Menyang kontèn

Migrasi

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Migrasi inggih punika pindhahing warga menyang papan panggénan sanèsipun kanthi ngléwati wates administrasi, kanggé gesang sekedhap utawi selawasé. Migrasi dipunpérang dados kalih, inggih punika migrasi lokal utawi nasional kaliyan migrasi internasional.[1]

Migrasi Lokal/Nasional[besut | besut sumber]

Migrasi lokal/nasional inggih punika pindhahing warga saking salah satunggaling papan panggénan menyang papan panggénan sanèsipun ingkang taksih satunggal nagara. Jinising migrasi lokal inggih punika,

 • Sirkulasi
Sirkulasi inggih punika pindhahing warga ingkang sekedhap kaliyan boten netep, nanging ugi wonten ingkang netep utawi émah-émah sekedhap. Adhedhasar dangunipun wekdal, sirkulasi dipunpérang dados 3, inggih punika:
 1. Sirkulasi dintenan, inggih punika pindhahing warga saking papan panggénan satunggal menyang panggénan sanèsipun ingkang dipuntindakaken saben énjing lanjeng kondur ing wanci sonten utawi dalu (tanpa nginep), kadadéan kados makaten dipunwastani penglaju utawi komuter.
 2. Sirkulasi minggon, inggih punika pindhahing warga saking papan panggénan satunggal menyang panggénan sanèsipun, konduripun satunggal minggu sapisan.
 3. Sirkulasi wulanan, inggih punika pindhahing warga saking papan panggénan satunggal menyang panggénan sanèsipun ingkang dipuntindakaken saben satunggal wulan sapisan.
 • Urbanisasi
Urbanisasi inggih punika pindhahing warga saking désa menyang kitha ingkang taksih satunggal pulo. Sipatipun netep, pramila cacahipun warga kitha sangsaya kathah. Padatanipun kadang warga désa tindak menyang kitha kanggé pados padamelan.[2]
Kadang désa kathah ingkang sami urbanisasi
 • Ruralisasi
Ruralisasi punika kosok balinipun urbanisasi, inggih punika pindhahing warga saking kitha menyang désa.
 • Transmigrasi
Transmigrasi inggih punika pindhahing warga saking pulo ingkang kathah warganipun menyang pulo ingkang arang warganipun. Tiyang ingkang nindakaken transmigrasi dipunwastani transmigran. Adhedhasar cara numindaki, transmigrasi kapantha dados,
 1. Transmigrasi umum: transmigrasi ingkang dipuntindakaken lumantar program pamaréntah. Prabéya dipuntanggung pamaréntah.
 2. Transmigrasi spontan: transmigrasi ingkang dipuntindakaken kanthi prabéya piyambak.
 3. Transmigrasi séktoral: transmigrasi ingkang prabéyanipun dipuntanggung pamaréntah laladan asal kaliyan pamaréntah laladan tujuan transmigrasi.
 4. Transmigrasi bedhol désa: transmigrasi ingkang dipuntindakaken satunggal désa.

Migrasi Internasional[besut | besut sumber]

Migrasi internasional inggih punika pindhahing warga menyang manca nagara. Migrasi internasional kalampah amargi wonten perang, bencana alam, utawi kanggé pados rejeki ingkang langkung saé. Migrasi internasional dipunbéntenaken dados kalih, inggih punika imigrasi kaliyan èmigrasi. Imigrasi inggih punika mlebetipun warga saking manca nagara menyang lebetipun nagara kanthi tujuan netep. Manawi ingkang dipunwastani èmigrasi inggih punika pindhahing warga saking lebetipun nagara menyang manca nagara kanggé tujuan netep.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

 1. Sanusi Fatah.Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP/Mts Kelas VIII, 2008, kaca 53.Jinis-jinis Migrasi.
 2. urbanisasi ing Jakarta(dipunundhuh tanggal 22 September 2012)