Menyang kontèn

Pendak pisan

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Pendhak pisan punika petangan wekdal ingkang dangunipun satunggal taun ingkang wonten ing kalender utawi tanggalan Jawi. Pendhak pisan punika salah satunggaling adicara kanggé mengeti tiyang ingkang sampun sedo satunggal taun. Adicara Pendak pisan utawi wonten ugi ingkang mastani mendhak pisan' punika taksih kathah ingkang nglampahi, mliginipun wonten ing wewengkon Yogyakarta lan Jawa Tengah. Padatanipun wonten ing adicara pendhak pisan punika ngawontenaken gendurenan utawi bancakan minangka dedonga kanggé ingkang sampun sedo punika. Ingkang gadhah gawé mendhak pisan padatanipun ngundang tangga teparo supados sesarengan ndedonga lan pandom bancakan.