Algoritma

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Diagram alir kanggé anggènipun ngginaaken subtraksi berulang kanggé nemtokaken pembagi sepindhah ingkang paling ageng (greatest common divisor) saking angka r lan s.

Algoritma, ing kontèks élmu komputer lan matematika, punika satunggaling prosès utawi setunggal sistem aturan-aturan kanggé nggayuh hasil utawi solusi saking masalah tartamtu kanthi langkah-langkah ingkang terstruktur lan sistematik. Algoritma punika konsèp kunci ing élmu komputer, ingkang dipun-ginakaken kanggé ngreka kode lan ngatasi masalah komputasi.

Déné définisi élmuwiyahipun, algoritma punika setunggal urutan operasi ingkang terdefinisi kanthi jelas, ingkang dipun-ginakaken kanggé ngolah data, ngatasi masalah, utawi nindakakèn kalkulasi. Algoritma dipunkembangakèn kanthi nganggep kritéria kayata éfisiénsi (nindakakèn tugas kanthi wanci lan sumber daya ingkang minimal), kélenturan (kamampuan kanggé ngatasi macem-macem jenis masalah), lan skala (kamampuan kanggé nyukupi kebutuhan sing wiyar utawi rumit).

Ing praktik, algoritma saged dipunsebarakèn dadi sawetara kategori, kados algoritma sorting, algoritma pencarian, algoritma kriptografi, lan algoritma komputasi paralel. Saben kategori punika gadhah karakteristik dhéwé-dhéwé ingkang adaptasi dhateng jinis masalah utawi tugas ingkang badhé dipunatasi. Nalika nggadhahi masalah, algoritma dipunpilih lan dipunsesuaikèn adhedhasar kasunyatan lan syarat-syarat saking masalah kasebut. Pambangunan algoritma kanggé panganggenipun ing élmu komputer utawi widang liyané mbutuhakèn pamikiran analitis lan kreatif, supados saged ngasilakèn solusi ingkang optimal lan efisien.