Kamera

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Gambar-gambar kamera.

Kamera inggih punika pranti kangge ngrekam bayangan ingkang kawujadaken saking cahya ingkang katingalan utawi panyinaran elektromagnetis sanes.[1] Kamera punika dipun-ginakaken kangge kegiatan fotografi. Nama kamera punika asalipun saking camera obscura, ateges “papan ingkang peteng”. Perangan-perangan wonten ing kamera inggih punika lensa cembung (lensa objektif), diafragma wonten ing antawis lensa punika ingkang ginanipun kangge ngatur ambanipun lensa sahingga saged nglajengaken cahaya ingkang mlebet, perangan saklajengipun inggih pelat filem negative.[1] Rekaman wonten ing kamera punika saged awujud cairan kimia umpaminipun gambar foto utawi sinyal elektrik umpaminipun kamera TV.[1] Proses dalanipun cahya inggih punika lensa objektif ingkang gadah mupangat kangge ndamel bayangan nyata punika dipuncilikake, lan diwalik wonten pelat peka cahya. Kangge ndamel bayangan ingkang sae lan terang jarak bayangan kedah dipunatur kanthi nggeser lensa wonten njawi utawa njero. Kangge ngatur cahaya dipun ginakaken diafragma. Pelat potret (filem) dipun-ginakaken kangge bidang kaca utawa seluloid ingkang dilapisi gelatin lan perak bromide, ingkang ngasilakhen gambar negatif. Lajeng Nyetakaken gambar negatif punika wonten ing kertas filem (kertas peka), sahingga mbentuk gambar positif.[1] Merek-merek kamera ingkang langkung terkenal wonten ing jaman sapunika inggih Canon, kamera Sony, Olympus, dll.

Sajarah Kamera[besut | besut sumber]

Kamera punika asalipun saking alat ingkang sami ingkang dipun kenal kalian Kamera Obsurcura.[2] Kamera punika awujud kotak kamera ingkang dereng dipunjangkepi kaliyan filem kangge nangkep gambar utawi bayanganipun.[2] Wonten ing abad 16 Girolamo Cardano njangkepi kamera obscura kaliyan lensa wonten ing ngajeng kamera obsurcura. Ananging bayangan ingkang dipun khasilake boten tahan dangu, sahingga boten kagolong panemuan dunya fotografi. Wonten ing tahun 1826, Joseph Nicepore Niepce mamerake gambar saking bayangan ingkang dipunkhasilaken kaliyan kameranipun. Lajeng wonten ing taun 1839 Louis Daguerre mamerake gambar ingkang idpuntemuake awujud gambar bayangan dalan ing Paris. Kamera daguerreotype lajeng berkembang dumados sapunika.[2]

Perangan-Peranganipun Kamera[besut | besut sumber]

Badan kamera

Papan ingkang kedap cahaya ananging namung salah satunggaling papan ingkang dumados dalan mlebetipun cahaya . Sasampunipun ngliwati badan kamera cahaya punika difokuskan kaliyan lensa supados saged mbakar filem. Wonten ing badan kamera punika wonten tombol-tombol pengatur :

• Aperature (ingkang ngatur diafragma)

• Shutter speed

• Blitz

• Tripod

• Lighmeter

• Pengaturan ISO/ASA Film.[3]

Sistem Lensa

Wonten ing kamera punika , sistem lensa biasanipun wonten ing ngajeng kotak. Sistem lensa punika kadadosan saking lensa tunggal saking bahan plastik utawi kaca.[3]

Pemantik Potret

Tombol punika wonten ing wingking lensa.[3]

Jinising Film[besut | besut sumber]

Jinisning filem andhedhasar ukuranipun

• Small format (35mm)

• Medium format (100-120mm)

• Large format.[3]

Jinising Film andhedhasar jinisng bahan lan sensitifitasipun

Film hitam putih

Film warna

Film positif

Film negatif

Film daylight

Film tungsten

Film infra merah.[3]

Jinising Kamera[besut | besut sumber]

Jinising Kamera Miturut Lensa

Lensa sudut gedhe

Kamera jinising punika gadhah jarak fokus ingkang langkung alit. Lensa ngginakaken filem 35 milimeter ingkang dipunsebat lensa sudut besar, menawi 135 milimeter dipunsebat lensa telefoto.[3]

Lensa Sudut Alit

Kamera punika gadhah jarak fokus ingkang paling ageng antawis ketiga jinising kamera punika.[3]

Kamera variabel

Kamera jinising punika gadhah jarak fokus ingkang saged dipun owah-owahi, jumbuh kalian kebetahan.[3]

Jinising kamera Andhedhasar mekanisme kerja

Kamera Single Lens Reflect

Kamera punika gadhah cermin datar ingkang wonten ing wingking lensa. Sahingga punapa kemawon objek ingkang dipun sawang déning pemotret inggih sami kalian punapa ingkang dipun tangkap déning filem.[3]

Kamera instan

Kamera punika gadhah mekanisme otomatik andhedhasar pengukur cahaya. Ambanipun diafragma lan cepetipun pemetik potret dipun atur kanthi otomatis.[3]

Jinising kamera andhedhasar tèknologi viewfinder

Kamera saku

Kamera punika kagolong jinisng kamera mayoritas (hampir 90%) wonten ing tangan konsumen. Leres kalian namanipun, kamera punika gadhah ukuran ingkang alit lan nyata saged mlebet saku wonten ing agemanipun panjenengan.[4]

Kamera TLR

Kamera SLR (Single Lens Reflect)

SLR punika inggih Single lens reflex. Jinising kamera punika inggih jinisng kamera ingkang saged ngintip obyek foto migunakaken lensa. Kamera punika boten muat wonten ing sakunipun panjenengan lan reganipun radi larang. Ananging kualitas kamera punika kagolong sae sanget.[4]

Jinisng kamera andhedhasar media penangkap cahaya Kamera filem

Kamera polaroid

Kamera digital

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ a b c d [1](diakses tanggal 29 September 2012)
  2. ^ a b c [2](diakses tanggal 29 September 2012)
  3. ^ a b c d e f g h i j [3](diakses tangga 1 Oktober 2012)
  4. ^ a b [4](diakses tangga 2 Oktober 2012)