Diksi

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Diksi ya iku trep orané anggoné milih tembung miturut makna lan runtut. Diarani trep, supaya gagasan penulis bisa diwakili déning tembung-tembung yakng trep, saèngga gagasan iku bisa dianggep logis. Diarani runtut, supaya pilihan tembung saka penulis bisa trep karo konteks panulisan, aji-aji sosial, utawa trep karo kaanan. Diksi iku boten namung pamilihané tembung-tembung ingkang dipun-ginakaken nanging ugi prakara frasologi lan gaya basa. Frasologi nyakup prakara ingkang tembung-tembung ana ing tatanané. Déné Gaya Basa prakara kepriyé nyerat lan nggginakaké tembung-tembung kanhti éndah lan merkarakaké cocog punapa boten kaliyan tembung, frasa, lan klausa kanggé nggambaraken kaanan tartemtu.