Menyang kontèn

Diksi

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Diksi ya iku trep orané anggoné milih tembung miturut makna lan runtut. Diarani trep, supaya gagasan penulis bisa diwakili déning tembung-tembung yakng trep, saèngga gagasan iku bisa dianggep logis. Diarani runtut, supaya pilihan tembung saka penulis bisa trep karo konteks panulisan, aji-aji sosial, utawa trep karo kaanan. Diksi iku boten namung pamilihané tembung-tembung ingkang dipun-ginakaken nanging ugi prakara frasologi lan gaya basa. Frasologi nyakup prakara ingkang tembung-tembung ana ing tatanané. Déné Gaya Basa prakara kepriyé nyerat lan nggginakaké tembung-tembung kanhti éndah lan merkarakaké cocog punapa boten kaliyan tembung, frasa, lan klausa kanggé nggambaraken kaanan tartemtu.