Parembugan:Karajan

Konten halaman tidak didukung dalam bahasa lain.
Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Bareng taktiliki ing bausastra tembung karaton (dadi nganggo a antara k lan r) iku luwih lumrah tinimbang kraton utawa saya manèh krajan. Meursault2004ngobrol 10:25, 27 April 2011 (UTC)

Petikan saka Bausastra Balai Bahasa Jogja:

Endi sing luwih lumrah aku ora weruh. Maturnuwun.Pras rembugan 14:57, 27 April 2011 (UTC)

Ngapunten pak. Dudu karepku maido utawa keminter lho, namung karepku arep dhiskusi waé. Maturnuwun uwus discan gambar-gambaré. Bausastra sing takenggo iku bausastra klasik Gericke Roorda 1901 mawa aksara Jawa karo pertalan ing (nuwun sèwu) basa Walanda.

Léma karaton:

Tembung karaton tinulis luwih dhisik tinimbang kraton, dadi dianggep luwih lumrah utawa umum. Tegesé tèks basa Walanda: kerajaan utawa dalemé ratu, nanging ing kasus pungkasan luwih kerep kedhaton.

Léma karajan:

Tembung karajan tinulis luwih dhisik tinimbang krajan, dadi dianggep luwih lumrah utawa umum. Tegesé tèks Landa: 'sifat kaprabon', dalem raja, ibu kutha, désa utama


Banjur minangka bahan prabandingan:

Iki saka bausastra taun 1928 lan léma sing takgolèki iku koninkrijk lan tegesé kerajaan ing basa Indonésia. Ing kéné dipertal mawa 'karadjan'.

Banjur tuladha akir, saka bausastra Van Albada-Pigeaud weton 2007:

Bausastra iki wetonan mutakir bausastra Pigeaud saka taun 1939. Bausastra iki sing dadi dhasaré bausastrané Poerwadarminta. Tèks Walanda tegesé: 1. Ibu désa, kampung utama (ing munisipalitas désa), 2. palataran omah priyayi/abdi dalem Jawa

Matur nuwun lan salam. Meursault2004ngobrol 22:23, 27 April 2011 (UTC)

Loh mas, luwih dhisik iku maknané apa luwih lumrah? Apa ora amerga urutan abjad? Manawa waé lho, sebab aksara ka mesthi luwih dhisik tinimbang kr, semono uga kar mesthi luwih dhisik tinimbang kra?? Miturut panemuku sing dipratélakaké mung saktembung kaya sinonim kuwi tembung sing kurang lumrah. Tuladha: Karaton = KN Kraton. Déné tembung kraton lan krajan miturut bausastra Balai Bahasa Jogja (aku nduwéné mung iki) dijlèntrèhaké rada pepak. Iki mung sauger rembugan kok, mangga yèn wis manteb langsung diowahi waé. Pras rembugan 02:32, 28 April 2011 (UTC)

Nuwun sewu, telat ngerti yen ana rembugan iki, aku kebablasen mindhah2 artikel. sawise ndeleng sawetara, katone aku luwih sarujuk karo karajan. ing majalah Panjebar Semangat, upamane, nganggo tembung Karajan. nanging, bab kraton beda. Panjebar Semangat ora nganggo "karaton", nganggone "kraton." dadi, penake piye? maklum, aku langganan majalahe mung panjebar semangat thok, ora ngerti yen ing Djaka Lodhang utawa Jayabaya. ang pirembagan 4 Desember 2012 11.24 (UTC)