Téologi

Saka Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawi
(Dipunpindhah saking Teologi)
Langsung menyang: pandhu arah, pados

Téologi (basa Yunani θεος, theos, "Allah, Tuhan", lan λογια, logia, "tetembungan," "pocapan," utawi "wacana") inggih punika wacana ingkang adhedasar pangraos ngenani babagan agama, kerohanian lan Tuhan (Lih. ngandhap, "Téologi lan agama sanes sanesipun agama Kristen"). Kanthi mekaten, téologi inggih punika ngilmu ingkang ngrembag babagan sedaya ingkang wonten gandheng cenengipun kaliyan agama. Téologi menika sedaya ingkang wonten gandheng cenengipun kaliyan Tuhan.

Tembung 'téologi' menika saking basa Yunani koine, ananging sampun ewah awit asring dipunginakaken para panyerat Kristen. Awit saking punika tembung menika kagem bangsa kilen nggadhahi latar Kristen. Ananging samenika tembung menika saged dipunginakaken kangge wacana ingkang tegesipun ngenani babagan agama. Ing agama Kristen, téologi taksih kabagi dados maneka warna sub divisi.

WOnten ing ajaran Kristen, teologi menika namung ngrembag babagan ajaran ngenani Allah, lajeng tegesipun tembung menika dados wiyar, ngantos nggadhahi teges sedaya ingkang ngrembag babagan praktiki agama Kristen.

Sujarah tembung[sunting | sunting sumber]

Albertus Magnus, santo pelindung para teolog Katolik Roma

Tembung téologi kapendhet saking basa Yunani Helenis, nanging tegesipun tembung menika sampun ewah awit tembung punika dipunginakaken ing salebetipun pamikiran Kristen ing Éropa sadangunipun Abad Pertengahan lan jaman Pencerahan.

  • Tembung théologia dipunginakaken ing literatur Yunani Klasik, kanthi teges "wacana ingkang ngrembag bab para déwa utawi kosmologi" (pirsani Lidell lan Scott Greek-English Lexicon kangge rujukan).
  • Aristoteles mbagi filsafat teorètis ing salebetipun mathematice, phusike sarta theologike. Ingkang dipunwastani theologike dening Aristoteles kinten-kinten sami kaliyan metafisika, ingkang miturut Aristoteles menika napa kemawon ingkang ngrembag babagan ketuhanan. Saking punika, tembung kasebut diginakake wonten tradhisi keagamaan wétan lab budaya kulon.
  • Kanthi ngampil saking sumber-sumber Yunani, penulis saking Latin Varro mbagi tiga jinising wacana, inggih punika: mitis (menyangkut mitos-mitos ngenani para dewa Yunani), rasional (analisis filosofis ngenani para dewata lan kosmologi) lan sipil (ngenani tugas-tugas keagamaan ing tengah masyarakat).
  • Para panulis Kristen, ingkang nyambut damel kaliyan Helenistik, miwiti ngginakaken tembung menika kangge nggambarake anggenipun sinau. Tembung menika medal ing seratan Alkitab, kanthi irah-irahan Kitab Wahyu: apokalupsis ioannou tou theologou. Nanging tembung menika ngrujuk dateng Yohanes minangka "teolog" ing pangertosan tiyang ingkang ngaturaken firman Allah logoi tou theou.
Sumber artikel punika saking kaca situs web: "http://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Téologi&oldid=863867"