana nang MW:Edittools.js :-D Murbaut rembugan 23 Novèmber 2016 03.41 (UTC)

Mas Murbaut, kari ngeklik pranala karakter mirunggan waé. Suksès. Meursault2004ngobrol 23 Novèmber 2016 14.09 (UTC)
Yaya oke Murbaut rembugan 24 Novèmber 2016 01.20 (UTC)

Please undelete Polandball[besut sumber]

Hi mate. If you refer to Polandball (an article you translated many years ago) you will see that User:Holder (a global sysop who does not speak Javanese) has deleted the article. Could you please undelete the article and if the article needs to be discussed for deletion, perhaps open it up for discussion. Thanking you in advance :) 124.148.92.78 2 Desember 2016 23.39 (UTC)

Okay it is undeleted. This article also exists on en: and id:, those are our main references. Though I see tou got blocked globally. Meursault2004ngobrol 4 Desember 2016 08.14 (UTC)
Hi Meursault2004. That was Russavia, a user who has been globally banned by Wikimedia Foundation from editing any Wikipedia or other Wikimedia project. I'm very sorry if I was wrong to delete this article, I just wanted to help. Best regards. --Holder rembugan 4 Desember 2016 17.26 (UTC)
Hi Meursault2004, thanks for that. Yes, I have been banned by the WMF, but to this day I still don't know why. I am still contributing though :) Cheers,

124.148.92.78 5 Desember 2016 04.30 (UTC)