Es Danar Pangeran

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Suwito Hadi ya iku salah sawijining sastrawan Jawa kang miyos ing kutha Lamongan, Jawa Wétan, 14 Fèbruari 1968.[1] Sajroning kasusastraan Jawa modérn, Suwito Hadi misuwur kanthi jeneng Es Danar Pangeran. Bapaké  jenengé N. Asyim, lan Ibuné jenengé Sunarsih.

Pawiyatan[besut | besut sumber]

Pawiyatan dhasar lan menengah Es Danar Pangeran dirampungaké lair ing kutha Lamongan, yaiku SD Plosolebak (rampung 1981), SMP 1 Lamongan (rampung 1983), lan SMA 1 lamongan (rampung 1985). Banjur dhèwèké kuliah ing IKIP Surabaya, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia (rampung 1993).

Nalika kuliah, dhèwèké dadi guru SMP 2 Surabaya (1986-1990) lan SMP Pancasila (1990-1993). Rampung kuliah, penganggit krama karo Hernik taun 1993, lan diparingi putra loro (Swastika S. hayumimh P. lan Tasya Pratnya nabilah) punika dadi guru ing SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. Nanging, profesiné dadi guru mung dilakoni nganti taun 2000. Pancen mangkana, amarga dhèwèké luwih seneng bidang Jurnalistik. Mula, dhèwèké dadi wartawan kalawarti Posmo nganti saiki.

Es Danar Pangeran yaiku putra katelu saka papat sédulur, lan siji-sijiné lanang ing kaluargané (sedulur wadon jenengé Purwanti, Supartiningsih, lan Anahningsih). Kariéré ing bidang sérat-ményérat misuwur wiwit taun 1985. Pawarta ing sepisan ngémot karya sastra yaiku Sahabat Pena. Karangané arupa geguritan, cerkak, lan esai sastra. Dhèwèké naté angsal saka Forum Dinamika Tokoh ing Wonogiri karya guritanné, lan angsal nulis geguritan saka HP3N Batu, Malang. Diwiwiti kreatifitas Es Danar Pangeran ngendika dhèwèké naté angsal bantuan saking tiyang sepuh, Suripan Sadi Hutomo, lan Setya Yuwana Sudikan.

Akéh banget kumpulané karya gurit kang wis kaserat lan kang kapacak yaiku :”Elegi Panijah”(Panjebar Semangat, 1986), ”Gethèk Siti Jenar” (Surabaya Post, 1994), ’’ Lampu Oblik” (Jayabaya,1995), ”Aku Dadi Dasamuka’’ (Jayabaya, 1996), Samirah (Panjebar Semangat, 1992), “Pajine Man” (Panjebar Semangat, 1990), “Kinange Buyut Sorah (Surabaya Post, 1995), ”Lamaran” (Karya Darma, 1992),  ‘’Balada Sawunggaling” (Panjebar Semangat, 1998), “Pitenah Kembang Mlathi” (Jayabaya, 1998), “Stambul Wonokromo’’ (Jayabaya, 1996), ‘’Simbok Udané Wis Teka’’ (Jayabaya, 1998), ‘’Dadi Lakon” (Panjebar Semangat, 1996), ‘’Semut Ireng’’ (Panjebar Semangat, 1994), “Sepatu Tuwa’’ (Panjebar Semangat, 1994). Sakwéntara, karya cerkak basa Indonesia yaiku ‘’Mata Pisau’’ (Surya,1990) lan ‘’Mama Dolly’’ (Surya, 1992). Nanging ana guritan kang irah-irahan ‘’Hujan Jumát Legi’’ kang diémut ing Kalimas (1998). Akeh banget karyané kang ditulis sajroné buku antologi, yaiku : Guritan Gethek Syeh Siti Jenar, Gurit Jago Kate, Duk Pager Nganggo Gendera Putih, Semut Ireng, Lampus Esem lan Secangkir Kopi Pait sing wis  lumebu ana sajroning buku Ayang-ayang Wewayangan (Panjebar Semangat, 1992). Guritan kanthi irah-irahan Langgea Sandhuwuré Angin, Palagan Lan Sesanggeman, Kelangan Omah Lawas, Kinangana Buyut Sorah, Gojeg Pasar Pon kang kalebu sajroning antologi Pisungsung :Antologi Guritan 6 penyair Jawa Timur. Guritan kanthi irah-irahan Nyencang Tali Karahayon (Juni 1994) kang kalebu sajroning buku Drona Gugat (Juni 1995). Nanging guritan Lumawat ing Repat Kepanasan, Pitenah Saka Kembang Mlathi, lan Guritan Sambang Dalan kalebu ing sajroning buku Guritan antologi Kabar Saka Bendulmerisi: Kumpulan Geguritan (PPSJS,2001). Guritan ‘’Pakem Pakeliran’’, ‘’Kinangane Buyut Sorah’’, lan ‘’The Diponegoro Street dudu Wot Sirotol Mustaqiem’’ kalebu sajroning antologi Festival Penyair Sastra Jawa Modern (September 1995) kapacak ing wekdal 15 taun Triwida. Geguritan kang liyane akéh banget lan kalebu sajroning antologi Kembang Saka Ketintang (IKIP Surabaya, 1986).

Rujukan[besut | besut sumber]

  1. Suwondo, Tirto. (2006). Antologi biografi pengarang sastra Jawa modern (édhisi ka-Cet. 1). Yogyakarta: Adiwacana. ISBN 9799960487. OCLC 224862919.