Parembugan Wikipédia:Gumedhé

Konten halaman tidak didukung dalam bahasa lain.
Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Aku biyèn tau ngobrol karo mas Anggoro ngenani pertalan "vanitas". Nanging aku lali didokok ing ngendi. Nèk ora salah wis sarujuk nganggo tembung "Gumedhé" utawa "Aja gumedhé". Kepriyé? Mengko tak-golèkané manèh. Salam. Meursault2004ngobrol 10:04, 2 Oktober 2009 (UTC)

Wis ketemu ing kéné. Meursault2004ngobrol 10:05, 2 Oktober 2009 (UTC)

Pancèn tak sengaja apa anané dhisik, mengko yèn wis ana sing pas gampang dialihaké. Dadi mengko yèn ana sing nggolèki nganggo tembung basa asliné isih bisa nyambung. Tak deleng ing kamus John Mc Echol "vanitas" maknané "kesombongan", dadi pertalan: "gumedhé", utawa "anggak" katoné cocog, kaloroné tegesé padha nanging "anggak" luwih gampang nulisé. Nèk "kumalungkung" katoné rada kekerasen, apa manèh adigang adigung adiguna. Jan-jané sing rada mèmper iku manawa: "narsis", nanging iki ya isih basa silihan. Panemuku ora susah nganggo tembung "aja", sebab mengko yèn di negasi malah dadi positip. Matur nuwun. Pras wicara 12:10, 2 Oktober 2009 (UTC)

Gumedhé lé nulis pancèn rada angèl kudhu nganggo aksèn :-) Tanpa aksèn kan ora apa-apa? Gumedhe mengko liwat kaca pangalihan. Anggak katoné ya apik, nanging terus terang aku dhéwé arang nganggo tembung iku. Banjur aku ndeleng ing Bausastra tembung iki tibakné sifaté 'régional'. Narsis pancèn apik. Semesthiné ana tembung Jawané ya. Nèk "kumayu lan kumaki" iku kepriyé ya? Meursault2004ngobrol 21:56, 3 Oktober 2009 (UTC)

Saukur brainstorming, sing sarumpun karo "kumayu" (kemayu) iku antara liya: "gumagus" utawa "mbagusi", "kuminter", "kumaki", "kumethak" (ing dhaerahku tegesé sedheng-sedhengé dikethak/dijitak), "kemlinthi", "sumugih", "aleman", kabèh iku kagolong sipat ora prasaja, sombong, seneng pamèr, umuk, nggunggung utawa ngalem awaké dhéwé (sinambi rada nganggep wong liya luwih asor), cekaké agawé sebel (nyebelin). Nèk "vanitas" iku rumangsaku mung kahanan sing nuduhaké sipat seneng utawa kepingin mamèraké kaluwihané dhéwé, dadi tatarané sethithik sangisoré gawé sebel, nanging uga klebu lelaku ora prasaja lan kurang utama. "Gumedhé", "kumaki" utawa "aleman" katoné rada mèmper. Sumangga waé. Pras wicara 22:31, 3 Oktober 2009 (UTC)

Iya-iya matur nuwun, katoné bener. Sawisé mikir-mikir tak-kira tembung gumedhé ya kurang trep. Tembung iki kurang cocog amerga yèn wongé pancèn wong gedhé la piyé mengko :-) Conto konkrité yèn sawijining wong misuwur, wong gedhé nulis artikel perkara dhèwèké dhéwé, arep ngomong gumedhé ora bisa. Sebabé pancèn wis gedhé :-)
Kepriyé yèn diarani "Seneng pamèr" waé? Meursault2004ngobrol 18:57, 4 Oktober 2009 (UTC)

"Seneng pamer" miturut pangrasaku luwih alus. Lha nèk wong cilik nanging seneng pamèr, iku sing diarani "kumaki" :)) Apa kira-kira bisa dicekek dadi "pamèr" waé ya? Pras wicara 21:56, 4 Oktober 2009 (UTC)

Tak-kira pamèr waé apik. Meursault2004ngobrol 23:21, 4 Oktober 2009 (UTC)
Minangka bahan prabandhingan:
cs:Wikipedie:Propagační článek - Artikel publisitas
de:Wikipedia:Interessenkonflikt#Eigendarstellung - Konflik kawigatèn
es:Wikipedia:Páginas de autopromoción - Kaca promosi awaké dhéwé
en:Wikipedia:Conflict of interest - Konflik kawigatèn
it:Wikipedia:Pagine promozionali o celebrative - Kaca promosi lan sèlèbritis (?)
pt:Wikipedia:Biografia sem relevo enciclopédico - Babad slira tanpa rélévansi ènsiklopèdis
Meursault2004ngobrol 23:21, 4 Oktober 2009 (UTC)