James P Allison

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
thumb

James P Allison (miyos 7 Agustus 1948 wonten ing Alice, Texas) punika satunggaling mahaguru wonten ing University of Texas MD Anderson Cancer Center, Huston, Texas, Amerika Serikat. Padatan piyambakiun dipunwastani Allison amargi nama Allison punika nama ingkang sampun asring dipunginakaken. Salajengipun James P. Allison asring dipunwastani Allison kemawon. Allison punika nindakaken panaliten kalihan Tasuku Honjo, punika tiyang Jepang ingkang dipunajak nyambut damel sesarengan. salajengipun Allison saha Tasuku Honjo nindakaken panalitèn ingkang naliti bab sistem kekebalan wonten ing badanipun manungsa.

Karir[besut | besut sumber]

James P. Allison damel panaliten gayut obat kanggé kanker ganas kaliyan Tasuku Honjo ingkang saking Jepang. Asilipun panalitèn punika dadosaken dokter-dokter langkung gampil anggènipun ngobati tiyang ingkang gerah kanker. Panemunipun James P. Allison kaliyan Tasuku Honjo punika gadhahi nama immune checkpoint therapy. Kanthi panalitèn punika, James P Allison saha kancanipun angsal bebingah Nobel nalika dinten Senin, 1 oktober 2018 wonten ing Karolinska Institutet, Stockholm.

Nalika dipuncaosi kabar bilih Allison punika dados juara, James boten saged dipunkabari lajeng saweg saged dipunkabari kalihan wartawan nalika énjing kanthi nilpun putranipun Allison. Ananging piyambakipun boten wonten amargi nembé tindak dhateng New York wonten ing adicara Konfrensi Imunologi. Salajengipun putranipun Allison nyaosi kabar dening Allison mawi tilpun. Sasampunipun, Allison lajeng mirsani pawarta wonten ing televisi, piyambakipun madosi pawarta ingkang ngabaraken bilih Allison punika Angsal bebingah amargi angsal juara saking panalitèn ingkang dipuntindakaken kalihan Teuku Honjo.

Kawruhipun Allison kawiwitan nalika taun 1990, panjenenganipun nindakaken panalitèn wonten ing salah satunggalipun protéin sèl T, inggih punika  CTLA_4 wonten ing Laboratorium University of California, Barkeley. Protéin punika nggadhahi fungsi kadosta rèm ingkang saged ngèndelaken aktivasi  sel T  nalika merangi sèl kanker. Piyambakipun ngembangaken antibodi ingkang saged rumaket wonten ing  CTLA-4 saha ngèndelaken fungsi-nipun. Nalika fungsi CTLA-4 katutup kaliyan antibodi punika, dayanipun badan mawi sel T. Kancanipun James wonten ing University of California, Prof. Sergio Quezada gambaraken bilih James punika tiyang ingkang saé sanget, nggadhahi sifat andhap asor saha dados mentor ingkang beda kaliyan sanès-sanèsipun.

Wiyata[besut | besut sumber]

PhD saking University of Texas taun 1973, Postdoctoral fellow wonten ing The Scripps Clinic and Research Foundation, La Jolla, California (1971-1974), Investigator nalika Howard Hughes Medical Institute (1997-2012), gayut gelar profésor saking University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas (2012), guru wonten ing University of Texas System Cancer Center (1977-1984), guru wonten ing University of Barkeley (1985-2004), nyambut damel wonten ing Memorial Sloan- Kettering Cancer Center, New, York (2004-2012), University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas., Direktur Parker Institute for Cancer Immunotherapy, San Francisco.[1]

Rujukan[besut | besut sumber]

  1. Ramadhan, Adhitya (2018-10-03). "Temuan peraih nobel Allison dan Honjo amunisi baru untuk perangi kanker". Kompas. Diarsip saka sing asli ing 2020-10-21. Dibukak ing 2019-10-04.