Menyang kontèn

Wikipédia:Kawicaksanan prakawis kapanatan

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Kapanatan
Kawicaksanan
Pamungutan swara
Tanggung jawab
Panyuwunan status
Birokrat
Cathetan pangangkatan
Pitulung panata

Kaca punika isi kawicaksanan ngéngingi kapanatan ing Wikipedia abasa Jawi, babagan prosedur pangangkatan utawi panjabelan panata.

Dhéfinisi lan wewaton umum[besut sumber]

 • Naragina kadhaptar inggih punika naragina ingkang sampun kadhaptar ing Wikipedia basa Jawi lan sampun gabung sakbotenipun salami seminggu (salajengipun dipunistilahaken minangka "umur") lan sampun anggadhahi sakbotenipun 30 gunggung besutan (salajengipun dipunistilahaken "editcount") sarta sanès minangka naragina siluman.
 • Naragina énggal inggih punika sanès naragina kadhaptar.
 • Swanten naragina anon, naragina énggal sarta naragina siluman boten kaétang.
 • Swanten ingkang sarujuk inggih punika gunggung swanten nyengkuyung (sarujuk) dipunkirangi gunggung swanten ingkang nentang (boten sarujuk).
 • Gunggung swanten inggih punika gunggung sedaya swanten valid ingkang mlebet (nyengkuyung + nentang + abstain).
 • Wekdal ingkang dipunanggé inggih punika wekdal adhedhasar UTC.

Pangangkatan panata, birokrat, pamriksa, pengawas, lan sanèsipun.[besut sumber]

Panata[besut sumber]

Sarat-sarat[besut sumber]

Sarat-sarat ingkang kedah dipunkebaki sadhengah naragina sakdèrèngipun nyalonaken dhiri utawi dipuncalonaken minangka calon panata inggih punika:

 • Calon kedah satunggiling naragina kadhaptar ingkang pirsa cara migunakaken Wikipedia kados tembung kunci-tembung kunci ingkang lumampah ing Wikipedia, cithakan, kategori, interwiki lan sapanunggalipun.
 • Alamat layèl (email) kedah dipunsèt lan valid sarta sampun dipunkonfirmasi. Sanèsipun punika calon kedah ngéngingaken naragina sanès ngintunaken layèl kanthi ngaktifaken fitur kasebat ing pilalan (preferences) naragina.
 • Sakbotenipun sampun mbesut ing Wikipedia salami 3 wulan.
 • Gunggung besutan sakbotenipun nggayuh 500.
 • Aktif wonten ing parembagan/kaca parembagan/angkringan/panyuwunan pamrayogi/pamungutan swanten lan sapanunggalipun.
 • Ndhèrèk ngayahi tugas-tugas satunggiling panata kadosta, ngrapèkaken artikel, nambahaken interwiki, kategori, cithakan lan sapanunggalipun.
 • Manawi calon dipuncalonaken déning naragina sanès, pangusul kedah minangka naragina kadhaptar lan sang calon kedah mratélakaken kersa dipuncalonaken langkung rumiyin sakdèrèngipun dipuncalonaken.

Pangangkatan[besut sumber]

 • Pangangkatan langkung mekanisme pamungutan swanten ingkang lumampah sakbotenipun salami 1 minggu.
 • Calon saged dipunangkat manawi "swanten ingkang sarujuk" nggayuh sakbotenipun 10 lan dipunsarujuki déning sakbotenipun 70% saking "gunggung swanten".
 • Pamungutan swanten dipunnyatakan rampung manawi "gunggung swanten" nggayuh sakbotenipun 24 utawi sampun lumampah salami 2 minggu.

Birokrat, pamriksa, pengawas, lan sanès-sanèsipun.[besut sumber]

Ingkang kalebet wonten ing pérangan punika inggih punika birokrat, pamriksa, pengawas, lan kamungkinan privilese-privilese sanèsipun ing sainggiling panata ingkang badhé kadamel ing mangsa ngajeng.

Sarat-sarat[besut sumber]

Sarat-sarat ingkang kedah dipunkebaki satunggiling naragina sadèrèngipun nyalonaken dhiri utawi dipuncalonaken minangka calon:

 • Calon kedah satunggiling panata ing Wikipedia basa Jawi salami sakbotenipun 6 wulan.
 • Manawi calon dipuncalonaken déning naragina sanès, pengusul kedah minangka naragina kadhaptar lan sang calon kedah mratélaken kersa dipuncalonaken langkung rumiyin sadèrèngipun dipuncalonaken.

