Parembugan:Setatsiyun Varenna-Esino-Perledo

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Serapan stasiun[besut sumber]

Wonten ing bausastra, setasiun sampun dipun serap ing basa Jawi dados: (1) setatsiyun, (2) setasiyun, (3) tasiyun. Kula kinten prayoginipun artikel punika nganggé salah satunggal tembung punika. Ing sastra.org, tembung setatsiyun paling kathah panganggénipun (wonten 39). Cahyo Ramadhani rembugan 1 Juli 2016 09.40 (UTC)

Wah kula saweg ningali. Panjenengan leres Mas Cahyo Ramadhani. Menika tembung station saking basa Walandi dipunserap dados setatsiyun, setasiyun utawi tasiyun. Menika kula gadhah conto ukara saking cerkak basa Jawi (cuplikan saking Ras Literature of modern Java (1979) utawa Inleiding tot het modern Javaans (1982:287)): "[...] sepuré mak bleng jèss jèss mlebu ing setatsiyun Banḍung
Nanging tembung stasiun ugi dipunenggé ing kalawarti-kalawarti Jawi. Saha tembung punika ugi wonten ing bausastranipun Pigeaud-Van Albada (2007 sv). Tembung setatsiyun / setasiyun pancèn saé nanging kok kirang limrah lan angèl. Kinten-kinten wonten plang mboten ingkang nganggé tembung menika ing Tanah Jawi? Meursault2004ngobrol 4 Juli 2016 07.44 (UTC)
Kula kirangan wonten menapa boten plang mekaten. Plang-plang sepur wonten ing Indonésia samangertos kula kontèksipun ing basa Indonésia, sanès basa Jawi, mila ingkang dipunagem "stasiun".
Menawi nuwèni fonotaktik basa Jawi, uni "st" nunggal wanda punika kalebet awis. Ingkang limrah, uni mekaten pikantuk swarabakti (epentesis). Contoné se.ta.gèn, se.tè.leng, se.tèm.pel. Ing Bausastra Jawi (1939), uni mangkono kadosipun boten wonten. Ingkang wonten uni "st" ingkang pisah wanda, contoné ing tembung as.ta, a.gus.tus, ès.tri. Panci sapunika wonten kecenderungan mekaten ing kalawarti-kalawarti, ngantos uga mlebet ing bausastra-bausastra. Nanging pamanggih kula, ingkang nyerat lan ingkang besut kalawarti-kalawarti punika katingalipun boten nggugu fonotaktik basa Jawi, awit buku bab mangkono pancèn langka. Tembung setasiyun punika nggih malah kepénak kanggé lidhah Jawi, ta Pak? Cahyo Ramadhani rembugan 4 Juli 2016 11.45 (UTC)
Menawi miturut pamanggih kula, menika perkembangan énggal. Perkembangan menika déné pangaribawa basa ngamanca, paling mboten menika salah satunggiling faktor. Ing sisih bènten, ing basa Jawi ugi sampun dangu wonten fénoména menika, nanging kosokwangsulipun. Pepet asring dipunbucal, lan tembungipun dipunnamani tembung plutan. Lajeng ing sastra seratan Jawi mawi Hanacaraka ugi wonten fénoména ingkang mèmper, pepet asring mboten dipunserat lan wyanjana sasampunipun pepet dipunserat dobel. Fénoména menika dipunnamani upapanji. Lajeng ugi wonten fénoména bènten malih, inggih menika ing basa-basa Austronésia, para panuturipun langkung remen nganggé tembung-tembung ingkang kawujudaken saking kalih wanda. Terus terang kula ugi ngucapaken tembung setagèn -> s'tagèn'lan setèmpel -> s'tèmpel. Menawi setèleng kula dèrèng naté ngucapaken :-D Nanging kula sarujuk kaliyan pamanggih panjenengan menawi para panyerat mboten patiya baud dhateng ing basa Jawi. Nah konkritipun artikel Stasiun sepur menika kula leresaken rumiyin. Menawi stasiun kaliyan nami, kula pikir rumiyin solusinipun ingkang saé kados pundi. Meursault2004ngobrol 8 Juli 2016 07.15 (UTC)
Matur nuwun, Pak. Pranyata, upapanji dèrèng wonten artikelipun. Cahyo Ramadhani rembugan 8 Juli 2016 12.20 (UTC)
Mangké kula damel artikel upapanji. Lha, menawi stasiun télévisi kadospundi? Awit menika sanès dipunserap saking basa Walandi, nanging basa Indonésia utawi Inggris. Awit tembung 'setatsiyun' menika kinten kula namung cocog kanggé papan andheganing sepur utawi bus. Meursault2004ngobrol 10 Juli 2016 05.47 (UTC)
Kula usul, Pak, kanggé pamadhegan sepur utawa bis dipun anggé tembung "setatsiyun" awit punika sampun cetha asal basa Walandi, tinulis "station" lan pocapanipun /statsion/. Tembung "setatsiyun" punika tulisan Jawi ingkang mèmper pocapan Walandi.
Kanggé kontèks sanèsipun kados "stasiun televisi", ingkang serapan saking basa Inggris sarana basa Indonésia, kula usul dipun anggé tembung "setasiyun". "Setasiyun" punika tulisan Jawi ingkang mèmper pocapan Jawi/Indonesia. Perlu dados kawigatosan menawi pocapan cara Indonésia saking tembung "stasiun" punika wonten manéka warni gumantung basa enggon-enggonan ingkang ngandhika, nanging bakunipun tinulis "stasiun".
Kanggé bandingan, ing basa Melayu ingkang dipun anggé tembung "stesen", tulisan Melayu ingkang mèmper pocapan Inggris.
Ing riki kula usul padhanipun nganggé tembung ingkang sampun wonten mawon awit 3 tembung mèmper tur nunggal teges (setatsiyun, setasiyun, tasiyun) punika, miturut kula, boros. Sarana mbèntenakén sakedhik mangkéné, pamanggih kula, malah ndadosaken basa Jawi ngrembaka awit kalih tembung "setatsiyun" lan "setasiyun" dados kalih tembung ingkang sense-ipun radi bentèn, lan boten katingal boros. Cahyo Ramadhani rembugan 10 Juli 2016 12.56 (UTC)
Oké Mas, mangké kula garap. Dados setatsiyun: andheging wahana lan setasiyun: sanès-sanèsipun. Wahana menika saged sedaya, saking sepur, bis ngantos rokèt. Contonipun Cape Cod Air Force Station. Meursault2004ngobrol 11 Juli 2016 06.51 (UTC)