ꦠꦲꦸꦤ꧀

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
 
ꦗꦮ
   

ꦠꦲꦸꦤ꧀ꦲꦸꦠꦮ​ꦮꦂꦱ​ꦥꦸꦤꦶꦏ​ꦱꦠꦸꦁꦒꦶꦭ꧀ꦭꦶꦁ​ꦲꦸꦤꦶꦠ꧀ꦮꦼꦏ꧀ꦢꦭ꧀꧈​ꦱꦠꦸꦁꦒꦭ꧀ꦠꦲꦸꦤ꧀ꦭꦩꦶꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧇꧓꧖꧕꧇ꦲꦸꦠꦮꦶ꧇꧓꧖꧖꧇ꦢꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀꧉ ꦲꦸꦠꦮꦶ​ꦩꦶꦠꦸꦫꦸꦠ꧀ꦏꦭꦺꦤ꧀ꦝꦼꦂ​ꦩꦱꦺꦃꦲꦶ​ꦏꦶꦫꦁ​ꦭꦁꦏꦸꦁ​꧇꧓꧖꧕꧇ꦱꦼꦥꦿꦥꦠ꧀ꦢꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀꧈​ ꦱꦠꦸꦁꦒꦭ꧀ꦢꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦭꦩꦶꦤꦶꦥꦸꦤ꧀​꧇꧒꧔꧇ꦗꦩ꧀꧈ ꦱꦠꦸꦁꦒꦭ꧀ꦗꦩ꧀ꦭꦩꦶꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧇꧖꧐꧇ꦩꦼꦤꦶꦠ꧀ ꦭꦗꦼꦁꦱꦠꦸꦁꦒꦭ꧀ꦩꦼꦤꦶꦠ꧀ꦭꦩꦶꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧇꧖꧐꧇ꦢꦼꦠꦶꦏ꧀

ꦲꦸꦒꦶ​ꦥꦶꦂꦱꦤꦶ[besut | besut sumber]