Pangangkatan[besut sumber]

 • Pangangkatan langkung mekanisme pamungutan swanten ingkang lumampah sakbotenipun salami 1 minggu.
 • Calon saged dipunangkat manawi "swanten ingkang sarujuk" nggayuh sakbotenipun 15 (birokrat) / 25 (non birokrat) lan dipunsarujuki déning sakbotenipun 70% saking "gunggung swanten".
 • Pamungutan swanten dipunnyataken rampung manawi "gunggung swanten" nggayuh sakbotenipun 36 (birokrat) / 60 (non-birokrat) utawi sampun lumampah salami 2 minggu.

Panjabelan status panata[besut sumber]

 • Manawi satunggiling panata dipunputusaken kajabel status kapanatanipun, status ingkang dipunjabel inggih punika sedaya status kapanatan.
 • Satunggiling panata (tanpa ningali tataran) saged dipunjabel kanthi alesan-alesan ing ngandhap:

Langkung pamungutan swanten[besut sumber]

Boten aktif[besut sumber]
 • Gunggung besutan panata kasebat boten dumugi cacah 50 besutan wonten ing 3 wulan pungkasan.
 • Manawi panata nembé cuti, kedah kanthi alesan ingkang gumathok sarta maringi warta langkung rumiyin lan dangunipun cuti maksimum 6 wulan wonten ing salebeting setunggal taun.
 • Usul panjabelan dipunajokaken déning naragina kadhaptar.
Penyalahgunaan wewenang[besut sumber]
 • Kabuktos nyalahginakaken wewenang panata kadosta: perang besutan, pambisakan/pamblokiran/pangreksan sacara serampangan.
 • Satunggiling naragina kadhaptar salajengipun saged ngajokaken panyuwunan supados status kapanatan panata kasebat dipunjabel.
 • Wonten ing wekdal saminggu panata kasebat saged ngajokaken pambélaan ingkang badhé dipuntanggepi déning anggota panata sanèsipun.
 • Manawi sasampunipun saminggu, mayoritas panata boten nampi pambélaanipun, prosès panjabelan status panata kasebat kalajengaken wonten ing prosès pamungutan swanten kabuka (ing ngandhap punika).
Prosès[besut sumber]
 • Panjabelan langkung mekanisme pamungutan swanten ingkang lumampah sakbotenipun salami 1 minggu.
 • Panjabelan status saged énggal dipunprosès manawi dipunsarujuki déning sakbotenipun 70% saking "gunggung swanten" sarta "swanten ingkang sarujuk" nggayuh sakbotenipun:
  • Manawi kagungan status panata kémawon: 10.
  • Manawi kagungan status birokrat: 15.
  • Manawi kagungan status pamriksa, pengawas, lan sanès-sanèsipun: 25.
 • Pamungutan swanten dipunnyatakaken rampung manawi prosès sampun lumampah salami 2 minggu utawi "gunggung swanten" nggayuh sakbotenipun:
  • Manawi kagungan status panata kémawon: 24.
  • Manawi kagungan status birokrat: 36.
  • Manawi kagungan status pamriksa, pangawas, lan sanès-sanèsipun: 60.

Langsung[besut sumber]

 • Manawi panata kasebat boten mbesut babar pindhah wonten ing wekdal 1 taun, panata kasebat saged langsung dipunprosès panjabelan status bten kedah langkung prosès pamungutan swanten.

Saking kersa salira[besut sumber]

Manawi panata kepingin medal saking kapanatan saking kersanipun piyambak, panata kasebat dipunparingi wekdal 1 wulan wiwit pamrayoginipun dipunajokaken, manawi wonten ing 1 wulan panata kasebat taksih tetep kepingin medal saking kapanatan utawi boten wonten tanggepan malih, panjabelan status kapanatanipun saged dipunprosès.

Pangangkatan malih[besut sumber]

Sasampunipun dipunjabel amargi alesan boten aktif utawi kersa salira, tilas panata kasebat saged langsung dipunangkat malih dados panata saking panyuwunan tanpai langkung pamungutan swanten, manawi wonten ing 1 wulan tilas panata kasebat aktif malih (min: 50 besutan wonten ing 1 wulan). Manawi sarat kasebat boten dipunkebaki prosèsipun kedah langkung pamungutan swanten.

Pangangkatan malih ingkang statusipun dipunjabel amargi alesan panyalahginaan wewenang kedah langkung prosès pamungutan swanten kadosdéné satunggiling naragina énggal.

Cathetan:Sacara umum angka-angka pathokan dipundamel sami kaliyan paugeran ingkang wonten ing Wikipedia basa Indonésia, ananging gandhèng taksih sakedhik sanget naragina ing Wikipedia abasa Jawi angka/cacah kasebat saged dipun éwahi déning tetimbangan para panata.

Mangga mirsani[besut sumber]