Nami (One Piece)

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Barkas:Nami face.jpg
Nami(One Piece)

Cithakan:Infobox OPchara/Header Cithakan:Infobox OPchara/Footer Nami inggih punika nama salah satunggaling lakon fiktif saking serial manga lan anime One Piece. Piyambake inggih punikanavigator kanthi yuswa 18 taun saking Kelompok Bajak Sagara Copil Damen lan pawongan kaping gangsal (sajatosipun piyambake nggabung dados pawongan katiga nanging lumayu saking grup lan nggabung malih dados kru kaping gangsal) ingkang nggabung. wonten ing palayaran, Nami ingkang mandhegani, ngatur, lan mbagi bandha kanggé kru Copil Damen, sanès Luffy, sang kaptenipun.

Riwayat[besut | besut sumber]

Nami gadhah jamn cilik ingkang kelam lan ngantos sapunika dèrèng dipun-mengertosi tiyang sepuhipun sajatos Nami, piyambake gadhah satunggal mbakyu ingkang gadhah asma Nojiko, lan wekdal Nami taksih bayi piyambakipun sampun dipun-openi déning angkatan laut ingkang gadhah asma Belle-Mere.

Belle-Mere[besut | besut sumber]

19 taun ingkang kapengker, wonten pertempuran dahsyat antawis anggota Angkatan Laut kaliyan bajak laut wonten ing sak-pulo. Wonten ing pungkasan pertempuran sadayanipun ajur, salah satunggaling bocah (ingkang nantosipun inggih punika Nojiko) mbeta bayi (Nami) ngampiri anggota angkatan laut wadon namanipun Belle-Mere ingkang sakaratul maut. Sak-wangsulipun Belle-Mere dhateng Désa Kokoyashi, piyambakipun gadhah niyat ngadopsi kekalihipun bocah punika. Belle-Mere minangka ibunipun kerep ngajaraken dhumateng Nami kaliyan Nojiko supados dados kiat, kaliyan boten nglalekaken kekiatanipun mesem. Belle-Mere ugi njurung impian Nami supados nggambar peta ingkang piyambakipun sebat satunggal langkah nuju impen. Piyambakipun tetiga manggèn wonten ing dalemipun Belle-Mere ingkang ugi kebon jeruk ingkang piyambakipun openi. Nami ugi caket kaliyan Genzo, Pandhega Désa Kokoyashi, kaliyan sapunika piyambakipun nganggep Gen (celukan kanggé Genzo) minangka ramanipun.

Sedaya punika kapungkas wekdal Arlong nyerang désa kaliyan langsung narik pajeg kanthi peksa tiyang désa. Belle-Mere wonten ing wekdal punika boten gadhah yatra sempet dipun-slametaken déning Gen. Nanging Belle-Mere boten saged ngingkari kalau piyambakipun gadhah kalih anak (ingkang wekdal punika ndelik). Arlong duka kaliyan mejahi Belle-Mere wonten ing ngajeng warga ugi kekalih yoganipun. Pejahipun Belle-Mere (kanthi cara dipun-tembak mustakanipun kaliyan pistol) dipun-anggep déning Arlong minangka “tuladha” manawi wonten ingkang mbangkang dhumateng piyambakipun. Arlong ingkang mangertosi kapinteran kartografi Nami. Arlong mbeta Nami minangka ahli survey kaliyan pandamel peta. Salajengipun wonten ing Arlong Park, Nami ndamel janji dhumateng Arlong supados ngeculaken warga saking ancamanipun Manawi Nami saged ngempalaken 100 yuta berry. Sampun 8 taun piyambakipun madosi arta kaliyan ndamel peta.

Cithakan:Donya One Piece