Bhinneka Tunggal Ika

Saka Wikipédia, bauwarna bébas basa Jawa
Bhinneka Tunggal Ika

Motto negari Indonesia punika Bhinneka Tunggal Ika ingkang asalipun saking Basa Jawi Kina kaliyan asring dipunpretal dados “Bènten-bènten anging tetep tunggal”.

Ukara punika kutipan saking satunggiling kakawin Jawi Kina inggih punika kakawin Sutasoma, anggitanipun mpu Prapañca rikala adeging karaton Majapahit sakiwa-tengenipun abad kaping 14.

Kakawin puniki astamiwa amargi ngajaraken toleransi antawis umat Hindhu Siwa kaliyan umat Buddha.

Kutipan puniki saking pupuh 139, pada 5. Pada punika jangkepipun kados mekaten:

Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa,
Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen,
Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal,
Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.

Jarwanipun:

Tiyang sanjang menawi Buddha kaliyan Siwah punika kalih dat ingkang bènten.
Panci bènten, ananging kados pundi ta saged dipun-mangertèni?
Awit kaleresan Jina (Buddha) kaliyan Siwah punika tunggal
Ajur-pecah punika, anging ugi tunggal. Mboten saged darma kaleresan punika kalih.

Kapurih mangga ugi mriksani[besut | besut sumber]