Aryono Kadaryono

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Aryono Kadaryono ya iku sawijining sastrawan Jawa kang lair ing Jepara 24 Januari 1952. Sakwisé tamat SPG Negeri Kudus dhèwèké diangkat dadi guru SD Gebog Kabupaten Kudus. Dhèwèké mulai nulis kawit tahun 1974. Karya-karyané yaiku rupa puisi, cerkak, dan esai akeh diamot ing Dharma Kandha, Dharma Yata, Panjebar Semangat, Jaya Baya, Kumandhang, Mekar Sari, Djaka Lodang, Parikesit lan Pustaka Candra. Sakliyané nulis basa Jawa Aryono Kadarsono uga nulis ing basa Indonésia. Naskah drama "Pangurbanan" dadi juara I lomba panulisan naskah drama basa Jawa kang diselengarakaké Pusat Kesenian Jawa Tengah (PJKT) Surakarta (1980). Sakliyané iku, dhèwèké wis nerbitaké buku carita Pak Pincang. Separo saka geguritan Aryono Kardono wis diantologi sakjroning Lintang-Lintang Abyor (1988) suntingan Susatyo Darnawi. Geguritan asesirah Ombak I,II, III, (diamot ing Djaka Lodang, No. 47 Tahun IX, 26 September 1981) kèlèbu Buku Antologi Puisi Jawa Modern 1940-980 (Sinar Wijaya , Surabaya, 1984) suntingan Suripan Sadi Hutomo.[1]

Rujukan[besut | besut sumber]

  1. Suwondo, Tirto. (2006). Antologi biografi pengarang sastra Jawa modern (édhisi ka-Cet. 1). Yogyakarta: Adiwacana. ISBN 979-99604-8-7. OCLC 224862919.