Hedonisme

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

Hedonisme inggih punika pandangan gésang ingkang nganggpé méawi tiyang badhé dados bungah kaliyan madosi kabungahan ingkang katahipun lan ingkang angsal ménawi nghindari perasaan-perasaan ingkang nyakitakén.[1] Hedonisme punika ajaran utawi pandangan menawi kabungahan utawi kenikmatan mnika ancas gesang lan tindakan manungsa.[2]

Etimologi[besut | besut sumber]

Témbung hedonisme dipunpéndhét saking Basa Yunani ἡδονισμός hēdonismos saking akar témbung ἡδονή hēdonē, tégésipun "kesenangan".[3] Paham punika nggadahi daya njlentrehakén inggih punika saé punapa ingkang muasaken kékarépan manusia lan punapa ingkang ningkatakén kuantitas kabungahan punika piyambak.[4]

Wosing Gati[besut | besut sumber]

Hedonisme tuwuh ing wiwit sejarah filsafat sawetawis taun 433 SM.[4] Hedonisme karep mangsuli pitakenan filsafat "punapa ingkang dados punika ingkang sae kangge manungsa ?" [4] punika dipunwiwiti kaliyan Sokrates ingkang nangkletaken babagan punapa ingkang dados kasunyatanipun dados ancas pungkasan manungsa .[4] Lalu Aristippos saking Kyrene (433-355 SM) mangsuli menawi ingkang dados sapunika ingkang sae kangge manungsa inggih punika kabungahan .[4] Aristippos maparaken menawi manungsa ing masa alitipun asring madosi kabungahan lan menawi boten ngayuh, manungsa punika badhe madosi sesuatu ingkang sanès punika. Pandangan babagan 'kabungahan' (hedonisme) punika dipunlajengaken tiyang filsuf Yunani ingkang asmanipun Epikuros (341-270 SM).[4] Miturut, tindakan manungsa ingkang madosi kabungaha inggih punika kodrat alamiah.[4] Menawi mekaten, hedonisme Epikurean langkung amba menawi boten nyakup kabungahan rohani kemawon—kadasta Kaum Aristippos--, menawi kabungahan rohani ugi, kadasta kawatesan jiwa saking keresahan.[4]

Tokoh[besut | besut sumber]

Aristippus[besut | besut sumber]

Ἀρίστιππος Aristippus
Lair c. 433 SM
Kyrene
Pati c. 355 SM
Kyrene
Kala Filsafat Kuno
Tlatah Filsafat Barat
Aliran Mazhab Hedonis/Mazhab Kyrene
Karsa pokok
Hedonisme

Aristippus saking Kyrene inggih punika tiyang filsuf Yunani ingkang nyinaoni ajaran-ajaran Protagoras.[5] Ini dilakukannya selama berada di kota asalnya, yaitu Kyrene, Afrika Utara.[5] Aristippus lajeng madosi Sokrates lan njalin gegayutan ingkang sae kaliyan.[5] Saksampune Sokrates wafat, Aristippos tampil dados "Sofis" lan dados guru profesional ing Atena.[5] Lajeng ing Kyrene piyambakipun madekakr sekolah ingkang dipunasmani ''Cyrenaic School'' ingkang punika salah satunggaling sekolah Sokratik ingkang boten dominan.[5][6] Sekolah punika ngaos perasaan-perasaan minangka kasunyatan ingkang leres ing salebeting gesang .[5] Kabungahan inggih punika sae—kalebet ugi kepuasan badani--.[5] Kauripan tiyang bijak punika madosi jaminan kesenangan maksimal.[5]

Aristippus nyetujui penemu Sokrates menawi keutamaan inggih punika madosi "ingkang sae".[7] ananging mekaten, piyambakipun sami "ingkang sae" punika kaliyan kabungahan "hedone".[4] Miturut, akal (rasio) manngsa kedhah maksimalaken kabungahan lan minimalaken kesusahan.[4] Gesang ingkang sae gegayutan kaliyan kerangka rasional babagan kenikmatan.[4] Kabungahan miturut Aristoppus asifat badani (gerak ing salira).[4] Piyambakipun mbagi obahan punika dados tiga kemungkinan:

1. Gerak kasar, ingkang nyebabaken ketidaksenangan kadasta raos sakit

2. Gerak halus, ingkang ndamel kesenangan

3. Mboten gerak, inggih punika sebuah kahanan netral kadasta kondisi ing wanci tilem.

Aristippus ningali kabungahan dados hal aktual, tegesipun kabungahan kedadosan sapunika lan ing ngriki .[4] Kabungahan boten sebuah masa kapengker utawi masa ngajeng. Miturut, masa kapengker namung ingatan menawi babagan kabungahan (hal ingkang sampun boten wonten)lan masa ngajeng ingih punika hal ingkang ndereng gamblang.[4]

Epikuros[besut | besut sumber]

Epikuros lahir taun 342 SM ing kota Yunani, Samos, lan seda ing Atena taun 270 SM.[8] Ajaran Epikuros menitikberatkan persoalan kenikmatan.[4][8] punapa ingkang sae inggih punika segala sesuatu ingkang pikantok kenikmatan, lan punapa ingkang ala inggih punika segala sesuatu ingkang nghasilaken ketidaknikmatan.[8] Namun demikian, bukanlah kenikmatan yang tanpa aturan ingkang dipunjunjung Kaum Epikurean, sanesipun kenikmatan ingkang dipunpahmi secara ndalam.[4] Kaum Epikurean mbentenaken kekarepan alami ingkang dipunbetahaken (kadasta makan) lan kekarepan alami ingkang boten dipunbetahaken ( kadasta panganan ingkang sekeca ), serta kekarepan sia-sia (kadasta banda ingkang kalangkungan ).[4] Keinginan kawiwitan kedhah dipunpuasaken lan pemuasanipun secara kawates nyebabajen kawatesan kabungahan ingkang paling ageng. menawi mekaten punika kauripan sederhana dipunsaranaken déning Epikuros.[4] Ancasipun kangge gayuh ''Ataraxia'', inggih punika ketenteraman jiwa ingkang tenang, kebebasan saking perasaan risau, lan kahanan seimbang.[4][8]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ Franz Magnis-Suseno.1987, Etika Dasar; Prekawis-prekawis pokok Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 114.
  2. ^ Lorens Bagus.2000, Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia. Hlm. 282.
  3. ^ Henk ten Napel.2009, Kamus Teologi. Jakarta: BPK Gunung Mulia. Hlm. 158.
  4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Dr. K. Bertens.2000, Etika. Jakarta: Gramedia. Hlm. 235-238.
  5. ^ a b c d e f g h Eduard Zeller.1957, Outlines of the History of Greek Philosophy. New York: Meridian Books. Hlm. 129-133.
  6. ^ Albert E. Avey.1954, Handbook in the History of Philosophy. New York: Barnes & Noble, Inc. Hlm. 23.
  7. ^ Simon Petrus L. Tjahjadi.2004, Petualangan Intelektual. Yogyakarta: Petualangan Intelektual. Hlm. 43-44.
  8. ^ a b c d Franz Magnis-Suseno.1997, 13 Tokoh Etika. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 49-50.