Taman Narmada

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Taman Narmada
Taman Narmada (Kolam 1)
Taman Narmada (Kolam 2)
Taman Narmada (Kolam 3)
Papan Sumber Toya Awet Nem ing Taman Narmada

Taman Narmada punika satunggaling taman ing Pulo Lombok. Taman punika wiyaripun kirang langkung 30 hèktar[1]. Objek wonten salebeting Taman Narmada, dipunparingi nomer dumugi 15[1]. Objek ingkang wonten ing tengah inggih punika objek ingkang nomer wolu[1]. Taman Narmada papanipun wonten ing Karang Asem, Bali[1]. Dipun bangun taun 1727 (300 taun kapengker)[1]. Taman punika minangka gambaran saking Gunung Rinjani – Gunung ingkang paling éndah wonten ing Lombok[1]. Dipunwastani gamabaran saking Gunung Rinjani[1]

Asma Narmada dipunpendhet saking asma lèpèn Gangga anakan ingkang suci wonten ing India, nun inggih Narmadanadi[2]. Wonten ing wekdal punika asma Narmada asma Narmada dipun-ginakaken kanggé asma sumbering toya kolam-kolam unika sarta lèpèn wonten ing panggènan punika[2]. Sapunika asma Narmada dipunagem kanggé sesebatan sadaya panggènan wonten ing Taman Narmada[2].

Cariyos[besut | besut sumber]

Wonten ing wekdal punika Agung Gedhé Ngurang ingkang taksih nem tindakan wonten Gunung Rinjani saben taun kanggé ngawontenaken upacara ageng inggih punika Upacara Paklem[1]. Paklem tegesipun ngundang udan utawi upacara ingkang nyuwun jawah, supados kasil bumi wonten Lombok punika saged makmur kaliyan subur[1]. Upacara Paklem punika dipunwontenaken saben purnama kaping gangsal wonten ing warsa Caka[3]. Taman Narmada ugi boten namung kanggé panggènan Upacara. Wonten ing wekdal katiga (kemarau), taman punika dipundadosaken panggènan lèrèn (istirahat) déning wisatawan[3].Amargi Raja sampun sepuh, sampun boten saged wonten ing gunung malih. Lajeng ratu damel duplikatipun Gunung Rinjani punika[1].

Objek wonten salebeting Taman Narmada[besut | besut sumber]

  1. Bale Terang. Objek punika ingkang dipunparingi nomer wolu, wonten saktengahing sadaya objek. Bale Terang tegesipun griya ingkang terang. Anggadhahi kalih kamar, ingkang steunggal kanggé permaesuri saking Lombok, manawi kamar sanèsipun kanggé permaesuri saking Bali[1].
  2. Kolam ingkang sapisan, dano ingkang paling ageng, ingkang dipunnamani Dano Singgayana. Dano punika minangka gambaran dano ingkang wonten ing Gunung Rinjani[1]
  3. Kolam ingkang kaping kalih, namanipun kolam Briyung, inggih punika kolam ingkang wonten ing wekdal kepengker dipun-ginakaken kanggé siram para ratu. Nanging, sapunika sampun dipun-ginakaken kanggé renang déning masarakat umum[1].
  4. Kolam ingkang pungkasan kanggé siram para selir. Manawi para selir saweg siram wonten ing kolam punika, ratu lenggah kaliyan mirsani saking bangsal ingkang wonten caketipun. Pundi ingkang ayu, dipunceluk déning ratu. Bedanipun kaliyan kolam-kolam sadèrèngipun nun inggih kolam punika gadhah pancuranipun, dumunung wonten saktengahing kolam[1].
  5. Papan ingkang paling istimewa wonten ing Taman Narmada inggih punika papan sumber toya awet nem, asring dipunkunjungi para wisatawan, malah naté dipunkunjungi présidhèn. Papanipun alit, wujudipun kados ta griya. Wonten saklebeting griya alit punika wonten sumber toya awet nem. Dipunsebataken awet nem, amargi gadhah kandhungan mineral ingkang inggil sanget. Manawi raup utawi ngunjuk toya punika, boten saged dados prawan malih (kanggé ingkang sampun boten prawan), nanging kanggé nyembuhaken rematik kaliyan maagh. Manawi raup, supados langkung terang rainipun[1].

Rujukan[besut | besut sumber]

  1. a b c d e f g h i j k l m n o dipunrekam wonten ing Taman Narmada, tanggal 10 September 2012
  2. a b c [1][pranala mati permanèn], dipunundhuh tanggal 1 November 2012
  3. a b [2], Dipun undhuh tanggal 1 November 2012.