Artikel

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Gambar Tuladha sawijining artikel.

Artikel ya iku karangan nyata sing jangkep kanthi dawa tartamtu sing digawé kanggo disebaraké lumantar koran, kalawarta, buletin, lsp.[1] Panulisan artikel ndarbèni ancas kanggo ngandharaké gagasan lan fakta sing bisa ngyakinaké, nggulawentah, lan nyenengake sing maca.[1] Déné ing Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel ya iku karya tulis jangkep, tuladhané lapuran pawarta utawa esai ing kalawarta, kalawarti. lsp.[2] Artikel iku karangan non-fiksi kang njlèntrèhaké sawijiné pokok perkara kanggo dimot ing kalawarti, kalawarta, buletin, lan médhia liyané.[2]

Jinis[besut | besut sumber]

 1. Artikel eksploratif, artikel kang nuduhaké fakta miturut kajian panulisané.[2]
 2. Artikel eksplanatif, artikel kang isiné katrangan babagan sawijiné perkara kanggo dingertèni sing maca.[2]
 3. Artikel dhèskriptif, artikel kang nggambaraké babagan sawijiné pokok perkara kang kadadéan ing masarakat. Saéngga wong kang maca kaya weruh, ngrungokaké, lan ngrasakaké babagan kang ditulis.[2]
 4. Artikel prèdhiktif, artikel kang isiné pètungan utawa ramalan babagan apa kang bakal kadadèn miturut pètungan panulis.[2]
 5. Artikel preskriptif, artikel jinis iki mènèhi tuntunan marang pamaos supaya ora klèntu utawa kliru.[2]
 6. Artikel naratif, kang kanthi prasaja uga diarani carita. Ing artikel narasi ana prastawa utawa kadadéan ing sawijininh=g wektu. Ing kadadéan iku ana uga tokoh kang lagi ngadhepi masalah.
 7. Artikel eksposisi, artikel kang isiné panjlèntrèhan babagan sawijining topik kanthi ancas mènèhi tambahan èlmu kanggo wong kang maca.
 8. Artikel argumentasi, artikel kang duwé ancas kanggo mbuktekake kabeneran sawijining panyaruwe utawa dhudhutan utawa alesan utawa bukti. Ing artikel argumentasi iki, pengarang ngarepake mbenerake panyaruwene saka wong kang maca.
 9. Artikel persuasi, artikel kang ancase kanggo mrabawani wong kang maca kanggo nindakaké sawijining pakaryan.

Isi[besut | besut sumber]

Isi Artikel bisa menéka warna, sawetara tuladhan kang asring diwaca ya iku:

 1. Sajarah
 2. Petualangan
 3. Argumentasi
 4. Kasil panalitiyan
 5. Bimbingan kanggo nindakaké sawijining pakaryané/ ngajari carané

Panulis Artikel[besut | besut sumber]

Penulis Artikel ya iku pawongan kang nindakaké pakaryan ngarang sawijining tulisan, nggabungaké sawetara tembung dadi ukara kang wigati lan kepénak diwaca, saéngga nggawé wong kang maca ngrasakaké lan mangertèni apa kang sadurungé durung dingertèni.

Panulis Artikel manéka warna kriteriané, ya iku:

Situs Kepenulisan Artikel Indonesia

Jasa Penulis Artikel

Jasa SEO Indonesia

Cathetan suku[besut | besut sumber]

 1. ^ a b Pengertian Artikel(diundhuh 4 Januari 2013)
 2. ^ a b c d e f g Artikel dan contohnya(diundhuh 4 Januari 2013)