Parembugan:Suriname

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Nderek tepang dumateng sederek wonten Republik Suriname Dalem pikantuk asmo Henri Hambok bilih dipun keparengaken kalian panjenenganipun, pramilo asagedhtho kerso ngobrol wonten e-mail kawulo ing Hens_advocate@yahoo.com Kagem sedherek sinten kemawon shaking Republik Suriname


Kulo nuwun sederek-sederek ing Suriname, sejatining aku kepengin kenalan marang sopo wae lan aku iyo kepengin lungo neng Suriname, nanging aku durung nduwe kenalan, mulakno aku kepengin kenalan supoyo mengko yen wis wektune aku dolan mrono. Tak enteni kabare. Matur nuwun. Yudy B. Wardojo. +62818636500 yebewe@gmail.com


Asma kulo Bekti Setiono,40 taun, asal kulo kitho Madiun Jawa Wetan. Kulo sampun dangu gadhah pepinginan saget srawung kalian sederek kulo ingkang dateng Suriname, mboten ketang lumantar tulisan. Sederek Jawi ingkang wonten Suriname, cekap semanten perkenalan kawulo. 125.164.237.31


Kulonuwun[besut sumber]

Kulo salah setunggal penduduk Indonesia, bade nyuwun tanglet kados pundi menawi bade ngers aaken dados piyantun suriname ( imigrant )kados ipun sekeco sanget. Sakmeniko dateng Indonesia sanget sulit ngolek pedamelan, kagem sekolah kemawon sulit sanget biayanipun mboten ketulungan awis sanget, dalem piyambak Lulusan perguruan tinggi Ekonomi lan konco istrri dokter gigi, mbok bilih panjenengan woten ingkang saget nyaosi informasi kados pundi menawi bade dados penduduk suriname nyuwun pirso lan nyuwun tulung email dateng agbennywaluyo@yahoo.com

Dipun tenggo sanget kabar positif,

Matur nuwun Jakarta 31 July 2006 AG.Benny Waluyo.SE

KERJA SAMA SEDULUR, NEPANGAKEN DALEM PENGAJAR ING SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN, BADE NYUWUN TANGLET KALIYAN RENCANG-RENCANG ING SURINAME. MENAWI BADHE KERJA SAMA ING LINGKUNGAN KESEHATAN PRIPUN? MENAWI WONTEN DALEM BADE DISKUSI KALIYAN TIYANG SAKING MRIKI ING SURINAME.DALEM TENGGO ING RIZKYYUDHITYHAGANESHA@YAHOO.COM. MATUR NUWUN.

Ndherek nepangaken, kulo Sari. Menawi mboten kawratan, mbokbilih wonten sedherek saking Suriname saged tetepangan kaliyan kulo. Sanget anggen kulo kepengin saged tetepangan ingkang mangertosi Suriname sakwetahipun. Kulo sanget antu-antu seratipun dumatheng e-mail kulo chika_3396@yahoo.com./azra030106@yahoo.co.id/triyanto.azra@yahoo.co.id/agus03@bmg.go.id (wong suriname isone boso ngoko) matur nuwun.

Kulo nuwun, Kula ndherek nepangaken dumateng sedoyo sedherek wingkang onten Surinama. Nami Kulo : Sutowo Saking Bandung-Indonesia

Salam,


Sutowo HP:+6281572191715 www.noniplaza.com/?id=sutowo

mathur nuwun sanget dhateng sedulur kulo ing suriname,

sakderenge kulo nyuwun pangupunten ingkan bahasa kulo.Tepangaken kulo nami sugianto sangkeng Indonesia dalem kepingin kenal kalean warga suriname meniko alamat email&YM:sugi_4791@yahoo.co.id

kula nuwun sedherek kula sedanten, kula pun nami soegeng, badhe nderek tetepungan kaliyan sedherek bangsa jawi ingkang wonten ing suriname dalah alamat e-mail kula inggih punika pohren73@yahoo.co.id mekaten rumiyin serat kula, nuwun. Soegeng

Tradhisi[besut sumber]

Kados seratan wonten ngandap meniko kulo kuatos mangke Masyarakat/Bangsa Jawa Suriname menopo saget survive. Saget ngeluri lan ngluhurake budaya Jawa kang Adiluhung.

Sing unik ing wong Jawa Suriname iki, ora oleh rabi karo anak putune wong sa'kapal utawa sa' jaji. Dadi wong sa'kapal sing digawa nang Suriname iku wis dianggep pasedhuluran lan anak putune ora oleh dirabi. Dipindhah saka A Bendéra Suriname‎; 23:48 . . (+381) . . 202.154.187.7 Pras 01:16, 13 November 2008 (UTC)

maksude sa'kapal utawa sa'jaji niku nopo nggih?kulo pingin ngertos kegiatan nopo mawon sing wonten ten suriname terutama remaja suriname terus nopo baju batik kagem wargi suriname podo remen nggih? kulo niki mahasiswi sing gadah usaha batik ten kota solo pingin merambah usaha batik ten suriname tapi kulo mboten ngertos carane pripun nggih?menawi pingin usaha bareng nopo gadah info tentang pengusaha baju di suriname bisa hubungi saya di cee_diana@yahoo.com maturnuwun

urutan topik[besut sumber]

Mangga disunting malih, kadosipun urutan topikipun dereng pas.  eMpu  :: Caturan  1 November 2011 15.28 (UTC)