Krècèk

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

Krècèk utawa intip utawa asring kasebut ana ing tlatah jawa sakubengé kaya ta ing semarang, solo, yogyakarta, kasebut rengginang ya iku panganan kang asalé saka beras ketan kang dikukus lan diwènèhi santen klapa. Wujud krècèk ya iku bundér gèpèng lan supaya bisa garing kudu di pépé luwih dhisik ana ing ngisoré srengéngé sadurungé digoréng.

Krècèk kagolong jinis krupuk kang bisa digorèng nganggo lenga ing wajan utawa di gorèng sangan nggango wedhi ing wajan lemah (nanangan). Krècèk uga kagolong panganan kang awèt lan ora cepet mambu utawa jamuren. Saliyané kanggo nyamikan krècèk uga bisa disugataké ana ing sajeroning pasamuan. Krècèk uga biasa dadi piranti uga rampé sesajèn nalika slametan panèn pari lan kanggo sesajèn ana ing upacara gas désa. Jeneng lan mumpangate krècèk utawa rengginang ana ing laladan siji lan sijiné ora bisa padha, bab iki uga dipengaruhi déning hukum adat kang ana ing laladan kasebut.