Wikipedia:ProyekWiki Menrva

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Wikipédia arupi salah satunggil sumber rujukan ingkang paling asring dipunginakaken ing internèt. Salebetipun mesin pamadosan google, wikipedia asring wonten ing urutan paling inggil. Adhedhasar dhata saking situs alexa.com, wikipédia arupi salah satunggil situs ingkang paling kathah dipunaksès ing internèt.

Gunggung pangertosan ingkang wonten ing Wikipédia mawi basa Inggris sampun kathah sanget, jangkep, lan rélatif kapitados. Sapuniki wonten watawis 3,6 yuta artikel ing Wikipédia basa Inggris. Sasanèsipun punika, adhedasar asil panlitèn, isi Wikipedia basa Inggris langkung akurat katimbang Ensiklopedia Britannica. Fénoména ingkang sacara téorètis katingal muskil puniki dipunsebat minangka "révolusi wikipédia".

Wikipédia ugi sumadiya salebetipun basa sanès, salah satunggilipun basa Jawi. Émanipun, isinipun tasih kathah ingkang mboten selaras kaliyan standhar Wikipédia. Kathah-kathaipun artikelipun tasih arupi seratan “rintisan”, utawi salebetipun tembung sanès isinipun dèrèng jangkep. Asringipun réferènsi mboten kaserat, cathetan suku mboten dipunlebetaken. Malah gagasan-gagasan sekundhèr ugi dèrèng sumadiya artikelipun. Babagan ingkang kebak kaliyan masalah kados puniki salah satunggilipun inggih punika sains.

Menawi kita pirsani artikel-artikel dhasar mawi topik sains ing Wikipédia, gunggung artikel ingkang jangkep, pambahasanipun wiyar, lan réferènsinipun jangkep, saged dipunétang mawi driji.

Kamangka, sains wigati sanget salebetipun kagesangan kita. Kadosta tembung Neil deGrasse Tyson, "menawi panjenengan melèk sains, donya bakal katingal bènten sanget, lan pamahaman puniku bakal nambah kiyat panjenengan." Menawi bahan wacan dhasar ing situs rujukan utami kémawon sampun miskin informasi, kepripun kaliyan pangertosan masarakat kita? Kanthi sakedhikipun kontèn ingkang saged dipunaksès, saged punapa mboten kualitas pangertèosan paradaban kita bakal ningkat?

Kanthi nimbang bilih misi Menrva inggih punika nyebaraken sains ing khalayak umum, lan kanthi ngèlingi bilih perkembangan artikel mawi topik sains ing Wikipédia basa Jawi langkung stagnan, malah ngalami kamunduran, mila dipunwontenaken Proyèk Wikipedia ingkang kagungan tujuwan nambah kualitas lan kuantitas artikel mawi topik sains ing Wikipédia basa Jawi.

Proyèk[besut sumber]

Nalika mangsa Kaisar Meiji ing Jepang, wonten lembaga ingkang khusus mertal tèks-tèks pangertosan saking Kilèn. Proyèk pamertalan puniki mbiyantu sanget perkembangan pendhidhikan Jepang. Pangertosan énggal kanthi cepet sanget mlebet, lan pamahaman énggal puniku ngiyataken bangsanipun dumugi dhumateng kancah adhikuwasa.

Sajarah sampun maringi kita ruwang kanggé sinau lan ngrencanakaken mangsa ngajeng. Mila kula ngusulaken kanggé mertal artikel-artikel dhasar babagan sains saking Wikipédia basa Indonésia. Pamertèalan inggih punika cara ingkang paling praktis kanggé njangkepi Wikipédia. Nyerat piyambak bakal mbetahaken kathah wekdal, kanggé studi pustaka utawi nyeratipun piyambak, sauntawis kabetahan dhumateng bahan waosan ingkang kagungan kualitas teras ningkat.

Sasanesipun mertal artikel dhasar, pendamelan/pamertalan gagasan sekundhèr salebetipun wangun rintisan ugi perlu dipungatosaken. Gagasan sekundhèr panci mboten fundamèntal, nanging arupi komponèn pandhukung artikel dhasar ingkang wigatos. Contonipun, “cahya” arupi artikel dhasar ingkang kedah jangkep, sauntawis komponèn pandhukungipun, kadosta “dualitas gelombang-partikel”, kedah wonten salebetipun wangun rintisan ingkang njawab 5W + 1H, supados masarakat saged paham konsèp cahya kanthi langkung saé.

Pamertalan mboten kedah saking basa Indonésia. Basa sanès ugi saged dipunlampahaken.

Dhaftar ingkang perlu dipunpertal[besut sumber]

Dhaftar artikel dhasar ingkang kedah wonten lan jangkep ing wikipédia basa Jawi saged dipunpanggihi ing pranala ngandhap puniki:

Ingkang perlu dipunpertal inggih punika ingkang sampun wonten tetenger centhang.

Dhaftar sukarélawan[besut sumber]

  1. Panganggo:Mimihitam
  2. Panganggo:TracySurya

Perkembangan[besut sumber]

2011[besut sumber]

2012[besut sumber]

  • 10 Februari - Banyu sampun dipunpertal.
  • 1 Juli - Influenza sampun dipunpertal.
  • 15 Desember - Tata Surya sampun dipunpertal.

2013[besut sumber]

  • 16 April - Atom sampun dipunpertal.